گزارش اقتصادی و زراعی روستاهای پیرامون اصفهان/ سیدعلی آل‌داود، با همکاری: عمادالدین شیخ‌الحکمائی


1619 بازدید

 

گزارش اقتصادی و زراعی روستاهای پیرامون اصفهان/ سیدعلی آل‌داود، با همکاری: عمادالدین شیخ‌الحکمائی
 

در کتاب‌های جغرافیائی قدیم نام بسیاری از شهرها، شهرک‌ها و روستاهای ایران وارد شده و بعضاً شرح کوتاهی نیز پیرامون اوضاع آنها درج گردیده است.

برخی از این مکان‌ها امروزه همان نام‌ها اما صورت تصحیف شده آنرا حفظ کرده‌اند، معدودی نیز همان اسم قدیمی را به همان صورت که صدها سال پیش توسط مردم خوانده می‌شده حفظ کرده‌اند. امروزه یکی از مشکلات اصلی محققان و پژوهشگران متون جغرافیایی تاریخی و تاریخ، پیدا کردن صورت صحیح این اسامی است.

نگارندۀ این سطور از سال‌ها پیش به تصحیح جغرافیای حافظ ابرو ـ بخش دوم آن که ویژۀ خراسان است ـ اشتغال دارد. حافظ ابرو خود خراسانی بود و فهرست متعددی از اسامی روستاها و مکان‌های کوچک و بزرگ جغرافیایی این ایالت بزرگ ایران را در کتابش آورد، با اینکه بخش‌های کوتاهی از این قسمت ـ کتابی در باب خراسان ـ تاکنون تصحیح شده و توسط چند محقق به چاپ رسیده است، اما باید گفت که مصححان این بخش‌ها عموماً موفق به پیدا کردن صورت صحیح اسامی بیشتر این روستاها نشده‌‌اند چنانکه خانم کراوولسکی که قسمت هرات جغرافیای حافظ ابرو را به چاپ رسانده و سال‌ها روی آن کار کرده، بیشتر اسامی را به صورت بی‌نقطه در اثر خود ضبط کرده است.

مشکل دیگر، تعداد اندک متون جغرافیایی از کهن‌ترین روزگار تا عصر قاجار است، از این دوره به بعد ایرانیان توجه بیشتری به جغرافیای سرزمین خود و ضبط و ثبت اسامی مکان‌های جغرافیایی به خرج دادند، زیرا دیوان استیفا که وظیفه آن تعیین میزان مالیات و عوارض بود و بنیچه هر محل را با دقت معین می‌کرد به این اطلاعات نیاز وافر داشت. از این رو کتابچه‌های متعدد خطی از این دوره در دست است که در آنها اوضاع مالی و درآمد و محصولات هر روستا را به دقت معین کرده است. این کتابچه‌ها متضمن نام روستاها، شهرها و شهرک‌های متعدد ولایات و ایالات مختلف ایران است و گذشته از فایده‌ای که برای تدوین تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران از آنها می‌رود فواید جغرافیایی متعدد نیز دارد. در این رساله‌ها، صورت صحیح اسامی مکان‌ها، جمعیت آنها و موقعیت جغرافیایی هر روستا درج شده است.

پیش از عصر قاجار به ویژه در عصر صفویه نیز به این موضوع اهمیت می‌دادند چنانکه برای موقوفات بقعۀ شیخ‌ صفی‌الدین اردبیلی چندین مجلد کتاب مفصل تدوین شده که نام «صریح الملک» به آن داده‌اند. حداقل پنج مجلّد این اثر شناسایی شده و دوست دانشمند عمادالدین شیخ‌الحکمایی فهرست مفصلی برای آنها ترتیب داده و کتابخانه مجلس به چاپ رسانده است.

کتابچه دیگر از این نوع، رساله فعلی است که نسخه منحصر آن تحت شماره 8008 در کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود و در صفحه عنوان به قیاس صریح الملک بقعه شیخ صفی آنرا نیز صریح‌الملک خوانده‌اند. اما این رساله را باید در حقیقت گزارش اوضاع اقتصادی و اقتصاد زراعی و میزان درآمد و مالیات روستاهای پیرامون زاینده‌‌رود و حوالی آن در اواخر عصر قاجار نامید. این کتابچه البته ناقص است، صفحاتی از ابتدای آن ساقط شده و آنچه موجود است بسیار درهم و نامرتّب است. در تنظیم کردن و استنساخ آن، برخی اوراق مرتب شده، اما تنظیم و ترتیب درست همه صفحات با توجه به اینکه برگ‌هایی از وسط آن ساقط شده ممکن نیست. چنانکه از فصول اول تا ششم خبری نداریم. نیز فصل هشتم و هفتم و ششم هم جابجا صحافی شده و چون همه برگ‌ها در دست نیست نمی‌توان آنرا به طور کامل مرتب و منظم کرد. با این همه در ویرایش و چاپ و تصحیح آن به صورت فعلی نیز فواید بسیار وجود دارد.

صریح‌الملک اصفهان را محتملاً یکی از مستوفیان دستگاه ظل‌السلطان ترتیب داده، این روستاها که ذکر آن در این کتابچه رفته احتمالاً همگی متعلق به او بوده و در این دفتر فهرست درآمد او از روستاهای مجاور اصفهان آورده شده است. در این رساله نام و مشخصات حدود 200 روستای اطراف زاینده‌رود ذکر شده که امروزه هم بسیاری از آنها دایر است و در آنها کشاورزی می‌شود. نگارنده در تصحیح این اثر بیش از همه مآخذ، از اثر مفید سه جلدی «فرهنگ جامع نام‌ها و آبادی‌های کهن اصفهان» تألیف شادروان استاد محمد مهریار سود برده است. این کتاب سه جلد در 2 مجله به سال‌های 1382 و 1387 در اصفهان به طبع رسیده و در آن مجموعاً مشخصات و معرفی 1537 روستا درج گردیده و برای بیشتر آنها توضیح کافی به استناد منابع داده شده است. جلد اول حاوی وصف 379 روستا، جلد دوم 433 و در جلد سوم 725 روستا و مکان جغرافیایی معرفی شده‌اند. بسیاری از اطلاعات مندرج در مجلات این کتاب، مشتمل بر تحقیقات میدانی مؤلف و از این حیث واجد اهمیت بسیار است.

نگارنده در بخش توضیحات این رساله، تعدادی از روستاهای این منطقه را که شرح آنها در کتابچه مذکور آمده براساس مندرجات این فرهنگ معرفی کرده، اما ذکر این نکته ضروری است که شماری از روستاهای حاشیه زاینده‌رود که در این رساله نام و مشخصات آنها آمده در کتاب مهریار معرفی نشده‌اند، چه بسا این روستاها امروزه بایر و به کلی متروک مانده‌اند. بهرحال از مقایسه مندرجات این دفاتر می‌توان به سیر تحول و دگرگونی و انحطاط و ترقی مکان‌های جغرافیایی حاشیه زاینده‌رود پی برد. ارقام و اطلاعات مربوط به روستاها در رساله صریح‌الملک اصفهان همگی به خط سیاق نوشته شده که آنها را به خواهش این جانب دوست دانشمندم عمادالدین شیخ الحکمایی قرائت کرده و در اختیار قرار داده است. از لطف همیشگی ایشان سپاس فراوان دارم.

(۱)

... وسماوی دویست تومان نقد و چهارصد خروار جنس است، و اراضی آن قریب به هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:[1]

خالصه: 72 حبه، مقرراً اراضی

3000 جریب المقرّر

شتوی: ۷۹ خروار

زرع صیفی: ۲۰۰ جریب و المقرّر

نقد: ۲۰۰ تومان / جنس: ۴۰۰ خروار

(۲)

دیزی

قریه‌ای است رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله سی و شش حبّه آن خالصه و سی شش حبّه دیگرش وقفی پنج دانگ آن مزروعی سرکار و یک دانگ دیگر آن مزروعی حاجی صادق. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی در آنجا کمتر می‌شود. محصول عایدی آن یکصد خروار جنس است و اراضی آن قریب به هزار و سیصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 36 حبه/ اربابی و وقف: 36 حبه

1300 جریب. المقرّر

شتوی: 30 خروار

زرع صیفی: ندارد. و المقرّر محصول و منال 100 خروار

(۳)

رجان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه [و] سی و دو حبّه آن خالصه و تتمّة دیگرش وقف مزروعی سرکار، بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی آن ده جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی در سال ده تومان نقد و بیست و پنج خروار جنس است. اراضی آن قریب به چهارصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه: ۳۲ حبه/ اربابی و وقف: ۴۰ حبه

۴۰۰ جریب المقرر

شتوی: ۱۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۰ جریب. و المقرر

نقد: ۱۰ تومان/ جنس: ۲۵ خروار

 (۴)

زنکده

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله پنجاه و چهار حبّه آن خالصه و هیجده حبّه دیگرش وقفی و اربابی. کلاً مزروعی سرکار. بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی آن چهل جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی در سال پنجاه تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس است اراضی آن قریب به هفتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبه، مقرّراً اراضی

خالصه: ۵۴ حبه/ اربابی، وقفی: ۱۸ حبه

۷۰۰ جریب المقرّر

شتوی: ۴۰ خروار/ زرع صیفی: ۴۰ جریب

نقد: ۵۰ تومان/ جنس: 150 خروار

 (۵)

سُهران

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت و نه حبّه آن خالصه و وقفی و تتمه دیگرش اربابی، کلاً مزروعی سرکار، بذر شتوی آن شصت خروار و زرع صیفی آن چهل جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی پنجاه تومان نقد و دویست خروار جنس است و اراضی آن قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه و وقف، 69 حبه/ اربابی: 3 حبه

3000جریب المقرّر

شتوی: ۶۰ خروار/ زرع صیفی: ۴۰ جریب. والمقرر

نقد: ۵۰ تومان/ جنس: ۲۰۰ خروار

 (۶)

طالیجرُد

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه، نه حبّة آن ابتیاعی سرکار و سه دیگر آن اربابی غیر و شصت حبّه آن خالصه و وقفی، کلاً مزروعی سرکار، بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن پانزده جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی آن در سال بدون آفات ارضی و سماوی بیست تومان نقد و یکصد خروار جنس است و اراضی آن قریب به هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶۰ حبه/ اربابی: 12 حبه: ابتیاعی ۹ حبه/ اربابی غیر ۳ حبه.

1000جریب، المقرّر

شتوی: ۳۰خروار/ زرع صیفی: 15 حبه. والمقرر

نقد: ۲۰ تومان/ جنس: ۱۰۰ خروار

 (۷)

طنبُورسارت

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه، شصت و سه حبّة آن خالصة وقفی و تتمّة دیگرش اربابی کلاً مزروعی سرکار، بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی آن هشتاد جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی یکصد تومان نقد و دویست خروار جنس است و اراضی آن قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶۳ حبه/ اربابی: ۹حبه.

2000جریب، المقرّر

شتوی: ۴۰خروار/ زرع صیفی: 80 جریب. والمقرر محصول

نقد: 100 تومان/ جنس: ۲۰۰ خروار.

 (۸)

فارفاآانْ

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت حبّة آن خالصه و دوازده حبّه دیگرش وقفی. پنج‌دانگ آن مزروعی سرکار و یک‌دانگ دیگرش مزروعی حاجی عبدالله. بذر شتوی آن یکصد و چهل خروار و زرع صیفی آن دویست جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی آن به انضمام منال یک‌دانگ سیصد تومان نقد و ششصد خروار جنس است. اراضی آن قریب به پنجهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه: ۶۰ حبه/ اربابی و وقف: ۱۲ حبه.

۵000جریب‌ المقرّر

شتوی: 140خروار/ زرع صیفی: ۲۰۰ حبه. والمقرر

نقد: ۳۰۰ تومان/ جنس: ۶۰۰ خروار

 (۹)

فرچویز

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله سی و شش حبّه آن خالصه و سی و شش حبّه دیگرش وقفی. کلاً مزروعی سرکار، بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن شش جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار بدون آفات ارضی و سماوی شش تومان نقد و یکصد و چهل خروار جنس است و اراضی آن قریب به هزار و دویست جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین گونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه: ۳۶ حبه/ وقف: 36 حبه.

1۲00جریب، المقرّر

شتوی: ۳۰خروار/ زرع صیفی: ۶ جریب. والمقرر

نقد: ۶ تومان/ جنس: ۱۴۰ خروار

 (۱۰)

قُورطانْ و مزارعْ

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله پنج‌دانگ آن به انضمام حسین‌آباد و پلان و جزستان که من جمله مزارع تابعه است ابتیاعی سرکار و یک‌دانگ دیگر قریة مزبوره اربابی غیر، کلاً مزروعی سرکار، ریعی از بابت یک‌دانگ اربابی در وجه مالکین آن از سرکار برقرار است. بذر شتوی قریة مزبوره و مزارع تابعه و دویست خروار و زرع صیفی آن ششصد جریب علی‌الاستمرار است. و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی در سال ششصد تومان نقد و هفتصد خروار جنس است و اراضی آن به انضمام مزارع تابعه قریب به هفت هزار و دویست جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

اربابی مقرراً

قریه قورطان: ۷۲ حبه/ مزارع: مزرعه تلان: ۷۲ حبه/ مزرعه حسین‌آباد ۷۲ حبه/ مزرعه جزستان ۷۲ حبه.

7200 حبّه یا جریب مقرراً

قورطان: 3000 جریب

مزارع: 4200 جریب: مزرعه تلان 2000 جریب/ مزرعه حسین‌آباد 1000 جریب/ مزرعه جزستان 1000 جریب.

شتوی: 200 خروار/ زرع صیفی: 600 جریب. والمقرر

نقد: 600 تومان/ جنس: 700 خروار.

(۱۱)

کره

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت حبّه آن خالصه و وقفی و دوازده حبّة دیگرش اربابی. چهار دانگ و نیم آن مزروعی سرکار و یک‌دانگ و نیم دیگرش مزروعی رعایا. بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی در آنجا کمتر می‌شود و محصول عایدی چهار دانگ و نیم مزروعی سرکار به انضمام منال یک‌دانگ و نیم مزروعی رعایا بدون آفات ارضی و سماوی یکصد و بیست خروار جنس است، و اراضی آن قریب به یک هزار و دویست جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶۰ حبه/ اربابی: 12 حبه.

1۲00جریب‌ المقرّر

شتوی: ۴۰خروار/ زرع صیفی: ندارد. و المقرّر

120 خروار

 (۱۲)

کَفْرانْ

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله یک حبّه آن خالصه و هفتاد و یک حبّه دیگر آن اربابی مزروعی رعایا، بذر شتوی آن هفتاد خروار و زرع صیفی آن سیصد جریب علی‌الاستمرار است و منال آن بدون آفات ارضی و سماوی در سال نقداً و جنساً نهصد تومان نقد است، و اراضی آن قریب به دو هزار و پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه و وقف: [یک] حبه/ اربابی: ۷۱ حبه.

2500 جریب، المقرّر

شتوی: ۷۰خروار/ زرع صیفی: 300 جریب.. والمقرّر منال

 (۱۳)

کَروِه

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبة آن اربابی بذر شتوی آن سه خروار.[2]

 (۱۴)

لِیان

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله پنجاه حبّه آن خالصه و بیست و دو حبة دیگرش وقفی مزروعی رعایا، بذر شتوی آن پنج خروار و زرع صیفی در آن‌جا نمی‌شود. منالش در سال سه خروار جنس است اراضی آن... .[3] مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت است:

۷۲ حبه، مقرراً اراضی

خالصه: 50 حبه/ اربابی و وقف: ۲۲ حبه.

5 جریب، المقرّر منال

300 خروار

 (۱۵)

لَجْن آبه

مزرعه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبة آن اربابی، بذر شتوی آن چهار خروار و زرع صیفی آن ده جریب علی‌الاستمرار است. منالش هر سال دو تومان نقد و دو خروار جنس است. اراضی آن پنجاه جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.[4]

 (۱۶)

مزرعة ‌میر

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی، بذر شتوی آن دو خروار و زرع صیفی در آنجا نمی‌شود. مزروعی عالیجناب میرمحمّدمهدی امام جمعه دارالخلافة طهران بر ایشان معاف و مسلم است.

