نارضایتی شدید آیت الله گلپایگانی از اقدامات دولت


2025 بازدید

نارضایتی شدید آیت الله گلپایگانی از اقدامات دولت
موضوع : سخنرانى آیت‏اله گلپایگانى در پایان درساز : 21 ه تاریخ 22/9/56

به : 312 شماره : 6080/21

روز 16/9/36 آیت‏اله گلپایگانى در مسجد اعظم در پایان درس خود بمناسبت تعطیلى ایام محرم سخنرانى نموده و ضمن نصیحت به طلاب به چند مورد از اقدامات دولت بشرح زیر حمله کرد.

1ـ در مورد حجاب صحبت کرده و اظهار داشت دولت در نظر دارد حجاب را از بین ببرد و بر خلاف نص صریح آیه شریفه اقدام میکند.

2ـ به بسته بودن مدرسه فیضیه شدیدا اعتراض کرده و گفت با این اقدام میخواهند جلو پیشرفت اسلام را بگیرند.

3ـ در مورد بهره بانکها صحبت کرده و آنرا رباخوارى دانسته و تحریم نموده.

4ـ در مورد تعویض مجدد تاریخ از هجرى به تاریخ شاهنشاهى شدیدا حمله کرده و گفت تاریخ هجرت پیغمبر را از بین میبرند و بجاى آن تاریخ آتش‏پرستى را رواج میدهند و اینگونه کارها براى تضعیف اسلام است.

5ـ در مورد ممانعت از مسافرت مردم مسلمان جهت زیارت خانه خدا و عتبات اظهار داشت چرا مردم را نمیگذارند به مکه بروند آخر این مملکت اسلامى است ولى تمام کارهاى دولت مخالف شرع مقدس اسلام است چرا زیارت خانه خدا که از واجبات دین مقدس اسلام است جلوگیرى میکنند و در خاتمه از عدم آزادى وعاظ و منبریها انتقاد نمود و اضافه کرد با این همه گرفتاریهائى که براى اسلام و مسلمین درست کردند باز هم مردم اسلام را رها نمیکنند و گفت که حتى از هندوستان نیز از ما واعظ و مبلغ خواسته‏اند هر کس داوطلب باشد که به هند برود من مخارجش را تامین میکنم.

نظریه شنبه ـ منبر امروز گلپایگانى خیلى جالب بود و تاکنون گلپایگانى اینقدر آتشى صحبت نکرده بود.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است بطوریکه از طریق منابع دیگر کسب اطلاع شده گلپایگانى از مساله‏اى که در روزنامه رستاخیز علیه حجاب نوشته و آنرا حتى در صدر اسلام نفى کرده شدیدا ناراحت شده و انگیزه وى از سخنرانى فوق باین علت بوده است. شراره

نظریه دوشنبه : نظریه یکشنبه مورد تایید است. پارسا

نظریه سه‏شنبه : صحت خبر و نظریه یکشنبه کاملاً مورد تایید بوده گرچه اظهار مطالب فوق موجب تحریک طلاب و وعاظ مى‏شود ولى کم توجهى بوى و مطالب عنوان شده از جانب دستگاههاى مملکتى موجب خواهد شد که خود دست از تحریکاتش بردارد.

در پرونده آیت‏اله گلپایگانى به کلاسه 9292 بایگانى شود. 3/10/36

دایره بررسى قبلاً به عرض رسیده. پارسا