انجام تظاهرات خیابانى در برخى از خیابانهاى شهر تهران


1503 بازدید

انجام تظاهرات خیابانى در برخى از خیابانهاى شهر تهران
از ساعت 0900 روز 18/11/57، گروههائى از طبقات مختلف مردم با حمل پلاکاردهائى بطرفدارى از آیت‏اله خمینى و مهندس مهدى بازرگان در برخى از خیابانهاى تهران بتظاهرات خیابانى مبادرت کرده‏اند.1

ضمنا گروههاى کثیرى نیز در صفهاى طویل به ملاقات آیت‏اله خمینى رفته‏اند.ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.

1ـ محتواى تظاهرات امروز (18/11/57) مردم در حمایت از دولت مهندس بازرگان بود. به طورى که بخش فارسى رادیو لندن هم گفت که «دومین روز تظاهرات عظیم مردم به حمایت از مهندس بازرگان... صدها هزار نفر مردم در خیابانهاى پایتخت و شهرهاى مرکزى سایر نقاط ایران دست به تظاهرات زدند. تظاهرات در تمام نقاط با آرامش برگزار گردید... قرار است فردا راهپیمایى عظیم‏ترى براى این منظور برقرار گردد.» (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 325، ص 7)