 (۱۷)

مهروقان

مزرعه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبة آن جزو فساران است. [5]

 (۱۸)

مزدان

مرزعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبة آن اربابی جزو کندلان است.

 (۱۹)

احمَدآباد

قریه‌ایست رود آب، و قنات آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شش حبة آن وقفی و دوازده حبة دیگرش اربابی مزروعی سرکار، بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی آن دویست و پنجاه جریب است و چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید محصول ... سر کار نقداً و جنساً بعد از وضع بذر ششصد تومان، ...درختی قریه مزبوره قریب به سه هزار جریب مساحت و عملش در دفاتر بدین گونه ثبت و ضبط است.[6]

 (۲۰)

اَمجَد عَلی‌آباد

قریه‌ایست رود آب و قنات آب، از جمله هفتاد و دو حبّه پنجاه و پنج حبّه و نیم آن وقفی و شانزده حبّه و نیم دیگرش اربابی و دو دانگ از وقفی و اربابی قریه مزبور ابتیاعی سرکار مزروعی و مقاطعة میرزابزرگ، بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی و شلتوک سیصد جریب بالمناصفه محصول عایدی سرکار، چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ بنماید بعد از وضع بذر چهارصد تومان نقد یکصد خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت است.[7]

 (۲۱)

اچکرد

قریه‌ایست رود آب هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی رعایا، بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن چهل جریب و زرع شلتوک آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است و منال عایدی دیوان چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید چهل تومان نقد و شصت خروار جنس و سی خروار شلتوک است اراضی قریه مزبوره قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت و ضبط است.[8]

 (۲۲)

اَعْْچه‌بدی

هفتاد و دو حبّه وقفی مزروعی حسب‌الرقم مبارک به عالیجناب ملاباشی مفوّض، بذر شتوی شانزده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن هفتاد جریب علی‌الاستمرار است، و منال عایدی دیوان پنجاه تومان نقد و سی خروار جنس و ده خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب نهصد جریب و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت و ضبط است. [9]

 (۲۳)

اسَفهران

قریه‌ایست رود آب، از جمله هفتاد و دو حبّه شصت و نه حبة آن خالصه و سه حبّه دیگرش اربابی مزروعی آقامحمدمهدی قهدریجانی، بذر شتوی آن بیست و پنج خروار و زرع صیفی و شلتوک آن... جریب، منالش موافق ثلث و خمس اراضی قریة مزبوره و قریب به یک هزار [و] پانصد جریب است و صورت عملش بدین‌گونه ثبت و ضبط است. [10]

 (24)

بَرْزاآن

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبة آن وقفی سرکار فیض‌‌ آثار مزروعی سادات، بذر شتوی آن و زرع صیفی و شلتوک آن بیست جریب است. منالش چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ندهد ده تومان نقد و ده خروار جنس و دوازده خروار شلتوک است. اراضی آن قریب به چهارصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت است. [11]

 

(۲۵)

جوزدان

قریه‌ایست رود آب و قنات آب، هفتاد و دو حبة آن خالصه قدیم مزروعی سرکار، بذر شتوی آن شصت خروار و زرع صیفی آن هفتصد جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفتاب ارضی و سماوی رخ ندهد هشتصد تومان نقد و سیصد خروار جنس اراضی قریه مزبوره قریب به ششهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است.

 (۲۶)

جَزین

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم، دو دانگ از جمله هفتاد و دو حبّه ابتیاعی سرکار و شش دانگ مزروعی سرکار، بذر شتوی آن چهل و پنج خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد و بیست تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش این است.[12]

 (۲۷)

خلف‌درّه

مزرعه‌ایست رودآب، هفتاد و حبّه اربابی جدیدالنّسق بلاجمع.

ریاخُون قریه‌ایست رود آب از جمله هفتاد و حبّه شش حبّه و نیم آن خالصه و شصت و پنج حبّه و نیم دیگرش اربابی مزروعی رعایا، بذر شتوی آن و زرع صیفی و شلتوک آن علی‌الاستمرار است. منال دیوانی آن سی و شش تومان نقد و هفت خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب. [13]

 (۲۸)

دشتجی

قریه‌ایست رود آب، از جمله هفتاد و دو حبّه چهل و هشت حبّه آن خالصه و وقف و بیست و چهار حبّه دیگرش اربابی مزروعی آقامحمّد مهدرنجانی[14]، بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد و شصت جریب الاستمرار است. منال آن را دیوانیان چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید موافق قاعدة ثلث و خمس عمل نمایند بیست تومان نقد و بیست خروار جنس و سی خروار شلتوک و صورت عملش این است. [15]

 (۲۹)

رازجان

قریه‌ایست رودآب، از جمله هفتاد و دو حبّه ده حبّه، آن خالصه و پنجاه و هشت حبّه آن وقفی مزروعی سرکار، بذر شتوی آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی بعد از وضع بذر سیصد تومان است و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است. [16]

 (۳۰)

زیارکوپان

قریه‌ایست رودآب، از جمله هفتاد و دو حبّه یک حبّه و نیم آن خالصه و هفتاد حبّه و نیم دیگرش اربابی، شش دانگ ابتیاعی و مزروعی سرکار، بذر شتوی و زرع صیفی و شلتوک آن چهل جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی سرکار بعد از وضع بذر نقداً جنساً شصت و پنج تومان و دوازده خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب به چهارصد و پنجاه جریب و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت و ضبط است: [17]

 (31)

سودرْجان

قریه‌ایست رود آب، و قنات آب هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکار، بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی و شلتوک آن سیصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی سرکار بعد از وضع بذر چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید دویست تومان نقد و دویست خروار غله و دویست خروار شلتوک است. اراضی قریة مزبوره قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین گونه ثبت و ضبط است.[18]

 (۳۲)

شِرْوِدان

قریه‌ایست از جمله هفتاد و دو حبه، شصت و نه حبّه و نیم خالصه و وقف و دو حبّه و نیم آن اربابی مزروعی سرکار به شراکت یک طاق ملاگنجعلی شرودانی، بذر شتوی رسدی سرکار چهل و پنج خروار و زرع صیفی و شلتوک آن قریب به چهارصد جریب و محصول عایدی سرکار بعد از وضع بذر چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید سیصد و پنجاه تومان نقد و دویست و پنجاه خروار غله و سیصد خروار شلتوک است. اراضی قریه مذکوره قریب به چهار هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت است.[19]

(۳۳)

شَهاب‌آباد اَرامَنِه

قریه‌ایست هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکار، بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی و شلتوک آن دویست جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی دیوان چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید دویست و پنجاه تومان نقد و یکصد خروار غله و هشتاد خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است. [20]

 (۳۴)

شاه‌آباد

جنب نجف‌آباد، هفتاد و دو حبّه وقف مدرسه جدیدالنساء سلطانی چهارباغ است. مزروعی رعایا اکثر از اراضی آن مشجّر و معنب، منال عایدی دیوان در سال چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید نهصد تومان است اراضی و باغات آن و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است. [21]

 (۳۵)

علی‌آباد کهریزسنگ

قریه‌ایست رود آب و قنات آب، هفتاد و دو حبّه وقف مدرسه جدید سلطانی چهارباغ مزروعی سرکار، بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن قریب ششصد جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی سرکار چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکهزار تومان است. اراضی قریه مذبوره قریب به چهار هزار جریب است و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است. [22]

 (۳۶)

...[23] و پنجاه جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.

اربابی ۷۲ حبّه مقرراً اراضی

250 جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۶ خروار/ زرع صیفی: ۲۰ جریب. والمقرر مالیات حسب المقاطعه

نقد: ۷ تومان/ جنس، غله: 7 خروار

 (۳۷)

دزه کوشک

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبة آن اربابی بالتمام از بلوک برا آن محسوب و چند سال است که جزو کرارج داد و ستد می‌شود. مزروعی حاجی حسین سروشفادرانی، بذر شتوی آن چهار خروار و زرع صیفی در آنجا به علت قلت آب نمی‌شود. و منال آن هر سال دو تومان و دو خروار و اراضی آن قریب به سیصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.

اربابی ۷۲ حبّه مقرراً اراضی

300 جریب، المقرّر

بذر شتوی: 4 خروار و المقرّر مالیات

نقد: 100 تومان/ جنس: ۲ خروار

 

(38)

محمدآباد

مزرعه‌ایست رود آب و قنات آب، و اربابی، هفتاد و دو حبّه آن خراب و بایر است.

بلاجمع است.

 (39)

دشجردمار

مزرعه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه آن مزروعی حاجی‌سیدمحمد فریدنی، بذر شتوی آن دوازده خروار و زرع صیفی آن پانزده جریب علی‌الاستمرار است منال دیوانی آن حسب‌الرقم معاف است.

اربابی

 ۷۲ حبّه مقرراً اراضی

500 جریب، المقرّر

شتوی: ۱۲ خروار/ زرع صیفی: ۱۵ جریب. والمقرّر منال حسب الرقم معاف است.

 (۴۰)

سیاه‌بُوم

مزرعه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه آن بایر و خراب و اراضی آن جزو دادنان است.[24]

 (۴۱)

عمّه

مزرعه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی، بذر شتوی آن ده خروار بالمرّه خراب و بایر و لم‌یزرع است.[25]

 (۴۲)

غزلدنک

مزرعه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّة آن اربابی مزروعی رعایا بذر شتوی آن شش خروار و زرع صیفی آن پانزده جریب علی‌الاستمرار است منالش بدون آفات ارضی و سیماوی هر سال پنج تومان نقد و پنج خروار جنس است اراضی آن قریب به سیصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.

اربابی

72 حبّه مقرراً

300 جریب، المقرّر

شتوی: ۶ خروار/ زرع صیفی: ۱۵ جریب. والمقرر

نقد: ۵ تومان/ جنس: 5 خروار

 (43)

گُلستانه

گُلستانه مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّة آن اربابی و مزروعی سادات گلستانه، بذر شتوی آن هفت خروار و زرع صیفی در آنجا نمی‌شود. منالش در سال یکتومان نقد و دو خروار ‌جنس است. اراضی آن قریب به یکصد و پنجاه جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است.

72 حبّه مقرراً اراضی

150 جریب، المقرّر

7 خروار و المقرّر

نقد: ۱ تومان/ جنس، غله: ۲ خروار

 (44)

رارگنجی

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی رعایا، بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن سی جریب، منال عایدی سرکار دیوار چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید دو تومان نقد و بیست خروار غله و سی خروار شلتوک است و صورت عملش این است.

خالصه

72 حبّه مقرراً اراضی

المقرر

1200 جریب، المقرّر

شتوی: ۱۰ خروار/ زرع صیفی و شلتوک: ۳۰ جریب. والمقرر منال

نقد: ۲ تومان/ جنس: غله ۲۰ خروار/ شلتوک ۳۰ خروار

 (۴۵)

زارجان

قریه‌ایست رودآب، اربابی مزروعی میرزاهاشم بیدآبادی. بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن شصت جریب علی‌الاستمرار است، منال عایدی سرکار دیوان چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید دوازده تومان نقد و دوازده خروار جنس غله و دوازده خروار شلتوک است و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت است.

اربابی

72 حبّه مقرراً اراضی

المقرر

شتوی: 15 خروار/ زرع صیفی و شلتوک: ۶۰ جریب. والمقرر

نقد: 12 تومان/ جنس: غله ۱۲ خروار/ شلتوک ۱۲ خروار

 (۴۶)

زاروُران

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکار، بذر شتوی آن نود خروار و زرع صیفی و شلتوک آن چهارصد پنجاه جریب محصول عایدی سرکار، چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید پانصد تومان نقد و چهارصد خروار جنس غله و دویست خروار شلتوک است و صورت عملش ازین قرار است.

خالصه

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: ۹۰ خروار/ زرع صیفی: ۴۰۰  جریب. والمقرر منال

نقد500 تومان/ جنس: غله ۴۰۰ خروار

 (۴۷)

سُهر

قریه‌ایست رود‌آب، هفتاد و دو حبّه از جمله سی و شش حبّة آن خالصه و وقف و سی شش حبّه دیگرش اربابی و ابتیاعی سرکار، بذر شتوی آن بیست و شش خروار و زرع صیفی و شلتوک آن دویست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید دویست تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس غله و یکصد خروار شلتوک و صورت عملش این است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 36 حبه/ اربابی 36 حبه

1200 جریب، المقرّر

شتوی: 26 خروار/ زرع صیفی: 250 جریب. والمقرر منال

نقد: 200 تومان/ جنس: غله ۱۵۰ خروار/ شلتوک ۱۰۰ خروار

 (48)

مزارع سهرعلیا

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکار، بذر شتوی آن دوازده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن هشتاد جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید هفتاد و دو تومان نقد و سی و پنجهزار جنس غله و بیست خروار شلتوک است و اراضی آن قریب و صورت عملش این است:

خالصه

72 حبّه مقرراً اراضی

المقرر

شتوی: ۱۲ خروار/ زرع صیفی: ۸۰ جریب. والمقرر

نقد: 72 تومان/ جنس: غله 35 خروار/ شلتوک 20 خروار

 (49)

مزارع سهرسفلی

قریه‌ایست رودآب هفتاد و دو حبّه از جمله چهل و چهار حبّه و نیم آن خالصه و بیست و هفت حبّه دیگرش اربابی، موازی چهل و سه حبّه خالصه و اربابی مزبور ابتیاعی سرکار و شش دانگ مزروعی سرکار است. بذر شتوی آن چهارده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد و ده جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد تومان نقد و پنجاه خروار جنس غله و پنجاه خروار شلتوک است و اراضی آن قریب و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت و ضبط است:

خالصه

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۴۴ حبّه [و] نیم/ اربابی: ۲۷ حبّه [و] نیم.

المقرر

شتوی: ۱۴ خروار/ زرع صیفی: 110 جریب.

نقد: 100 تومان/ جنس: غلّه ۵۰ خروار/ شلتوک ۵۰ خروار.

 (۵۰)

طاد

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله شش حبّه آن خالصه و شصت و شش حبّه دیگرش اربابی، یازده حبّه از جمله شصت و شش حبّه اربابی ابتیاعی و مزروعی سرکار است و بقیه آن مزروعی رعایا است. بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی و شلتوک آن نود جریب علی‌الاستمرار است. محصول یازده حبّه مزروعی سرکار به انضمام منال مزروعی رعایا چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید پنجاه تومان نقد و پنجاه خروار جنس غله و بیست خروار شلتوک است و اراضی آن و صورت عملش در دفاتر بدین گونه ثبت و ضبط است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: 6 حبه/ ۶۶ حبه: ابتیاعی ۱۱ حبه/ سادات ۵۵ حبّه المقرّر

شتوی: 40خروار/ زرع صیفی: 90 جریب. والمقرر

نقد: 50 تومان/ جنس: غله ۵۰ خروار/ شلتوک ۲۰ خروار.

فصل هفتم[26]

در تعریف قهاب‌صمانه الله تعالی عن الفتور والانقلاب

قهاب: بلوکیست مشهور و نام نامی آن در السنه و افواه مردم بلد و نواحی به قابلیت اراضی مذکور شرب و مشارب تابعة آن اغلب از قنوات و آب قنواتش در گوارندگی اعذب من ماءالفرات، خاکش مشک‌پرور و اراضی و صحاری آن حاصل‌خیز است. ریع محصولاتش خوب و ضیاع و عقارش بین‌الدفاتین مطلوب و مرغوب، اگرچه اشجار متراکمه بلوک مزبور کم است ولیکن خامه دو زبان از توصیف و بیان باغات پیراسته بعضی از قرای آن ابکم، میاه و انهارش به مقتضای: و من الماء کلّ شی حیّ به بطون اشجار و عروق اثمار از ینابیع مرحمت حضرت ربّ العزت جاری و عیون و چشمه‌سارش به جهت احیای اراضی موات از منهل عنایت جناب رب‌الارباب بهر طرف ساریست، و مردم بلوک مزبور دهقنت پیشه و در فنون زراعت و فلاحت بغایت درست اندیشه‌اند، وقوع قری و مزارعش مابین شمال و مشرق بلد مشهود و حدود و ثغورش به پایان قهپایه و بلوکات ثلاثة‌رجی و برخوار و برا آن محدود مشتمل بر سی و اند پارچه قریه معمور و غیرمعمور و ده دوازده مزرعه مشهور و غیرمشهور است و قری و مزارع آن به ترتیب معدود و در ذیل مفصّل و موجود است قَُرای اول از قرای بلوک مزبور:

 (51)

اَرزِنان

و آن قریه‌ایست قنات آب، از جمله هفتاد و دو حبّة آن هیجده حبّه خالصه و وقفی و چهل و شش حبّه ابتیاعی نواب، مالک رقاب اشرف والا و هشت حبة دیگر آن اربابی سادات، از جمله هشت حبة سادات شش حبّه را خود سادات بدون منال دیوانی مزروع و برایشان مسلم و مرفوع القلم و کارگزاران سرکار شصت و شش حبّه دیگر آن را بهذه التفضیل چنانکه چهل و شش حبّه ابتیاعی را به انضمام هیجده حبّه خالصه و وقفی و دو حبّه اربابی سادات که به عوض منال شش حبّه مسلّمی ساوات بکارگزاران سرکاری مفوّض است متصرف و به جهت سرکار زراعت می‌نمایند. بذر شتوی شش دانگ قریة مذکور پنجاه خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید محصول آن یکصد و پنجاه تومان نقد و دویست خروار جنس است. اراضی قریه مذکوره را قریب یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۱۸ حبه/ اربابی ۵۴ حبه: ابتیاعی ۴۰ حبه/ سادات ۸ حبه.

۱۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۵۰ جریب. والمقرر

نقد: ۱۵۰ تومان/ جنس: غله ۲۰۰ خروار

 (52)

آمْرزآباد

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه بالتمام اربابی اشخاص مفصّله، چنانکه یکدانگ آن را آقا کاظم و دو دانگ را میرزا محمّدعلی و سه دانگ را ابوالقاسم خان مالک و هر یک ملک خود را زارع. بذر شتوی شش‌دانگ قریة مزبوره پنجاه خروار و زرع صیفی آن دویست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. و منال دیوانی آن بدون آفات ارضی و سماوی هر سال یکصد تومان و شصت خروار است که به خمس معمول می‌دارند و اراضی قریه مزبوره قریب سه هزار جریب و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرراً اراضی

آقا کاظم: ۱۲ حبه/ میرزاعلی: ۲۴ حبه/ ابوالقاسم خان ۳۶ حبه

۳۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: ۲۵۰ جریب. والمقرر منال

نقد: ۱۰۰ تومان/ جنس، غله: ۶۰ خروار

 (۵۳)

امین‌آباد

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبة آن ابتیاعی ثواب مالک رقاب اشرف والاست. مزرعی است خوب و ملکی است مرغوب باغاتش خوش وضع و شیرین و اشجارش مثمر به اثمار حلاوت آگین، بذر شش دانگ قریة مذکوره شصت خروار و زرع صیفی آن و دوست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول آن که به ضبط معمول می‌شود چنانکه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید هر سال دویست تومان نقد و دویست و پنجاه خروار جنس عایدی دیوانست. اراضی آن قریب دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

ابتیاعی

72 حبّه مقرراً اراضی

2000 جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۶۰ خروار/ زرع صیفی: 250 جریب. والمقرر

نقد: ۲۰۰ تومان/ جنس: غله ۲۵۰ خروار

(۵۴)

آنداآنْ

قریه‌ایست قنات آب، از جملة هفتاد و دو حبّه بیست و شش حبّه و نیم خالصه و وقفی و چهل و پنج حبّه و نیم آن ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا، دهکدة آن خراب است کلاً مزروعی سرکار. بذر شتوی شش دانگ قریة مذکوره سی خروار و زرع صیفی آن پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول آن که به ضبط معمول است چنانکه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید. هر سال پنجاه تومان و یکصد خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 26 حبّه و نیم/ اربابی ابتیاعی: 45 حبّه و نیم.

۱۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: ۵۰ جریب. والمقرر

نقد: 50 تومان/ جنس: غله ۱۰۰ خروار

 (۵۵)

بُرزُو آباد و علیاآباد

قریتین مزبورتین متّصل به یکدیگر قنات آب، اربابی علی‌آباد، ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا، مخروبه و بایر و برزوآباد آباد و دایر است، هفتاد و دو حبة آن اربابی غیر و مزروعی سرکار. بذر شتوی شش‌دانگ قریة مذکوره پنجاه خروار و زرع صیفی آن به تفاوت هفتاد جریب الی یکصد جریب به استمرار است ریعی در وجه مالکین آنجا از سرکار برقرار است و محصول آن که به ضبط معمول می‌شود و بدون آفتاب ارضی و سماوی هر سال پنجاه تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس عایدیست و اراضی آن قریب سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرراً اراضی

3000 جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: 100 جریب. والمقرر

نقد: ۵۰ تومان/ جنس: غله 15۰ خروار

 

(56)

بَهاران

قریه‌ایست قنات آب، و از جمله هفتاد و دو حبه، سی و چهار حبّه خالصه و وقفی و سی و هشت حبة دیگر آن ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا، کلاً مزروعی سرکار، بذر شتوی آن شصت خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول آن که به ضبط معمول است بدون آفات ارضی و سماوی هر سال یکصد و بیست تومان نقد و دویست خروار جنس عایدی سرکار و اراضی آن قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه وقف: 34 حبه/ اربابی ابتیاعی: 38 حبه

المقرّر

300 جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۶۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۵۰ جریب. والمقرر

نقد: ۱۲۰ تومان/ جنس: غله ۲۰۰ خروار

 (57)

جَوَرْت

قریه‌ایست قنات آب، از جمله هفتاد و دو حبّه شصت حبة آن خالصه و دوازده حبّة آن اربابی، کلاً مزروعی سرکار. بذر شتوی آن یکصد و سی خروار و زرع صیفی آن سیصد جریب علی‌الاستمرار است. هر سال ریعی به مالکین و دوازده حبّه اربابی از سرکار مقرر است و محصول عایدی آن هر سال بدون آفات ارضی و سماوی سیصد تومان نقد و سیصد و پنجاه خروار جنس است

 (58)

دستجرد مشهور به زمان‌آباد

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبة آن ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا، بذر شش دانگ قریة مذکوره چهل خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول آن که به ضبط عمل می‌شود چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید هر سال یکصد تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس عایدی دیوان است و اراضی آن یکهزار و پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

خالصه

72 حبّه مقرّراً اراضی

1500 جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۴۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۵۰ جریب. والمقرر محصول

نقد: ۱۰۰ تومان/ جنس: غله 150 خروار

 (59)

دستجرد یوزانْ

هفتاد و دو حبّه آن خالصة مزروعی رعایای قهجاورستان، بذر شش‌دانگ آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن سیصد جریب علی‌الاستمرار است و منال عایدی دیوان هر سال بدون آفات ارضی و سماوی دویست تومان نقد و یکصد خروار جنس است، و اراضی آن قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

خالصه

72 حبّه مقرّراً اراضی

۳۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: ۳۰۰ جریب. والمقرر منال

نقد: ۲۰۰ تومان/ جنس: غله ۱۰۰خروار

 (60)

دستجردقلعه

قریه ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه آن به یکصد و بیست سهم منسهم از جمله بیست و شش سهم آن خالصه و بقیة سهام آن اربابی و ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا. بذر شتوی آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن دویست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول آن که به ضبط عمل می‌شود بدون آفات ارضی و سماوی هر سال یکصد و پنجاه تومان نقد و دویست و بیست خروار جنس است اراضی آن را قریب به دو هزار جریب مساحت... دفاتر بدینگونه ثبت است.[27]

 

(61)

دینانْ

قریه‌ایست قنات آب، از جملة هفتاد و دو حبّه آن نه حبّه خالصه و شصت و سه حبة آن اربابی. از جمله حبّات اربابی بیست و پنج حبّه ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا و بقیه حبّات آن اربابی غیر، کلاً مزروعی سرکار ریعی در وجه مالکین اربابی از سرکار برقرار است. بذر شتوی شش دانگ آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی دیوان هر سال بدون آفات ارضی و سماوی یکصد و چهل تومان نقد و دویست خروار جنس است و اراضی آن قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۹ حبه/ اربابی 63 حبه: ابتیاعی سرکار، 25 حبه/ سادات 38 حبه.

۲۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۵۰ جریب. والمقرر محصول

نقد: ۱۴۰ تومان/ جنس: غله ۲۰۰ خروار

 (62)

راران

قریه‌ایست که یک خمس آن رود آب و چهار خمس دیگر آن قنات آب است، از جمله هفتاد و دو حبّه چهل و چهار حبّه آن ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف و بقیة آن خالصه، کلاً مزروعی سر کار است. بذر شتوی آن هفتاد خروار و زرع صیفی آن دویست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی دویست تومان نقد و سیصد خروار جنس است، و اراضی قریة مذکور قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 28 حبه/ اربابی ابتیاعی ۴۴ حبه.

۲۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۷۰ خروار/ زرع صیفی: ۲۵۰ جریب. والمقرر

نقد: ۲۰۰ تومان/ جنس: غله ۳۰۰ خروار

 

(63)

زرندید

قریه‌ایست قنات آب، از جمله هفتاد و دو حبّه بیست و چهار حبّه خالصه و چهل و هشت حبّه دیگر ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا، کلاّ مزروعی سرکار. بذر شتوی شش دانگ آن بیست خروار و زرع صیفی آن چهل جریب علی‌الاستمرار‌ و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی چهل تومان نقد و شصت خروار ‌جنس است و اراضی قریة مذکوره قریب به پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۲۴ حبه/ اربابی ابتیاعی ۴۸ حبه.

500 جریب، المقرّر

شتوی: 20 خروار/ زرع صیفی: 40 جریب. والمقرر

نقد: 40 تومان/ جنس: غله 60 خروار

 (64)

فیروزآباد

قریه‌‌ایست قنات آب، از جمله هفتاد و دو حبّه هفت حبّه خالصه و شصت و پنج حبّه دیگر آن اربابی مزروعی عالیجاه میرزا زین‌العابدین. بذر شتوی آن شصت خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. منال آن هر سال به مقاطعه پنجاه تومان نقد و پنجاه خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۷ حبه/ اربابی: 65 حبه.

۳۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی: ۶۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۵۰ جریب. والمقرّر منال

نقد: ۵۰ تومان/ جنس: غله 50 خروار

 (65)

قَهْجاوَرستان

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکار. بذر شتوی آن هشتاد خروار و زرع صیفی آن ششصد جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی در سال سیصد تومان نقد و سیصد و پنجاه خروار جنس است. اراضی قریة مذکوره قریب به شش هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است.

72 حبّه مقرراً اراضی

6۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: 8۰ خروار/ زرع صیفی: 600 جریب. والمقرر محصول

نقد: 30۰ تومان/ جنس: غله 350 خروار

 (66)

کچلی

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّة آن خالصة قدیم مزروعی سرکار. بذر شتوی آن هشتاد خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی یکصد تومان نقد و سیصد و پنجاه خروار جنس است. اراضی آن بسیار به علت خرابی قنات قریة مذکوره املاک آنجا ضایع شده حال سه هزار جریب آن دایر و قابل زراعت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

3۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: 80 خروار/ زرع صیفی: ۱۵۰ جریب. والمقرر منال

نقد: ۱0۰ تومان/ جنس: غله 350 خروار

 (67)

کاجْ

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت و شش حبّه آن خالصه و وقفی و شش حبّه دیگر آن اربابی مزروعی عالیجناب سیادت مآب میرمحمد مهدی امام جمعه و جماعت دارالخلافه طهران. بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی آن هفتاد جریب علی‌الاستمرار است. منال آن حسب‌الرقم پنجاه تومان نقد و یکصد خروار جنس است. اراضی آن سوای آنچه به تصرف رعایای سرو شفادران است یک هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه وقف: 66 حبه/ اربابی: 6 حبه

۱۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، ۴۰ خروار/ زرع صیفی: 70 جریب. والمقرر منال که حسب الرقم مبارک مقرر است.

نقد: ۵۰ تومان/ جنس، غله 100 خروار

 (68)

کبوترآباد

قریه‌ایست رودآب و قنات آب، هفتاد و دو حبّه آن وقفی و اربابی، چهار دانگ آن مزروعی سرکار و دو دانگ دیگرش مزروعی رعایا. بذر شتوی آن نود خروار و زرع صیفی آن دویست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی یکصد و پنجاه تومان نقد و چهار صد و پنجاه خروار جنس است اراضی آن قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

وقفی

72 حبّه مقرراً اراضی

مزروعی سرکار: ۴۸ حبه/ مزروعی رعایا ۲۴ حبه

۲۰۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: ۹۰ خروار/ زرع صیفی: ۲۵۰ جریب. والمقرر منال

نقد: ۱۵۰ تومان/ جنس، غله 450 خروار

چهار دانگ مزروعی: نقد ۱۲۵ تومان/ جنس ۴۲۵ خروار

دو دانگ مزروعی رعایا: دو دانگ منهای یک دانگ به عوض رفع چهار دانگ مزرعه سرکار دانگ از قرار مالیات به شرح حاشیه:

[حاشیه]: نقد ۲۵ تومان/ جنس ۲۵ خروار

 (69)

کلارتون

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی آن هشتاد جریب علی‌الاستمرار است. منالش بدون آفات ارضی و سماوی هر سال بیست تومان نقد و بیست خروار جنس است. اراضی آن قریب به چهارصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

4۰۰ جریب، المقرّر

شتوی، غله: 15 خروار/ زرع صیفی: 8۰ جریب. والمقرّر

نقد: 2۰ تومان/ جنس، غله ۲۰ خروار

 (70)

کُلُودان

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی، دو دانگ آن مزروعی سرکار و چهار دانگ دیگرش مزروعی رعایا. بذر شتوی آن بیست و چهار خروار و زرع صیفی آن شصت جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان به انضمام منال چهار دانگ مزروعی رعایا بدون آفات ارضی و سماوی هفتاد تومان نقد و هفتاد خروار جنس است. اراضی آن قریب به پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ضبط و ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرراً اراضی

مزروعی سرکار: ۲۴ حبه/ مزروعی رعایا ۴۸ حبه.

500 جریب. المقرّر

زر[ع] شتوی: ۲۴ خروار/ زرع صیفی، ۶۰ جریب. والمقرر منال

نقد: ۷۰ تومان/ جنس، غله ۷۰ خروار

مزروعی سرکار از بابت محصول دو دانگ: نقد ۳۰ تومان/ جنس، غله ۴۰ خروار از بابت منال چهار دانگ: نقد ۴۰ تومان/ جنس ۳۰ خروار.

 (۷۱)

کنجوان

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله شش حبّه و نیم آن خالصه و وقفی و شصت و شش حبّة دیگر آن اربابی مزروعی سادات. بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی آن شصت جریب علی‌الاستمرار است. منالش بدون آفات ارضی و سماوی بیست تومان نقد و بیست خروار جنس است و اراضی آن قریب به هفتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۶ حبّه [و] نیم/ اربابی: 65 حبّه [و نیم]

۷00 جریب. المقرّر

شتوی: 15 خروار/ زرع صیفی، ۶۰ جریب. والمقرر

نقد: ۲۰ تومان/ جنس، غله ۲۰ خروار

 (۷۲)

کُنْدِلانْ

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت و سه حبّه آن خالصه و وقفی و تتمه دیگر آن اربابی مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن شصت جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی یکصد تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس است. اراضی آن قریب به یک‌هزار و پانصد جریب، مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶۳ حبه/ اربابی: ۹ حبه

500 جریب. المقرّر

شتوی: ۳۰ خروار/ زرع صیفی، ۶۰ جریب. والمقرر

نقد: 100 تومان/ جنس، غله 150 خروار

 (۷۳)

کوهان

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکار، بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی در آنجا نمی‌شود. محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی دویست خروار جنس است. اراضی آن قریب به یکهزار و پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

خالصه

72 حبّه مقرّراً اراضی

۱500 جریب. المقرّر

بذر شتوی: ۴۰ خروار و المقرّر محصول غله

200 خروار.

(۷۴)

لونیان

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکارف بذر شتوی آن بیست خروار و زرع صیفی آن در اراضی ویدران مزروع می‌شود و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی یکصد خروار جنس است. اراضی آن قریب به ششصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

خالصه قدیم

۷۲ حبّه مقرّراً اراضی

600 جریب. المقرّر

بذر ۲۰ خروار

المقرر محصول، غله

۱۰۰ خروار

(۷۵)

مار

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی ابتیاعی و مزروعی سرکار نواب مالک رقاب اشرف والا. بذر شتوی آن بیست و پنج خروار و زرع صیفی آن چهل جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی هر سال چهل تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس است و اراضی قریة مزبوره قریب به هشتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ضبط و ثبت است:

اربابی ابتیاعی

۷۲ حبّه مقرّراً اراضی

800 جریب. المقرّر

شتوی، 25 خروار/ زرع صیفی، 40 جریب. والمقرر

نقد: 40 تومان/ جنس، غله 120 خروار.

 (76)

مُنشیان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی مزروعی آقاسیدمهدی، حسب الرقم قضاشیم از مال و منال دیوانی معاف من جمیع الجهات است.

اربابی

72 حبّه مقرراً

معاف است.

(۷۷)

نَوْزاد

قریه‌ایست رود آب، و هفتاد و دو حبّه آن اربابی مزروعی سادات. بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی آن سی جریب علی‌الاستمرار است. منالش بدون آفات ارضی و سماوی در سال ده تومان نقد و ده خروار جنس است. اراضی آن قریب به چهارصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرراً اراضی

۴00 جریب. المقرّر

شتوی، ۱۰ خروار/ زرع صیفی، 30 جریب. والمقرر

نقد: ۱۰ تومان/ جنس، غله ۱۰ خروار

 (۷۸)

واذِیان

قریه‌ایست رود آب و قنات آب، هفتاد و دو حبّه پنج دانگ آن ابتیاعی سرکار و یک‌دانگ دیگر آن وقفی مزروعی سرکار. بذر شتوی آن یکصد و بیست خروار و زرع صیفی آن سیصد و بیست جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی سیصد تومان نقد و پانصد خروار جنس است و اراضی آن قریب به هفت هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرّراً

۶ دانگ، المقرّر اراضی:

ابتیاعی سرکار: ۵ دانگ/ وقف دانگ.

۳000 جریب. المقرّر

شتوی، 120 خروار/ زرع صیفی، 320 جریب. ثم المقرّر

نقد: ۳۰۰ تومان/ جنس، غله ۵۰۰ خروار.

 (۷۹)

وزیر آباد

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه آن ابتیاعی نواب اشرف والا. بذر شتوی آن هشتاد خروار و زرع صیفی آن دویست جریب علی الاستمرار است، و محصول عایدی سرکار بدون آفات اراضی و سماوی یکصد و بیست تومان نقد و چهارصد خروار جنس است و اراضی آن قریب[28]

 (۸۰)

زغمار و سِیدیران

رود آب، قریتین مزبورتین متصل به یکدیگر، هر یک هفتاد و دو حبّه از جمله بیست و هشت حبّه و نیم آن ابتیاعی و مزروعی سرکار و تتمّة دیگر آن اربابی غیر و مزورعی رعایا. بذر شتوی آن به شراکت رعایا چهل خروار و زرع صیفی آن شصت جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی دیوان به انضمام مالیات مزروعی رعایا پنجاه تومان نقد و یکصد خروار جنس است. اراضی هر دو قریه قریب به یکهزار و هفتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

ابتیاعی سرکار: ۲۸ حبّه و نیم/ اربابی[و] غیر: ۴۳ حبّه و نیم

1700 جریب. المقرّر

شتوی، ۴۰ خروار/ زرع صیفی، ۶۰ جریب. والمقرر محصول

نقد: ۵۰ تومان/ جنس، غلّه ۱۰۰ خروار

 (۸۱)

شهوردز و جُردان

رود آب، قریتین مزبورتین هر یک هفتاد و دو حبّه از جمله چهل و چهار حبّه و نیم آن خالصه و وقفی و بیست و هفت حبّه و نیم دیگر آن اربابی مزروعی عالیجناب میرمحمدمهدی امام جمعه و جماعت دارالخلافه طهران. بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است. منالش به مقاطعه در سال بدون آفات ارضی و سماوی چهل تومان نقد و بیست خروار جنس است. اراضی آن به انضمام جردان قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۴۴ حبّه و نیم/ اربابی: ۲۸ حبّه و نیم (دو نیم اضافی نوشته شده است)

۲000 جریب. المقرّر

شتوی، ۴۰ خروار/ زرع صیفی، ۷۰ جریب. والمقرر منال... .

نقد: ۴۰ تومان/ جنس، غله ۲۰ خروار

 (۸۲)

فتادان

قریه‌ایست رودآب و قنات آب، هفتاد و دو حبّه از جمله سی و شش حبّه آن خالصه و سی و شش حبّه آن وقفی مزروعی سرکار. بذر شتوی آن به انضمام مزارع تابعه هفتاد و پنج خروار و زرع صیفی آن به انضمام مزارع تابعه دویست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی دویست تومان نقد و سیصد خروار است و اراضی آن به انضمام مزارع تابعه قریب به پنجزار جریب مساحت. صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۳۶ حبه/ وقف: ۳۶ حبه.

50۰0 جریب. المقرّر

شتوی، ۶۵ خروار/ زرع صیفی، 250 جریب. والمقرر محصول.

نقد: ۲۰۰ تومان/ جنس، غله 300 خروار.

 (۸۳)

فیلِوران

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله پنجاه و یک حبّة آن خالصه و وقفی و بیست و یک حبّه دیگر آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن بیست و پنج خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است منال...[29]

 (۸۴)

لنجان

چهار سمت است: اَوّل سمت اشترجان و آن قریب چهل پارچه قریه و مزرعه مرغوب است. اراضی قراء مذکوره مساحت نشده. قراء داد وَسِتَدی. سرکار دیوان قضاشان، اوّل اراضی طاحونه فیض‌آباد مزرعه‌ایست رود آب، اربابی مزروعی رعایا، بذر شتوی آن یک خروار و زرع صیفی نمی‌شود جدیدالنسق است. منال دیوانی آن دو تومان نقد و صورت عملش بدین‌گونه ثبت و ضبط است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرر

شتوی: یک خروار/ زرع صیفی: ندارد. والمقرر منال

نقد: ۲ تومان/ جنس: ندارد.

 (۸۵)

اراضی آقاعَلی‌بابا

مزرعه‌ایست رودآب، اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن یک خروار و زرع صیفی در آن نمی‌شود و جدیدالنسق است. منال دیوانی آن یک تومان است و صورت عملش این است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: یک خروار/ زرع صیفی: ندارد. و المقرّر منال

یک تومان

(86)

اراضی میانی عَلیشاه

مزرعه‌ایست رود آب، اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن شصت من و زرع صیفی و شلتوک چهار جریب منال عایدی سرکار دیوان یک خروار جنس و سه خروار شلتوک است و صورت عملش ازین قرار است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرر

شتوی: 60 تومان (خروار؟)/ زرع صیفی: 4 جریب. والمقرر منال

نقد: ندارد/ جنس: غلّه یک خروار، شلتوک سه خروار.

 (87)

اَرز

قریه‌ایست رود آب، اربابی مزروعی جناب امام جمعه. بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی آن چهل جریب، منال عایدی سرکار دیوان در سال سی تومان نقد است اراضی آن قریب...[30] جریب و صورت عملش از این قرار است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرر

شتوی: 10 خروار/ زرع صیفی: 40 جریب. والمقرر منال

نقد: ۳۰ تومان/ جنس ندارد.

 (88)

اسفهران

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه مزروعی آقا محمدمهدی قهدرنجانی،[31] بذر شتوی آن...[32] و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است. منال عایدی سرکار دیوان چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید چهل تومان نقد و شصت خروار جنس و پنجاه خروار شلتوک و صورت عملش این است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: یک خروار/ زرع صیفی و شلتوک: 100 جریب. والمقرر منال

نقد: ۴۰ تومان/ جنس: غله 60 خروار/ شلتوک، ۵۰ خروار.

 (89)

آفیانه

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه اربابی مزروعی آقا محمدابراهیم در‌چه‌ای. بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی آن ده جریب علی‌الاستمرار است. منال عایدی دیوان به نحوی که در دفترخانه مبارکت ثبت است یکتومان نقد وبیست و پنج‌ خروار جنس غله و صورت عملش این است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: 10 خروار/ زرع صیفی:10 جریب. والمقرر منال

نقد: یک تومان/ جنس، غله: 25 خروار.

 (90)

باغ وحوش

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه خالصه مزروعی سرکار. بذرشتوی آن هفتاد خروار و زرع صیفی و شلتوک آن چهارصد و پنجاه جریب الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید ششصد تومان نقد و پانصد خروار جنس غله و دویست خروار شلتوک است و صورت عملش ازین قرار است:

خالصه

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: 70 خروار/ زرع صیفی: 450 جریب. والمقرر

نقد: 600 تومان/ جنس، غله: 500 خروار/ شلتوک، ۲۰۰ خروار.

 (۹۱)

بوینَد

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله پنجاه و هشت حبّه آن خالصه و چهارده حبّه دیگرش اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن و زرع صیفی و شلتوک آن بیست و پنج جریب علی‌الاستمرار است. منال عایدی سرکار دیوان سی توان نقد و هشت خروار شلتوک است و صورت عملش ازین قرار است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 58 حبه/ اربابی: ۱۴ حبه

المقرر

شتوی: .../ زرع صیفی: 25 جریب. والمقرر

نقد: 30 تومان/ جنس: شلتوک 8 خروار.

 (۹۲)

بورستگان

مزرعه‌ایست رود آب، اربابی مزروعی رعایا جدیدالنسق است.

 (۹۳)

چَم گوساله

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله بیست و پنج حبّه و نیم آن خالصه و چهل و شش حبّه و نیم آن اربابی مزروعی رعایا. بذرشتوی آن چهارده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن شصت جریب علی‌الاستمرار است. منال عایدی سرکار دیوان چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید هفتاد تومان نقد و بیست و سه خروار شلتوک است و صورت عملش ازین قرار است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۲۵ حبّه و نیم/ اربابی: ۴۶ حبّه و نیم.

المقرر

شتوی: 14 خروار/ زرع صیفی: 60 جریب. والمقرر منال

نقد: ۷۰ تومان/ جنس: شلتوک 23 خروار.

 (94)

مزرعچه حَوالی دارجان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه اربابی مزروعی رعایا، بذرشتوی آن هفت خروار و زرع صیفی و شلتوک آن هشتاد جریب علی‌الاستمرار است. منال دیوانی آن چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید چهل تومان نقد و سی خروار شلتوک و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است:

اربابی72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: ۷ خروار/ زرع صیفی: 80 جریب. والمقرر 

نقد: ۴۰ تومان/ جنس: شلتوک 30 خروار

 (95)

دارافجان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه وقفی مزروعی اقا محمدابراهیم درچه‌ای. بذرشتوی آن.[33]

 (۹۶)

درچه

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی آقا محمدابراهیم درچه‌ای. بذرشتوی آن و زرع صیفی و شلتوک آن بیست جریب. منال عایدی سرکار دیوان چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید چهار تومان نقد و بیست خروار جنس غله و دو خروار شلتوک و صورت عملش ازین قرار است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۵۸ حبه/ اربابی: ۱۴ حبه

المقرر

شتوی: .../ زرع صیفی: ۲۵ جریب. والمقرر

نقد: ۴ تومان/ جنس: غله 20 خروار/ شلتوک، ۲ خروار.

 (۹۷)

مزارع طاد

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه ابتیاعی و مزروعی سرکار. بذرشتوی آن پنج خروار و زرع صیفی و شلتوک آن چهل جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی سرکار چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید شصت تومان نقد و بیست خروار جنس غله و پانزده خروار شلتوک است. اراضی آن قریب و صورت عملش در دفاتر از این قرار ثبت و ضبط است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: 5 خروار/ زرع صیفی: ۴۰ جریب. والمقرر‌

نقد: ۶۰ تومان/ جنس: غله 20 خروار/ شلتوک، ۱۵ خروار.

 

(۹۸)

قران

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت حبّه و نیم آن خالصه و یازده حبّه و نیم دیگرش وقفی مزروعی سرکار، بذرشتوی آن شصت خروار و زرع صیفی آن سیصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید چهارصد تومان نقد و دویست خروار جنس است و اراضی آن قریب و صورت عملش این است.

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۶۰ حبّه و نیم/ اربابی: 11 حبّه وقفی است.

المقرّر

شتوی: 60 خروار/ زرع صیفی: 350 جریب. والمقرر ‌

نقد: 400 تومان/ جنس: غله 200 خروار.

 

 (۹9)

فیلورجان[34]

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت و سه حبّه آن خالصه و نه حبّه دیگرش اربابی مزروعی رعایا، یک‌دانگ و نیم و چهار دانگ نیم مزروعی سرکار، بذرشتوی آن پنجهزار و زرع صیفی و شلتوک آن هشتاد و نیم جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی سرکار به انضمام منال یک‌دانگ و نیم مزروعی رعایا چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید سی تومان نقد و بیست و پنج خروار جنس غله و سی خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب...[35] و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۶۳ حبه/ اربابی: ۹ حبه

و المقرّر

شتوی: 5 خروار/ زرع صیفی: 85 جریب. والمقرر ‌

نقد: 30 تومان/ جنس: غله 25 خروار/ شلتوک، 30 خروار.

 (100)

فیرُوزان

قریه‌ایست رودآب هفتاد و دو حبّه خالصه مزروعی پسرکار. بذرشتوی آن چهل خروار و زرع صیفی و شلتوک آن چهارصد جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید سیصد [و] پنجاه تومان نقد و دویست خروار جنس غله و یکصد و چهل خروار شلتوک است اراضی آن قریب...[36]و صورت عملش از این قرار است:

خالصه

72 حبّه مقرراً اراضی

المقرر

شتوی: ۴0 خروار/ زرع صیفی: 400 جریب. والمقرر ‌

نقد: 350 تومان/ جنس: غله 250 خروار/ شلتوک، 140 خروار.

 (۱۰۱)

قصراردال و قصر داود

قریتین مزبورتین متصل به یکدیگر ورود و آب، قصراردال هفتاد و دو حبّه از جمله چهل و پنج حبّه آن حالصه و وقف بیست و هفت حبّه دیگرش اربابی و قصر داود و هفتاد و دو حبّه از جمله چهل حبّه آن خالصه و وقف و سی و دو حبّه دیگرش اربابی و مزروعی سرکار بذرشتوی آن بیست خروار و زرع صیفی و شلتوک قریتین مزبورتین یکصد جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید هشتاد تومان نقد و هشتاد خروار جنس غله و شصت خروار شلتوک است اراضی آن قریب...[37]و صورت عملش از این قرار است:

144 حبّه مقرراً اراضی

قصر اردال: ۷۲ حبّه: خالصه و وقف 45 حبه/ اربابی 27 حبه.

قصر داود: 72 حبّه. خالصه و وقف ۴۰ حبه/ اربابی 32 حبه.

المقرر

شتوی: 25 خروار/ زرع صیفی: 100 جریب. والمقرر

نقد: 80 تومان/ جنس: 80 خروار.

 (۱۰۲)

قصر نرجان و قصر کلاه‌دوز

قریتین مزبورتین رود آب، هر یک هفتاد و دو حبّه و چهل و چهار حبّه خالصه و بیست و هشت حبّه دیگرش اربابی مزروعی رعایا. بذرشتوی قریتین مزبورتین بیست خروار و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد و سی جریب علی‌الاستمرار است. منال دیوانی قریتین مزبورتین چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد و سی تومان نقد و یکصد و ده خروار شلتوک است اراضی آن قریب...[38] و صورت عملش این است:

۱۴۴ حبّه مقرراً اراضی

قصر نرجان: 72 حبه. 44 حبه/ اربابی: 28 حبه

قصر کلاه‌دوز: 72 حبه. خالصه ۴۴ حبه/ اربابی ۲۸ حبه.

المقرر

شتوی: ۲۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۳۰ جریب. والمقرر

نقد: ۳۰ تومان/ جنس: شلتوک، ۱۱۰ خروار.

 (۱۰۳)

قلعة محمّدشریف بیک

رود آب اربابی مزروعی رعایای. بذرشتوی آن پنج خروار و زرع صیفی و شلتوک آن بیست جریب علی‌الاستمرار است. منال عایدی دیوان چنانچه آفات اراضی و سماوی رخ ننماید نقداً جنساً چهل تومان و ده خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب...[39] و صورت عملش از این قرار است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

المقرّر

شتوی: ۵ خروار/ زرع صیفی: 25 جریب. والمقرر ‌

نقد: 40 تومان/ جنس: غله 10 خروار.

(۱۰۴)

کاونان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله بیست و سه حبّه و نیم آن خالصه و چهل و هشت حبّه و نیم دیگرش اربابی، چهار دانگ آن ابتیاعی و مزروعی سرکار و دو دانگ دیگرش مزروعی رعایا. بذرشتوی آن چهل خروار و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. محصول چهاردانگ مزروعی سرکار به انضمام منال دو دانگ مزروعی رعایا چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد و بیست تومان نقد و یکصد و سی خروار جنس غله و سی خروار شلتوک است و اراضی آن قریب...[40] و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: 23حبه و نیم/ اربابی: 48 حبّه و نیم ابتباعی...؟ ۴۸ حبه/ سادات(؟) نیم حبّه.

المقرّر

شتوی: ۴0 خروار/ زرع صیفی: 150 جریب. والمقرر ‌

نقد: 120 تومان/ جنس: غله 130 خروار/ شلتوک ۳۰ خروار.

 (۱۰۵)

گلکان

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله سی و شش حبّه آن خالصه و سی و شش حبّه دیگرش اربابی مزروعی رعایا. بذرشتوی آن پنج خروار و زرع صیفی آن نود جریب علی‌الاستمرار است. منال عایدی سرکار دیوان چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید پانزده تومان نقد و پانزده خروار جنس غله است اراضی آن قریب...[41] و صورت عملش این است.

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۶36حبه / اربابی: 36 حبه

المقرر

شتوی: 5 خروار/ زرع صیفی: 90 جریب. والمقرر ‌منال

نقد: 15 تومان/ جنس: غله 15 خروار.

*

آن[42] بدون آفات ارضی و سماوی موافق ثلث و خمس چهل تومان نقد و چهل خروار جنس است. اراضی آن قریب به هفتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: 51 حبه‌/ اربابی: 21حبّه

المقرر

300 جریب

شتوی: 25 خروار/ زرع صیفی: 100 جریب. والمقرّر ‌

نقد: 40 تومان/ جنس: غله 40 خروار.

 (106)

فُودر و پاچه

رود آب قریتین مزبورتین متصل به یکدیگر هر یک هفتاد و دو حبّه شصت و نه حبّه آن وقفی و سه حبّه دیگر آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی در آن جا کمتر می‌شود. منالش در سال بدون آفات ارضی و سماوی ده خروار جنس است. اراضی آن قریب به شش‌صد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 69 حبّه وقفی است/ اربابی: ۳ حبه

600 جریب المقرّر

بذر: 15 خروار. والمقرر ‌منال

10 خروار

(107)

قارنِه

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت و دو حبة آن خالصه و وقفی و تتمّه آن اربابی و چند مزرعة دیگر به قریة مزبوره ملحق است. کلاً مزروعی رعایا. بذر شتوی آن بیست خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. منال عایدی دیوان هر سال بدون آفات ارضی و سماوی در سال دویست و چهل تومان نقد است. اراضی آن قریب به هفتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

قریه قارنه

خالصه و وقف: 62 حبه/ اربابی: 10 حبّه .

مزارع: مزرعه...؟/ مزرعه...؟/ مزرعه فلان.

700 جریب. المقرّر

شتوی، غله: 20 خروار/ زرع صیفی: 150 جریب. والمقرر منال ‌

240 تومان.

 (108)

...[43] مزروعی رعایا بذر شتوی آن دو خروار و زرع صیفی آن ده جریب علی الاستمرار است. منال عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی در سال شش تومان نقد و ده خروار جنس است و اراضی آن قریب به پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرراً اراضی

500 جریب

المقرّر

[شتوی]: 10 خروار/ زرع صیفی: 10 جریب. والمقرر ‌

نقد: 6 تومان/ جنس: 10 خروار.

 (109)

آسنجران

مزرعه ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت و سه حبّه آن خالصه و نه حبّه دیگرش اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن پنج خروار و زرع صیفی در آنجا نمی‌شود و منال عایدی دیوان ده تومان نقد و اراضی آن قریب به یکصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

المقرر

خالصه: ۶۳ حبّه‌/ اربابی: ۹ حبّه

100 جریب المقرّر

شتوی: 5 خروار/ زرع صیفی: 25 جریب. والمقرر ‌

5 خروار. والمقرر

10 خروار

(110)

اراضی سیان

رود آب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن دوخروار و زرع صیفی در آنجا نمی‌شود. منال آن بدون آفات ارضی و سماوی دو خروار جنس است. اراضی آن قریب یکصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

100 جریب المقرّر

بذر شتوی: 2 خروار والمقرر ‌

2 خروار

(۱۱۱)

ژرواآن

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّة آن اربابی بالتمام مزروعی رعایا. بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی در آنجا کمتر است. منال عایدی دیوان در سال بدون آفات ارضی و سماوی نقداً جنساً بیست و پنج تومان است. اراضی آن قریب به چهارصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ضبط و ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرراً اراضی

400 جریب المقرّر

بذر شتوی: 10 خروار والمقرر منال

25 خروار.

فصل ششم

در وصف رویدشتین صانه‌الله تعالی من کل شرّ و شین

(۱۱۲)

رَویدشتین

بلوکیست به غایت معظم و از بلوکات دیگر دارالسلطنه اصفهان مزرعی مانند او من حیث الکیف و الکم کم است. آبش از زنده رود و قری و مزارعش اغلب به طول رودخانه مبارکه ممدود، از قدیم الایام حسب‌الامر سلاطین جم نگین مهندسین مجسطی قرین و معماران اقلیدس آئین به علت پستی رودخانه و بلندی زمین بلوک مزبور در سه موضع از رودخانة بند محکم متین و سدّ مستحکم رزین بسته‌اند، به نحویکه هر یک از بندهای ثلاثه از غایت متانت و نهایت رزانت تالی بند بربر و ثانی سد اسکندر است.

و از بلند شدن آب در هر یک از مواضع ثلاثه اصطخری مصور بلکه دریائی در مدنظر راهگذر آید و از هر اصطخری مادی پرآب آباد که غیرت دجلة بغداد است بر سطح زمین جاری و به قری و مزراع بلوک مزبور ساریست، و مادیهای ثلاثه مزبور به جندیج و شانزده ده و مروان مشهورند. ریع محصولات بلوک مزبور کمثل حبّه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مأته حبّه و قیمت حبّه از ضیاع و عقارش بین الدها قین الف دینار من دنانیر واضع الحبه است. با وجود اینکه بلوک مزبور بن آب و از زمان عبور و مرور افغان به آن سامان الی الآن بعضی قری و مزارع آن خراب است، همواره زراعتش با برکت و فلاحتش با میمنت است. مردم بلوک مزبور دهقنت پیشه و غله‌کار و در حقابه یکدیگر محتاط و پرهیزکارند، و قوع قری و مزارعش مابین شمال و مشرق بلد مشهود و حدودش به برا آن و جرقویه و قهپایه و بیابان دارالعباده محدود، مشتمل بر پنجاه و شصت قریه و مزرعه معدود چنانکه در ذیل به ترتیب مفصل و موجود است.

مادی جندیج و شانزده: مشتمل بر قراء و مزارع مفصّله. قرآء اوّل از قراء:

 (۱۱۳)

اسحاق آباد

است و آن قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه [و] نصف آن ابتیاعی سرکار و نصف دیگرش وقفی کلاً مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن بیست جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی آن بدون آفاتِ ارضی و سماوی سی تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس است. اراضی آن قریب به هزار دویست جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

ابتیاعی

72 حبّه مقرّراً اراضی

2500 جریب المقرّر

شتوی: 80 خروار/ زرع صیفی: 200 جریب. والمقرر محصول ‌

نقد: 120 تومان/ جنس، غله: 400 خروار.

 (114)

...[44] به دو هزار و پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.

(115)

هرمدان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله پنجاه و نه حبّه خالصه و وقفی و سیزده حبّة دیگر آن اربابی مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی و شش خروار و زرع صیفی آن هفتاد جریب علی‌‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی هفتاد تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس است و اراضی آن قریب به یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: 59 حبه/ اربابی: 13 حبه

1000 جریب المقرّر

شتوی: 36خروار/ زرع صیفی: 70 جریب. والمقرر ‌محصول

نقد: 70 تومان/ جنس: غله 120 خروار.

 (116)

....[45]به بیست تومان و بیست خروار قرار داده و بیست و پنج حبّه از جمله ملک اربابی را به انضمام پنج حبّه خالصه قدیم کارگزاران نواب مالک رقاب اشرف والا زارع و هر سال به مقدار بیست خروار بذر شتوی و یکصد جریب زرع صیفی مزروع و محصول آن به ضبط معمول بعد از وضع ریع مالکین چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید پنجاه تومان نقد و یکصد خروار جنس عایدی دیوان است که ابوابجمع می‌شود و اراضی آن یکهزار و دویست جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است.

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه: ۵ حبه/ اربابی: 67 حبّه.

مزروعی سرکار: 30 حبه/ مزروعی رعایا: 42 حبه. خالصه قدیم ۵ حبّه. اربابی استیجاری 25 حبّه. میرزاحسن ۱۲ حبه. میرزا مهدی ۳۲ حبه.

۱۲۰۰ جریب‌المقرر

شتوی، غله: ۴۸ خروار/ زرع صیفی: ۲۴۰ جریب. والمقرر

سرکار ۲۰ خروار.

رعایا ۲۸ خروار: میرزا مهدی ۲۰ خروار/ میرزا حسن ۸ خروار

سرکار ۱۰۰ جریب/ رعایا ۱۴۰ جریب: میرزا مهدی ۱۰۰ جریب/ میرزا حسن ۴۰ جریب.

نقد: ۷۶ تومان/ جنس، غله: ۱۲۶ خروار.

مالیات:

نقد: ۴۲ تومان/ جنس: ۵۸ خروار

مزروعی سرکار: نقد: ۱۶ تومان/ جنس، غله: ۵۸ خروار

مزروعی رعایا: نقد: ۲۶ تومان/ میرزا حسن ۶ تومان/ میرزا مهدی ۲۰ تومان/ جنس، غله: ۲۶ خروار: میرزاحسن ۶ خروار. میرزامهدی ۲۰ خروار.

محصولات

سرکاری: نقد ۵۰ تومان/ جنس ۱۰۰ خروار. منهای مالیات: نقد ۱۶ تومان/ جنس ۳۲ خروار

باقی: نقد ۳۴ تومان/ جنس ۶۸ خروار.

 (۱۱۷)

اصفهانک

قریه‌ایست رود آب و هفتاد و دو حبّه آن از موقوفات مرحمت و غفران نشان علّیین آشیان شاه شاهان حسینی و نوبت تولیت آن درین اوان به عالیجناب سلالة السادات و الاطیاب میرزا قوام الدین محمد که رأس سلسله است رسیده، نصف قریة مذکوره به سادات موقوف علیهم مسلم و جمیع الجهات از تحمیلات مرفوع القلم و نصف دیگر آن را به طریق اجاره و استجاره به ازاء منال دیوان نصف مسلمی سادات و چهار تومان و چهار خروار ریع کارگزاران نواب مالک رقاب اشرف والا به مقدار چهل و پنج خروار بذر شتوی و یکصد و پنجاه جریب زرع صیفی مزروع و محصول آن به ضبط معمول و چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید هشتاد تومان نقد و دویست خروار جنس عایدی دیوان است و اراضی قریه مذکوره قریب به شش هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۵۹ حبه/ اربابی: ۱۳ حبه

6000 جریب‌المقرّر

شتوی: 9 خروار از قرار مزروعی سرکار: مزروعی سرکار ۳۶ حبه، ۴۵ خروار/ مزروعی سادات ۳۶ حبه، ۴۵ خروار.

زرع صیفی از قرار مزروعی سرکار: ۱۵۰ جریب. المقرّر محصول

نقد: 80 تومان به شرح حاشیه/ جنس، غله: ۲۰۰ خروار.

حاشیه:

نقد: 80 تومان/ جنس: ۱۲۰ خروار.

مالیات:

نقد: 48 تومان/ جنس، 60 خروار.

مالیات به صیغه مزروعی سرکار:

نقد ۲۴ تومان/ جنس ۶۰ خروار

محصولات:

نقد ۸۴ تومان/ 202خروار

منهای:

نقد: ۱۵ تومان/ جنس 124 خروار

مالیات...؟:

نقد: 48 تومان/ جنس 120 تومان

ریع:

نقد: 4 تومان/ جنس ۸ خروار

باقی:

نقد: ۳۲ تومان/ جنس، غلّه: ۸۰ خروار.

 (۱۱۸)

هُرُمُزآباد

قریه ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی مزروعی سادات. بذر شتوی آن پنج خروار و زرع صیفی آن چهل جریب علی‌الاستمرار است. منالش بدون آفات ارضی و سماوی بیست تومان نقد و پنج خروار جنس است و اراضی آن قریب به سیصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

اربابی

72 حبّه مقرّراً اراضی

۳۰۰ جریب المقرّر

شتوی: ۵ خروار/ زرع صیفی: 40 جریب و المقرّر

نقد: ۲۰ تومان/ جنس، غله: ۵ خروار.

 (۱۱۹)

آسْمنْجان

مزرعه‌ایست رود آب جزو فیلوران، هفتاد و دو حبّه آن جریب و بایر...[46]

 (۱۲۰)

باغور

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله پنج حبّه آن خالصه و شصت و هفت حبّه دیگر آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن شش خروار و زرع صیفی در آن جا نمی‌شود. منالش هر سال شش خروار جنس است. اراضی آن قریب سیصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 5 حبه/ اربابی: 67 حبه

300 جریب المقرّر

بذر شتوی: 6 خروار

زرع صیفی: ۷۰ جریب. والمقرّر محصول

نقد: ندارد/ جنس، غله: ۶ خروار.

(121)

بادِران

مزرعه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله چهل و سه حبّه آن وقفی و بیست و نه حبّه دیگر آن اربابی مزروعی میرزا نصیر است. بذر شتوی آن چهار خروار و زرع صیفی آن پنج جریب علی‌الاستمرار است. منالش در سال دو تومان نقد و دو خروار جنس است. اراضی آن قریب به یکصد و پنجاه جریب، مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

وقف: ۴۳ حبه/ اربابی: ۲۹ حبه

۱۵۰ جریب از قرار

شتوی: ۵ خروار/ زرع صیفی: ۵ جریب. المقرّر

نقد: ۲ تومان/ جنس، غله: ۲ خروار.

 (۱۲۲)

بیادان

قریه‌ایست کوچک و رود آب از جمله هفتاد و دو حبّه، نه حبّه وقفی و شصت و سه حبّه دیگر اربابی آقا کریم نام ضابط بلوک مذکور. بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی آن پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و منال دیوانی آن به مقاطعه ده تومان و ده خروار برقرار است و اراضی آن را سیصد جریب و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

خالصه و وقفی: 9 حبّه/ اربابی: 63 حبه.

300 جریب المقرّر

شتوی: 10 خروار/ زرع صیفی: 50 جریب. والمقرر مالیات مقاطعه

نقد: 10 تومان/ جنس، غله: 10 خروار.

 (123)

چرْیان

قریه ایست رود آب، از جمله هفتاد و دو حبّه، بیست و دو حبّه و چهار دانگ از یک حبّه آن خالصه و وقفی و چهل و نه حبّه و دو دانگ از یک حبّه آن اربابی است، نصف آن مزروعی ورثه حاجی جعفر کرارجی و منال آن را هر سال به دستور معمول مملکت به دیوان می‌دهند و نصف دیگر اربابی مذکور متصرفی کارگزاران نواب مالک رقاب اشرف والا شش دانگ قریه مذکور بیست خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی الاستمرار است. از مزروعی دیوان که به ضبط عمل می‌شود چنانکه از آفات ارضی و سماوی مصون و قلت آب رخ ننماید پنجاه تومان و پنجاه خروار عایدی سرکار است. اراضی آن هشتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۲۲ حبّه و ۴ دانگ/ اربابی: ۴۹ حبّه و ۲ دانگ.

۸۰۰ جریب المقرّر

شتوی، غله: ۲۰ خروار: سرکار: ۳۶ حبّه از قرار ده خروار/ رعایا: ۳۶ حبّه از قرار ده خروار

زرع صیفی: ۲۰۰ جریب: سرکار: ۱۰۰ جریب/ رعایا: ۱۰۰ جریب.

نقد: ۶۵ تومان/ جنس، غله: ۶۵خروار.

مالیات

نقد: ۳۶ تومان و ۶۶۰۰ دینار/ جنس، غله: ۳۶ خروار و ۶۶ من

مالیات به صیغه مزروعی سرکار: نقد ۶۵ تومان/ جنس ۶۵ خروار. از قرار نقد: ۲۱ تومان ۶۶۰۰ دینار/ جنس: ۲۱ تومان و ۶۶ من. (رک: شرح حاشیه)

خالصه: ۲۲ حبه. ۱۶ تومان و ۶۶۰۰ دینار/ جنس: ۱۶ خروار و ۶۶ من.

اربابی: ۱۴ حبه. نقد: ۵ تومان/ جنس: ۵ خروار.

مالیات به صیغه مزروعی رعایا: نقد؟ تومان منهای ۵۰۷ دینار خمس/ جنس ۱۰ خروار از قرار؟؟: ۷۵ خروار. نقد ۱۵ تومان و؟/ جنس ۱۵ خروار

محصولات

نقد: ۷۵ تومان/ جنس: ۷۵ خروار منهای عمل رعایا، نقد: 25 تومان/ جنس: ۲۵ خروار

باقی: نقد: 50 تومان/ جنس: 50 خروار. به غیر مالیات، نقد: ۲۱ تومان و 6600 دینار/ جنس: 21خروار و 66 من.

باقی

نقد: ۲۸ تومان و 4500 دینار/ جنس ۲۸ خروار و ۳۴ من.

شرح حاشیه

مالیات مزروعی سرکار

نقد: ۲۱ تومان و 6600 دینار/ جنس: ۲۱ خروار و ۶۶ من.

خالصه: ۲۲ حبه. نقد از قرار ثلث: نقد ۵۰ تومان/ جنس ۱۵ خروار.

نقد: ۱۶ تومان و ۶۶۰۰ دینار/ جنس: ۱۶ خروار و ۶۶ من.

اربابی: ۱۴ حبه، از قرار: نقد ۱۵ تومان/ جنس ۱۵ خروار. به صیغه خمس: نقد ۵ تومان/ جنس ۵ خروار.

(۱۲۴)

چوم

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه آن خالصه بالتمام و مزروعی این چاکر عبودیت فرجام، بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی آن دویست جریب علی‌الاستمرار است. منال دیوانی آن پانزده تومان و پانزده خروار است. اراضی آن را سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

72 حبّه مقرّراً اراضی

300 جریب المقرّر

شتوی، غله: ۴۰ خروار/ زرع صیفی: 200 جریب .والمقرر مالیات حسب‌المقطع

نقد: ۱۵ تومان/ جنس، غله ۱۵ خروار.

 (۱۲۵)

حیدرآباد و رنه

قریتین مزبورتین رود آب و اربابی بالتمام از آنجمله بیست و چهار حبّه به تصرف سادات موقوف علیهم و چهل و هشت حبّه دیگر از آن جمله به تصرف کارگزاران نواب مالک رقاب اشرف والا و به عوض منال دیوان بیست و چهار حبّه متصرفی سادات موقوف علیهم زراعت می‌نمایند. بذر شتوی رسد سرکار بیست و پنج خروار و زرع صیفی آن هفتاد جریب علی‌الاستمرار است و به ضبط معمول است، چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید چهل تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس عایدی دیوان و اراضی آن‌ها دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

۲۰۰۰جریب المقرّر

شتوی: ۳۷ خروار و ۵۰ مجملاً ...[47] سادات که مجارور است.

سرکار: ۲۵ خروار/ سادات ۱۲ خروار و ۵۰ من. ۲۵ خروار.

زرع صیفی: ۱۰۵ جریب. مجملاً...[48] سادات که مجارور است.

نقد: ۱۰ تومان/ جنس، غله ۱۰ خروار.

مالیات:

نقد: ۱۸ تومان/ جنس، ۳۶ خروار.

از بابت چهار دانگ مزروعی سرکار:

نقد ۱۲ تومان/ جنس ۲۴ خروار

مالیات از بابت دو دانگ مزروعی سادات که از محصولات سرکاری داده می‌شود به عوض ریع:

نقد: ۶ تومان/ جنس ۱۲ خروار

محصولات: نقد ۴۰ تومان/ جنس ۱۲ خروار

منهای:

نقد: ۱۸ تومان/ جنس ۳۶ خروار

مالیات چهاردانگ سرکار:

نقد: ۱۲ تومان/ جنس ۲۴ خروار

مالیات دو دانگ سادات:

نقد: ۱۰۰ تومان/ جنس: ۱۲ خروار

باقی:

نقد: 22 تومان/ جنس: 84 خروار

(126)

دشتی و صادق‌آباد

رود آب، هر یک هفتاد و دو حبّه وقفی بالتمام است. ضبطی سرکار دیوان، بذر شتوی آن‌ها یکصد و پنجاه خروار و زرع صیفی آن یکهزار جریب علی‌الاستمرار است، و محصول آن را که به ضبط معمول است چنانکه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید چهارصد تومان نقد و پانصد خروار جنس عایدی دیوان است . در هذه‌ السنه ایت‌ئیل بر طبق رقم قضاشیم والا به مقاطعه عالیجاه کرمعلی‌خان امیرآخورباشی برقرار و اراضی آن‌ها ده هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

دشتی و صادق‌آباد

۷۲ حبّه مقرّراً اراضی

10000 جریب المقرّر

شتوی، غله: ۱۵۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۰۰۰ جریب. [والمقرر]

نقد: ۴۰۰ تومان/ جنس، ۵۰۰ خروار.

مالیات

نقد: ۲۰۰ تومان/ جنس: ۲۵۰ جریب.

محصولات

نقد: ۴۰۰ تومان/ جنس: ۵۰۰ خروار.

منهای مالیات:

۶۰۰ تومان از قرار ثلث

عایدی

۴۰۰ تومان/ ریع رعایا ۲۰۰ تومان

جنس: ۷۵۰ خروار از قرار ثلث: عایدی ۵۰۰ خروار/ ریع رعایا ۲۵۰ خروار

باقی:

نقد: ۲۰ تومان/ جنس، غله: ۲۵۰ خروار

 (۱۲۷)

دِنارت

رود آب، از جمله هفتاد و دو حبّه دوازده حبّه خالصه قدیم و بیست و شش حبّه آن از جمله موقوفات مسجد جامع جدید عباسی و سی و چهار حبّه دیگر آن اربابی و مزروعی عالیجناب مقدس القاب فضایل و فواضل نصاب حقایق و معارف انتساب محامد و مکارم آداب افضل الفضلا العظام و اعلم العلماء الاعلام مرجع الافاضل مجمع فنون الفضایل آخوند ملاعلی نوری است. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است. منالش هر ساله به هفده تومان و بیست و چهار خروار به مقاطعه برقرار است. و اراضی آن را یک هزار و دویست جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

نقد: ۱۷ تومان/ جنس: ۲۴ خروار به شرح حاشیه:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقفی: ۳۸ حبه. خالصه، ۱۲ حبه. وقف، 26 حبه.

اربابی: 34 حبه.

1200 جریب المقرّر

شتوی: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: ۵۰ جریب. حسب‌المقطع مالیات

نقد: ۱۷ تومان/ جنس، غله ۲۴ خروار.

 (۱۲۸)

راشنان و راستان باغ

قریتین مزبورتین رودآب متصل به یکدیگر هر یک هفتاد و دو حبّه از جمله هفتاد و دو حبّه قریه راشنان شصت و هفت حبّه خالصه و وقفی و پنج حبّه دیگر آن اربابی است و از جمله هفتاد و دو حبّه راستان باغ پنجاه و هشت حبّه خالصه و وقفی و چهارده حبّه دیگر آن اربابی و هر دو قریه مزروعی دیوان، ریعی معین در وجه هر یک از مالکین از دیوان مقرّر است. بذر شتوی هر دو قریه شصت خروار و زرع صیفی آن چهارصد جریب علی‌الاستمرار است، و محصول آن به ضبط معمول چنانکه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد تومان نقد و دوست خروار جنس عایدی دیوان است و اراضی هر دو قریه سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

قریه راشنان: ۷۲ حبه. خالصه و وقف: ۶۷ حبه. اربابی: ۵ حبه.

قریه راستان باغ: ۷۲ حبه. خالصه ۱۸ حبه. اربابی ۱۴ حبه.

۳۰۰۰ جریب. والمقرر

شتوی، غله: ۶۰ خروار/ زرع صیفی: ۴۰۰ جریب. والمقرر

نقد: ۱۵۰ تومان/ جنس، غله ۲۰۰ خروار.

 (۱۲۹)

رودان و قُوهِه

رود آب، هر یک هفتاد و دو حبّه اربابی عالیجناب قدسی القاب سیادت و سعادت انتساب افادت و افاضت اکتساب هدایت و درایت مآب فضایل و معارف نصاب محمدت و مجدت مآب، جامع المعقول و المنقول حاوی الفروع والاصول امام الایام مقتدی الانام علامة علماءالدین کهف الحاج والمعتمرین سلطان العلمآئی آقائی حاجی میرزا محمد حسنا دامَ فضله. بذر شتوی آن‌ها بیست خروار و زرع صیفی آن ها یکصد جریب علی‌الاستمرار است و منال دیوانی آن‌ها بیست تومان و بیست خروار مقاطعه است و اراضی هر دو قریه هشتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

قریه رودان: ۷۲ حبه

قریه قوهه: ۷۲ حبه

۸۰۰ جریب المقرّر

شتوی، غله: ۲۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۰۰ جریب. والمقرر مالیات مقاطعه

نقد: ۲۰ تومان/ جنس، غله: ۲۰ خروار.

 (۱۳۰)

سروشفادران

قریه‌ایست رودآب، از جمله هفتاد و دو حبّه، چهل و نه حبّه ابتیاعی نواب اشرف والا و بیست و سه حبة دیگر آن اربابی غیر، کلاً مزروعی سرکار. بذر شتوی آن یکصد و بیست خروار و زرع صیفی آن که به جهت سرکار مزروع می‌شود یک هزار جریب علی‌الاستمرار است، و محصول آن به ضبط معمول بعد از وضع ریع مالکین بدون آفات ارضی و سماوی ششصد تومان نقد و پانصد خروار جنس عایدی دیوان است و اراضی قریه مزبوره به انضمام مزارع تابعه چهارهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

اربابی ابتیاعی سرکار: ۴۹ حبه/ اربابی غیر ۲۳ حبه.

4000 جریب المقرّر

قریه سروشفادران: ۹۰۰ جریب. مزروع تابعه: 3100 جریب

فردن(؟) 250 جریب/... 1000 جریب/ کاخ 400 جریب/ کنج دلوک(؟) ۴۰۰ جریب/ مرکان(؟) 1000 جریب.

شتوی، غله: ۱۲۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۰۰۰ جریب. والمقرر محصول به انضمام مالیات

نقد: ۶۰۰ تومان به شرح حاشیه/ جنس، غله: ۵۰۰ خروار.

[حاشیه ندارد]

(۱۳۱)

فُودان

قریه‌ایست رود آب از جمله هفتاد و دو حبّه پنج حبّه وقفی و شصت و هفت حبّةه دیگر آن اربابی و مزروعی دیوان است. بذر شتوی آن بیست و چهار خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است. محصول آن به ضبط معمول است و چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید هفتاد تومان نقد و یکصد خروار جنس عایدی دیوان است و اراضی آن یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدنیگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

وقف: ۵ حبه/ اربابی: ۶۷ حبه

۱۰۰۰ جریب المقرّر

شتوی: ۲۴ خروار/ زرع صیفی: ۱۰۰ جریب. والمقرر

نقد: ۷۰ تومان به شرح حاشیه/ جنس، غله: ۱۰۰ خروار.

[حاشیه ندارد]

(۱۳۲)

فیرادان

قریه‌ایست رودآب از جمله هفتاد و دو حبّه چهل حبّه آن ابتیاعی نواب اشرف والا و سی و دو حبّة دیگر آن خالصه و وقفی مزروعی دیوان است. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن دویست جریب علی‌الاستمرار است و محصول آن به ضبط عمل می‌شود بدون آفات ارضی و سماوی یکصد تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس عایدی دیوان است، و اراضی قریه مزبوره و وشکان تابعه یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۳۲ حبه/ اربابی ابتیاع سرکار: ۴۰ حبه

۱۰۰۰ جریب المقرّر

شتوی، غله: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: ۲۰۰ جریب. والمقرر محصول به انضمام منال

نقد: ۱۰۰ تومان/ جنس، غله: ۱۵۰ خروار.

 (۱۳۳)

کژوان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه است نصب خالصه و نصب دیگر آن اربابی قبل ازین عبدالحسین‌خان ادعا مالکیت و زراعت می‌نمود حال دو سال است که از بذر دیوان زراعت می‌شود و بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن هشتاد جریب علی‌الاستمرار است و محصول آن به ضبط عمل می‌شود و بدون آفات ارضی و سماوی پنجاه تومان نقد و هفتاد خروار جنس عایدی دیوان است و اراضی آن یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۳۶ حبه/ اربابی: ۳۶ حبه

۱۰۰۰ جریب المقرّر

شتوی، غله: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: ۸۰ جریب. والمقرر

نقد: ۵۰ تومان/ جنس، غله: ۷۰ خروار.

(۱۳4)

کوزُیان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه اربابی سادات گلستانه بالتمام و مزروعی میرزا سیدحسن. بذرشتوی آن چهارده خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است و منال آن هر سال ده تومان نقد و ده خروار از جنس به مقاطعه برقرار است و اراضی آن بعد از وضع شصت...

(۱۳5)

...[49]بودند منال دیوانی آن پنجاه تومان و پنجاه خروار بود بذر شتوی آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن دویست جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی دیوان که به بذر دیوان مزروع شود بدون آفات ارضی و سماوی یکصد تومان نقد و دویست خروار جنس است. اراضی قریة مذکوره قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

۲۰۰۰ جریب المقرّر

شتوی، غله: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: ۲۰۰ جریب. والمقرر محصول

نقد: ۱۰۰ تومان/ جنس، غله: ۲۰۰ خروار.

 

 

(۱۳6)

مَیاباد

قریه‌ایست قنات آب، سی‌و هشت طاق چهار طاق آن خالصه و سی و چهار طاق دیگر آن اربابی مزروعی حاجی عبدالمحمد قهجاورستانی. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است و منال دیوانی آن هر سال بیست تومان نقد و بیست خروار جنس است. اراضی آن آنچه دایر است قریب به یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

38 طاق مقرراً اراضی

خالصه: ۴ طاق/ اربابی: 34 طاق.

1000 جریب المقرّر

شتوی، غله: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: ۱۵۰ جریب. والمقرر منال

نقد: ۲۰ تومان/ جنس، غله: ۲۰ خروار.

 (۱37)

وَشِکان

قریه‌ایست رود آب از جمله هفتاد و دو حبّه، شصت و هفت حبّه آن خالصه و چهار حبّه آن اربابی مزروعی نصرالله‌خان بلوج. بذر شتوی آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی الاستمرار است. منالش هر سال چهل تومان نقد و چهل خروار جنس است. اراضی آن قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: ۶8 حبه/ اربابی: ۴ حبه

۲۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: ۵ جریب. والمقرر

نقد: ۴۰ تومان/ جنس، غله: ۴۰ خروار

 (138)

هِتْمابادْ

قریه‌ایست قنات آب از جمله هفتاد و دو حبّه شصت و چهار حبّه خالصه و وقفی و هشت حبة دیگر آن اربابی و مزروعی این بنده درگاه است. بذر شتوی آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. منال آن هر سال به مقاطعه سی تومان نقد و سی خروار جنس است. اراضی آن قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶۴ حبه/ اربابی: ۸ حبه

۳۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی، غله: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: 150 جریب. والمقرر منال به مقاطعه

نقد: ۳۰ تومان/ جنس، غله: ۳۰ خروار

 (۱39)

هِسَّه

قریه‌ایست قنات آب، نصف آن وقفی و نصف دیگر آن اربابی مزروعی این بنده درگاه. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است. منالش به مقاطعه هر سال دوازده تومان نقد و بیست خروار جنس است. اراضی آن قریب به یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

وقف: ۳۶ حبه/ اربابی: ۳۶ حبه

۱۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی، غله: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: 100 جریب. المقرر منال

نقد: 12 تومان/ جنس، غله: 2۰ خروار

 (۱۴0)

هفشُویه

قریه‌ایست قنات آب، از جمله هفتاد و دو حبّه. سی و دو حبّه آن ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا و تتمّة آن خالصه کلاً مزروعی سرکار، بذر شتوی آن هفتاد خروار و زرع صیفی آن دویست و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی یکصد و پنجاه تومان نقد و دویست و پنجاه خروار جنس است. اراضی آن قریب به سه هزار جریب مساحت و جریب عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 40 حبه/ اربابی ابتیاعی سرکار: 32 حبه

۳۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی، غله: ۷۰ خروار/ زرع صیفی: 250 جریب. والمقرر

نقد: 2 تومان/ جنس، غله: 250 خروار

*

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 52۶۴ حبه/ اربابی: 20 حبه

4۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: 7 خروار/ زرع صیفی: 15 جریب. والمقرر

بلاجمع است.[50]

فصل هشتم

در بیان توصیف کرارْج

و آن بلوکی است دلنشین و مقامیست فردوس قرین ریع محصولاتش خوب و ضیاع و عقارش مرغوب. میاه و انهارش اغلب از زنده رود و حدود و ثغورش به بلوکین جی و براآن محدود. در برابر باغات و بساتین فردوس آئینش خلد برین راسرتشویر در پیش و در پیش مراتع و مرغزارش مراتع و مرغزار جنان را بر جان و جنان هزاران نیش است. وقوع قراء و مزارعش به سمت مشرق بلد و معموره‌اش بیشتر به طول رودخانه مبارکه ممتد، مشتمل بر پانزده، شانزده پارچه قریه ممتاز و ده دوازده مزرعه جنت طراز است. باغاتش از بساتین و جویبار قرینة جنّات تجری من تحتها الانهار است. الحق مانند بعضی بلوکات تسعه دارالسلطنه اصفهان من حیث الکیفیّة تمکّن و توطن را سزاوار.

 (141)

قرآء اول: قرآء معدودة بلوک مزبور اشکاوند است و آن قریه‌ایست رودآب از جمله هفتاد و دو حبّه آن پنج حبّه خالصه قدیم و شصت و هفت حبّه دیگر آن اربابی اشخاص معدوده چند است از آن جمله دوازده حبّه را میرزا حسن مشرف صندوقخانه مبارکه مالک و زارع و منال آن را هر سال به شش تومان و شش خروار به مقاطعه با دیوان می‌گذراند، و سی حبة دیگر از ملک اربابی را میرزا مهدی نام کرارجی مالک و منال آن را هر سال با دیوان...[51]

 (14۲)

اُزوارجه

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه اربابی مزروعی حاجی صادق براآنی، بذر شتوی آن هفت خروار و زرع صیفی آن چهل جریب به استمرار است. منالش بدون آفات ارضی و سماوی در سال شش تومان نقد و هشت خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به چهار صد و پنجاه جریب، مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

اربابی

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

400 جریب‌المقرر(در متن ۴۵۰ نوشته است)

شتوی: 7خروار/ زرع صیفی: 40 جریب. والمقرر منال

نقد: 8 تومان/ جنس، غله: 6 خروار. [در متن ۶ تومان و ۸ خروار نوشته است]

 (۱۴۳)

اُزوارْ

قریه‌ایست رود آب از جمله هفتاد و دو حبّه بیست و هفت حبّه وقفی و چهل و پنج حبّه دیگر آن اربابی مزروعی سادات حسنیّه، بذر شتوی آن دوازده خروار و زرع صیفی آن شصت جریب علی‌الاستمرار است. منال آن در سالی ده تومان نقد و ده خروار جنس است. اراضی آن قریب به هشتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

وقف: ۲۷ حبه/ اربابی: ۴۵ حبه

800 جریب‌المقرر

شتوی: 12 خروار/ زرع صیفی: 60 جریب. والمقرر

نقد: 10 تومان/ جنس، غله: 10 خروار

 

 

(14۴)

اسفینا

قریه‌ایست رودآب از جمله هفتاد و دو حبّه آن پنجاه و هشت حبّه و نیم آن خالصه و وقفی و سیزده حبّه و نیم دیگر آن اربابی مزروعی عالیجناب قدسی القاب سیادت و سعادت انتساب، افادت و افاضت اکتساب هدایت و درایت مآب فضایل و معارف نصاب، مجدت و محمدت آداب، جامع المعقول و المنقول حاوی الفروع والاصول امام الایام مقتدی الانام مرجع حوزة الاسلام قاید الخواص و العوام علامة علماء الدّین کهف الحاج و المعتمرین آقائی سلطان العلمائی حاجی میرزا محمد حسنادامت ظلال افضاله. بذر شتوی آن چهل خروار و زرع صیفی آن هشتاد جریب علی‌الاستمرار است منال آن به مقاطعه سی تومان و سی خروار است، اراضی قریة مزبوره قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 58 حبّه و نیم/ اربابی: 13 حبّه و نیم

۲۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: ۴۰ خروار/ زرع صیفی: 80 جریب. والمقرر

نقد: ۳۰ تومان/ جنس، غله: ۳۰ خروار

 (14۵)

اشکیشان

قریه‌ایست رود آب و قنات آب، هفتاد و دو حبّة آن خالصه و وقفی مزروعی عالیجاه میرزا هاشم مستوفی. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن هفتاد جریب علی‌الاستمرار است منال آن به مقاطعه هر سال بدون آفات ارضی و سماوی سی و شش تومان نقد و سی و شش خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

خالصه و وقفی

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

3۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: 3۰ خروار/ زرع صیفی: 70 جریب. والمقرر منال

نقد: 36 تومان/ جنس، غله: 36 خروار

(146)

اصفهارت

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبة آن خالصه قدیم مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن هفتاد جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار بدون آفات ارضی و سماوی یکصد تومان نقد و یکصد و پنجاه خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به یکهزار و پانصد جریب، مساحت و صورت علمش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

خالصه

۷۲ حبّه مقرّراً اراضی

150 جریب از قرار

شتوی: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: 70 جریب. والمقرر محصول

نقد: 100 تومان/ جنس، غله: 150 خروار

(147)

اصْفهارانچی

قریه‌ایست رود‌آب، از جمله هفتاد و دو حبة آن دوازده حبّه وقفی و شصت حبّة دیگر آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن دوازده خروار و زرع صیفی آن دوازده جریب علی‌الاستمرار است منال آن بدون آفات ارضی و سماوی در سال دو تومان و هشت خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به جهارصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

[در حاشیه]

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

وقف: 12 حبه/ اربابی: 60 حبه

400 جریب‌المقرر

شتوی: 12 خروار/ زرع صیفی: 12 جریب. والمقرر منال

نقد: 2 تومان/ جنس: 8 خروار

(148)

ایجی و کرچکان

قریتین مزبورتین متصل به یکدیگر ایجی اربابی بالتمام و کرچوان از جمله هفتاد و دو حبّه، سی و شش حبّه خالصه و چهارده حبّه و نیم دیگر آن وقفی و بیست و یک حبّه و نیم دیگر آن اربابی مزروعی سرکار، هر سال ریعی معیّن به اربایان ملک اربابی و متولی وقف داده می‌شود. بذر شتوی آنها هشتاد خروار و زرع صیفی آن‌ها چهارصد جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی سرکار بدون آفات ارضی و سماوی هر سال نقداً سیصد و پنجاه تومان و جنساً چهارصد خروار است و اراضی قریتین مزبورتین قریب به دو هزار و هفتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

قریه ایجی ابتیاعی: ۷۲ حبه

قریه کرچوان: ۷۲ حبه. خالصه: 36 حبه/ وقفی جناب سیدالشهدا: ۳۶حبه

2700 جریب المقرّر

شتوی: ۸۰ خروار/ زرع صیفی: 400 جریب. المقرر

نقد: 350 تومان/ جنس، غله: 455 خروار.

 (149)

برِسیان

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه آن بالتمام خالصة قدیم مزروعی نواب مالک رقاب اشرف والا، بذر شتوی آن یکصد خروار و زرع صیفی آن یکصد و پنجاه جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی در سال یکصد و پنجاه تومان نقد و چهارصد و پنجاه خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به شش هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

72 حبّه مقرراً اراضی

6000 جریب المقرّر

شتوی: 100 خروار/ زرع صیفی: 150 جریب. والمقرر

نقد: ۱۵۰ تومان/ جنس، غله: 450 خروار.

 (150)

برکان و اشترجان

قریتین مزبورتین رود آب هر یک هفتاد و دو حبّه، برکان‌آباد و اشترجان خرابست سه دانگ و سه حبة آن ابتیاعی مزروعی سرکار و تتمّه دیگر آن وقفی و مزروعی رعایا. بذر شتوی آن بیست خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی سرکار به انضمام منال مزروعی رعایا بدون آفات اراضی و سماوی یکصد تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس است، و اراضی آن یکهزار و پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

وقفی: ۲ دانگ، ۹ حبه/ اربابی ابتیاعی سرکار: ۳ دانگ

1500 جریب‌المقرر

شتوی: ۴۰ خروار. مزروعی سرکار ۲۱ خروار/ مزروعی رعایا ۱۹ خروار

زرع صیفی: ۱۰۰ جریب. والمقرر

نقد: 100 تومان/ جنس، غله: 120 خروار

 (15۱)

بیْن

قریه‌ایست رود آب از جمله هفتاد و دو حبّه آن سی و هفت حبّه خالصه و سی و پنج حبّة دیگر آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن بیست خروار و زرع صیفی آن چهل جریب به استمرار است منالش در سال بیست تومان نقد و بیست خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 37 حبه/ اربابی: 35 حبه

۲۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: ۵ خروار/ زرع صیفی: 40 جریب. والمقرر

نقد: 20 تومان/ جنس، غله: 20 خروار

 (152)

تَوند و کارانچی

قریتین مزبورتین متصل به یکدیگر از جمله هفتاد و دو حبّه توند، شصت و سه حبّه خالصه و وقفی و نه حبة دیگر آن اربابی و کارانچی از جمله هفتاد و دو حبة آن چهل و هفت حبّه خالصه و بیست و پنج حبة دیگر آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی قریتین مزبورتین دوازده خروار و زرع صیفی آنها پنجاه جریب به استمرار است. منال آن‌ها در سال دوازده تومان نقد و دوازده خروار جنس است، اراضی قریتین مزبورتین قریب به یکهزار و پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه وقف: ۶۳ حبه/ اربابی: ۹ حبه.

1500 جریب‌المقرر

شتوی: 12 خروار/ زرع صیفی: ۵0 جریب. والمقرر

نقد: 12 تومان/ جنس، غله: 12 خروار

 (15۳)

تیمچی

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی مزروعی عالیجاه میرزا سیدعلی مستوفی است. بذر شتوی آن دوازده خروار و زرع صیفی آن سی جریب علی‌الاستمرار است. منالش به مقاطعه در سال ده تومان نقد و ده خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به چهارصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

400 جریب‌المقرر

شتوی: 12خروار/ زرع صیفی: 30 جریب. والمقرر

نقد: 10 تومان/ جنس، غله: 1۰ خروار

 (154)

برپُشت

مزرعه‌ایست قناب آب، هفتاد و دو حبة آن اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن چهار خروار و زرع صیفی آن سی جریب علی‌الاستمرار است. منالش بدون آفات ارضی و سماوی ده تومان نقد و پنج خروار جنس است، و اراضی آن قریب به سیصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ضبط و ثبت است:

اربابی

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

۳۰۰ جریب المقرّر

شتوی: ۴ خروار/ زرع صیفی: ۳۰ جریب. والمقرر

نقد: ۱۰ تومان/ جنس، غله: ۵ خروار

 

(۱۵۵)

حسین‌آباد

مزرعه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبة آن اربابی مزروعی میرزا سیدعلی مستوفی. بذر شتوی آن سه خروار و زرع صیفی آن بیست جریب علی‌الاستمرار است. منالش حسب‌الرقم نواب مالک رقاب اشرف والا بر مشارالیه مسلم و معاف است.

حسب الرقم: معاف است.

 (156)

جاجا

قریه‌ایست رودآب، از جمله هفتاد و دو حبّه آن شصت و شش حبّه خالصه و وقفی و شش حبة دیگر آن اربابی مزروعی سرکار. بذرشتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی آن سی جریب به استمرار است و محصول عایدی آن بدون آفات ارضی و سماوی بیست و پنج تومان نقد و هفتاد خروار جنس است. اراضی قریة مزبوره قریب به پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶6 حبه/ اربابی: 6 حبه

500 جریب‌المقرر

شتوی: 15 خروار/ زرع صیفی: 30 جریب. والمقرر محصول

نقد: 25 تومان/ جنس، غله: 70 خروار

 (157)

جار

قریه‌ایست رود آب، چهار دانگ آن ابتیاعی سرکار و یکدانگ آن وقفی و نیم‌دانگ آن خالصه و نیم‌دانگ دیگر آن اربابی غیرکلاً مزروعی سرکار. بذر شتوی آن هفتاد و پنج خروار و زرع صیفی آن دویست جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی در سال دویست تومان نقد و دویست و پنجاه خروار جنس است و اراضی قریة مزبوره قریب به دو هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً 6 دانگ

المقرر اراضی

خالصه و وقف: یک دانگ/ اربابی: ۵ دانگ. خالصه، نیم دانگ. وقف، نیم دانگ. ابتیاعی سرکار ۴ دانگ. اربابی غیر دانگ.

۲۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: 75 خروار/ زرع صیفی: 200 جریب. ثم‌المقرر

نقد: 200 تومان/ جنس، غله: 250 خروار.

 (158)

جور

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت حبّه آن وقفی و دوازده حبة آن اربابی مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن پنجاه جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی دیوان چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید پنجاه تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس است. اراضی آن قریب به یکهزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 60 حبه/ اربابی: 12 حبه

1۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: 3۰ خروار/ زرع صیفی: 50 جریب. والمقرر

نقد: 5۰ تومان/ جنس، غله: 12۰ خروار

 (159)

جُوزدان

قریه‌ایست رودآب و قنات آب هفتاد و دو حبّه از جمله سی و شش حبّه آن وقفی و سی و شش حبة دیگر آن اربابی مزروعی میرزا سیدعلی طباطبایی. بذر شتوی آن پنجاه خروار و زرع صیفی آن چهارصد جریب علی‌الاستمرار است. منالش در سال به طریق سنوات سابقه چهل تومان نقد و چهل خروار جنس است، اراضی قریة مزبوره قریب به سه هزار جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

وقف: 36 حبه/ اربابی: 36 حبه

۳۰۰۰ جریب‌المقرر

شتوی: ۵۰ خروار/ زرع صیفی: 400 جریب. والمقرر منال استمراری

نقد: ۴۰ تومان/ جنس، غله: ۴۰ خروار

 (160)

چِرمهین

قریه‌ایست رود‌آب، هفتاد و دو حبّه از جمله هیجده حبّه خالصه و پنجاه و چهار حبّة آن اربابی مزروعی عالیجناب قدسی القاب سیادت و سعادت انتساب هدایت و درایت مآب، افادت و افاضت اکتساب محمدت و مجدت آداب فضایل و معارف نصاب جامع‌المعقول و المنقول حاوی الفروع والاصول امام الایام مقتدی الانام مرجع حوزة الاسلام قاید الخواص و العوام علاّمة علماء الدین کهف الحاج و المعتمرین آقائی سلطان العلمائی حاجی میرزا محمد حسنا دامت ظلال افضاله. بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی آن چهل جریب علی‌الاستمرار است. منالش هر سال ده تومان نقد و ده خروار جنس است. اراضی آن قریب به پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه: 18 حبه/ اربابی: 54 حبه

500 جریب‌المقرر

شتوی: 15 خروار/ زرع صیفی: 40 جریب. والمقرر

نقد: ۱۰ تومان/ جنس، غله: ۱۰ خروار

 (161)

چم

قریه‌ایست رود آب، پنج دانگ آن ابتیاعی سرکار و یک دانگ دیگر آن وقفی، نصف آن مزروعی سرکار و نصف دیگرش مزروعی رعایا. بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی در آنجا نمی‌شود. محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی به انضمام نصف مزروعی رعایا چهل خروار جنس است. اراضی آن قریب به ششصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

۷۲ حبّه مقرراً 6 دانگ

المقرر اراضی

وقف: یک دانگ/ اربابی ابتیاعی سرکار: ۵ حبه.

600 جریب و المقرّر بذر شتوی

غله ۱۰ خروار. ثم المقرّر

نقد به جهت بردن صیفی ندارد/ جنس، غله: ۴۰ خروار.

 (162)

دُولاب

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن یکصد جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی دیوان هر سال بدون آفات ارضی و سماوی یکصد تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس است. اراضی آن قریب به یکهزار و پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.[52]

 (163)

دیدران

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و حبّه از جمله شصت حبّه آن خالصه و وقفی و دوازده حبّه دیگر آن اربابی و مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن پنجاه جریب علی‌الاستمرار است، و محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی شصت تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس است. اراضی آن قریب به هفتصد جریب مساحت و صورت عملش در دفا‌تر بدینگونه ثبت است.

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶0 حبه/ اربابی: 12حبه

شتوی: ۳۰ خروار/ زرع صیفی: 50 جریب. والمقرر

نقد: ۶۰ تومان/ جنس، غله: 120خروار

 (164)

رحیم‌آباد

قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه آن اربابی ابتیاعی نواب مالک رقاب اشرف والا بذر شتوی آن بیست خروار و زرع صیفی آن پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی دیوان هر سال بدون آفات ارضی و سماوی شصت تومان نقد و نود خروار جنس است. اراضی آن قریب به پانصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه است.

 (165)

روران

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه آن خالصه قدیم مزروعی سرکار. بذر شتوی آن بیست خروار و زرع صیفی در آنجا نمی‌شود. محصول عایدی بدون آفات ارضی و سماوی هشتاد خروار جنس است. اراضی آن قریب به یکهزار و دویست جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است:

خالصه

۷۲ حبّه مقرراً اراضی

خالصه و وقف: ۶۳ حبه/ اربابی: ۹ حبه

شتوی: ۲۰ خروار/ زرع صیفی ندارد. المقرّر محصول

غله

(166)

زیار

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت حبّه آن ابتیاعی سرکار و دوازده حبة دیگر اربابی غیر، کلاً مزروعی سرکار. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی آن نود جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی دیوان بدون آفات ارضی و سماوی هر سال شصت تومان نقد و یکصد و بیست خروار جنس است. اراضی آن قریب به ششصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.[53]

 (167)

موسیان

و سایر قرای مذکوره مزروعی میرزاعلی‌رضا وَلَد میرزا هاشم. موسیان مزروعی ایضاً قریه‌ایست از جمله هفتاد و دو حبّه بیست و چهار حبّه آن خالصه و چهل و هشت حبّه دیگرش اربابی. بذر شتوی آن بیست و پنج خروار و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد و بیست جریب علی‌الاستمرار است. منال آن موافق ثلث و خمس چنانچه آفت ارضی و سماوی رخ ننماید سی تومان نقد و سی‌ خروار جنس غله و هشت خروار شلتوک است. اراضی آن قریب دو هزار جریب و صورت عملش در دفاتر بدین گونه ثبت است.[54]

 (168)

حسین‌آباد مزروعی

ایضاً قریه است رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله سی و شش حبّه آن خالصه و سی و شش حبّه دیگرش اربابی. بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی شلتوک آن بیست جریب و منالش موافق ثلث و خمس هر گاه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید، ده تومان نقد و بیست خروار جنس غله و دو خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب به یکهزار جریب است و صورت عملش از این قرار است.[55]

 (169)

قورق ایلچی مزروعی

ایضاً قریه‌ایست رود‌آب، و هفتاد و دو حبّه اربابی بذر شتوی آن ده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن چهل جریب علی‌الاستمرار است. منال آن هر گاه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید ده تومان نقد و بیست خروار جنس غله و دو خروار شلتوک است. اراضی قریه مذکوره قریب به ششصد جریب مساحت و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت است.[56]

 (170)

فودان مزروعی

ایضاً قریه‌ایست قنات آب، هفتاد و دو حبّه اربابی. بذر شتوی آن هشت خروار و زرع صیفی آن چهل جریب علی‌الاستمرار است. منال آن چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید ده تومان نقد و ده خروار جنس است. اراضی قریه مزبوره قریب ششصد جریب است و صورت عملش در دفاتر بدین گونه ثبت است.[57]

 (171)

هاشم آباد مزروعی

ایضاً مزرعه‌ایست قنات آب جدیدالنسق، هفتاد و دو حبّه اربابی بلاجمع است.

میالی پیرو میالی رشید: قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه مزروعی آقا محمدمهدی قهدرنجانی. بذرشتوی آن شش خروار و زرع صیفی ندارد و یکصد جریب شلتوک علی‌الاستمرار مزروع منالش در جزو دهات مزروعی آقا محمدمهدی است و صورت عملش این است.[58]

 (۱۷۲)

ولکان

مزرعه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه اربابی مزروعی رعایا. بذر شتوی آن شش خروار و زرع صیفی ندارد و پانزده جریب شلتوک علی‌الاستمرار است. اراضی مزرعه مذکوره قریب سیصد جریب و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت و ضبط است.[59]

 (۱۷۳)

نظام‌آباد

قریه‌ایست رودآب و قنات آب، هفتاد و دو حبّه از جمله شصت و چهار حبّه آن خالصه و هشت حبّه دیگرش اربابی لیکن خراب و منهدم بود. چند سال است که میرزا ابوالقاسم منشی سرکار آباد کرده زراعتی می‌کند، منالش چون جدید‌النسق است.[60]

 (174)

هُوبه

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم، مزروعی آقا محمدمهدی قهدرنجانی و آقا عبدالله زرکش است. بذر شتوی آن بیست خروار و زرع صیفی و شلتوک آن قریب پنجاه جریب علی‌الاستمرار است. منالش هر گاه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید سی تومان نقد و پنجاه خروار جنس و ده خروار شلتوک است، لاکن چون آقا محمدمهدی زراعت می‌نماید دیوانیان موافق قاعده جمع آنجا را کمتر منظور داشته و می‌دارند. اراضی قریه مزبوره قریب یکهزار جریب و صورت عملش در دفاتر بدین گونه ثبت و ضبط است.[61]

قرای تیولی که در جزو اَلنجان واقع است و حسب‌الفرمان مبارک از مالیات و حوالجات معاف و مسلم است

(175)

ارده شاه

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله حسب‌الفرمان قضا جریان تیول میرمحمدحسین واعظ مقرر است منال آن در جزو تیولات سی تومان نقد و هشت خروار جنس است که همه ساله معاف و از حوالجات مسلم است.[62]

 (176)

جوجیل

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه از جمله سی حبّه آن خالصه و سی و نه حبّه دیگرش اربابی حسب‌الفرمان قضا جریان به تیول میرمحمدحسین واعظ مقرر است. منالش در جزو تیولات شانزده تومان نقد و پنجاه و پنج خروار جنس و یازده خروار شلتوک معاف و از حوالجات مسلم است.[63]

 (177)

درجزین

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله یازده حبّه آن خالصه و شصت و یک حبّه دیگرش اربابی، حسب‌الفرمان قضا جریان تیول جناب امام جمعه مقرر است. منال آن در جزو تیولات چهل تومان نقد و بیست خروار جنس و بیست خروار شلتوک است که همه ساله معاف و مسلم است.

 (178)

دشتلو

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه از جمله بیست حبّه و نیم آن خالصه و پنجاه و یک حبّه دیگرش اربابی. تیولی حاجی میرزا محمدعلی. منالش حسب‌الفرمان قضا جریان مبارک در جزو تیولات پانزده تومان نقد و پانزده خروار جنس غله و پانزده خروار شلتوک معاف و از حوالجات دیوانی مسلم است.[64]

 (179)

زِفْره

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبه. حسب‌الفرمان قضا جریان مبارک تیولی سادات، ایامی منالش در جزو تیولات پنجاه تومان نقد و شصت خروار جنس غله و چهل خروار شلتوک معاف و از حوالجات مسلم است.[65]

 (180)

سَلوان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه خالصه و وقفی تیولی میرزا زین‌العابدین وزیر موقوفات منالش در جزو تیولات پانزده تومان نقد و یکصد و بیست و هفت خروار جنس و یکصد و نوزده خروار شلتوک و از حوالجات معاف و مسلم است. [66]

 (181)

کارنخوی

قریه‌ایست رود‌آب، هفتاد و دو حبه، حسب‌الفرمان قضا جریان مبارک تیولی عالیجناب حاجی سید. منالش در جزو تیولات چهل تومان نقد و چهار خروار و هشتاد من جنس غله معاف و از حوالجات مسلم است. [67]

 (182)

وندارت

قریه‌ایست رود‌آب، هفتاد و دو حبّه از جمله، حسب‌الفرمان قضا جریان مبارک به تیول میرمحمدحسین واعظ منالش در جزو تیولات[68]

 (183)

فلاورجان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه خالصه و از قدیم مزروعی سرکار. بذر شتوی آن پنجاه خروار و زرع صیفی و شلتوک آن سیصد جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار چنانچه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید سیصد و پنجاه تومان نقد و دویست خروار جنس غله و یکصد و چهل خروار شلتوک است. اراضی قریه مذکوره قریب به سه هزار جریب و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است. [69]

(184)

قَهدریجان[70]

رود آب و قنات آب، اصل قریه مزبوره خالصه و مزارع تابعه آن اربابی کلاً چهارده طاق مشخص از جمله یک طاق و نیم آن ابتیاعی و مزروعی سرکار. بذر یک طاق و نیم مزروعی سرکار شانزده خروار غله و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد و پنجاه جریب و محصول عایدی سرکار از بابت یک طاق و نیم دویست و هفتاد تومان نقد و قیمت غله و بیست خروار شلتوک است. و یک طاق و نیم از بابت یک طاق دیگرش مزورعی آقامحمدمهدی قهدریجانی و به طریق خمس و زکات نقد و جنس در جزو قراء مزروعی مشارالیه جمع است. بقیه دیگرش که یازده طاق دگری است مزروعی ابراهیم‌خان است چنانچه موافق قاعده که قبل از این به جهت سرکار دیوان زراعت می‌شد حاصل آن را ضبط کنند، نقداً جنساً شلتوکا و هزار و پانصد تومان عاید می‌شود لیکن مشارالیه فرمان مقاطعه صادر کرده است که به انضمام دو قریة دیگر دارجان و خلیل‌آباد را در سالی ششصد و پنجاه تومان به طریق مقاطعه به سرکار دیوان بدهد و دیوانیان هم حسب‌الفرمان قضا جریان زیاده بر ششصد و پنجاه تومان ابوابجمع نمی‌کنند. اراضی قریة مزبوره بسیار است و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت است. [71]

 (185)

کلیشاد

قریه‌ایست رود آب، و قنات آب از جمله هفتاد و دو حبّه شصت و چهار حبّه آن خالصه و هشت حبّه دیگرش اربابی، پنج دانگ آن مزروعی سرکار و یک‌دانگ دیگرش مزروعی آقا محمدمهدی و حاجی سیدمحمد باقر کلیشادی. بذر شتوی آن هفتاد خروار و زرع صیفی و شلتوک آن چهار جریب علی‌الاستمرار است. محصول عایدی سرکار به انضمام منال یک‌دانگ مزروعی آقا محمدمهدی و حاجی سیدمحمد باقر کلیشادی یکهزار و سیصد تومان نقداً جنساً و سیصد و بیست خروار شلتوک است. اراضی قریة مزبوره قریب به چهارهزار جریب و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است. [72]

 (186)

کروج

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه خالصه قدیم و مزروعی سرکار، بذر شتوی آن بیست و چهار خروار و زرع صیفی و شلتوک آن دویست جریب، محصول عایدی سرکار هر گاه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد و پنجاه تومان نقد و یکصد و بیست خروار غله و هشتاد خروار شلتوک، اراضی قریه مزبوره قریب دو هزار جریب و صورت عملش این است.[73]

(187)

کوپان

قریه‌ایست رودآب، از جمله هفتاد و دو حبّه چهل و نه حبّه و نیم آن خالصه و وقف و بیست و دو حبّه و نیم دیگرش اربابی، ده حبّه از جمله هفتاد و دو حبّه ابتیاعی و مزروعی سرکار. بذر شتوی آن به انضمام رسد میرزامحمدعلی و رعایا پنجاه خروار و زرع صیفی و شلتوک آن یکصد و پنجاه جریب و محصول عایدی سرکار به انضمام منال مزروعی میرزا محمدعلی و رعایا هرگاه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد تومان نقد و هشتاد و پنج خروار جنس غله و بیست خروار شلتوک است. اراضی قریه مزبوره قریب به سه هزار و پانصد جریب است و صورت عملش در دفاتر بدین‌گونه ثبت و ضبط است. [74]

 (188)

کرسکان

قریه‌ایست رود آب، هفتاد و دو حبّه خالصة قدیم قبل ازین مزروعی میرزا حسین مستوفی بود و هذه السنه سچقان ئیل مزورعی سرکار است. بذر شتوی آن سی و شش خروار و زرع صیفی و شلتوک آن دویست جریب علی‌الاستمرار است و محصول عایدی سرکار هر گاه آفات ارضی و سماوی رخ ننماید یکصد و سی تومان نقد و یکصد و سی خروار جنس غله و هشتاد خروار شلتوک است. اراضی قریة مزبوره قریب به سه هزار جریب و صورت عملش در دفاتر ثبت است.[75]

 

(189)

گارماسه

قریه‌ایست رودآب، هفتاد و دو حبّه خالصة قدیم، مزروعی میرزا محمدعلی کلانتر. بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی و شلتوک آن هفتاد جریب علی‌الاستمرار است. منال آن هر گاه بطریق ثلث عمل نمایند که قاعدة خالصه است بیست تومان نقد و چهل خروار جنس غله و هفت خروار شلتوک است، لیکن در جزو معامله‌النجان مالیات قریة مذکوره موافق ممیّزی مشارالیه و پنج خروار را ابوابجمع و صورت عملش در دفاتر بدینگونه ثبت و ضبط است. [76]

 (190)

کافاشان

قریه‌ایست رود آب، از جمله هفتاد و دو حبّه، دوازده حبّه آن خالصه و شصت حبّه دیگرش وقفی مزروعی میرزا علینقی جرقویه است. بذر شتوی آن سی خروار و زرع صیفی و شلتوک دویست جریب‌ علی‌الاستمرار است. مالیات دیوانی نقداً جنساً به انضمام شلتوک دویست و پنجاه تومان نقد و هشتاد خروار شلتوک. اراضی قریه مزبوره قریب به سه هزار جریب و صورت عملش از این قرار است. [77]

مزارع به نحوی است که در ذیل مفصّل و مرقوم گردیده است.

 (191)

خیرآباد

مزرعه‌ایست قنات آب، اربابی بالتمام، خراب و بایر بلاجمع.

 (192)

ریزآباد

مزرعه‌ایست قنات آب، جدید النّسق کلاّ اربابی بذر شتوی آن پانزده خروار و زرع صیفی در آن نمی‌شود و چون جدیدالنّسق است بلاجمع است.

 (193)

سامری

مزرعه‌ایست خالصه بالتمام ده خروار بذر در آن زراعت می‌توان نمود. کلاً خراب و بایر و لم‌یزرع و بلاجمع است.

 (194)

شاه‌آباد

مزرعه‌ایست اربابی جدیدالنسق است و بلاجمع.

 (195)

شاه کرم

مزرعه‌ای است اربابی، جدیدالنسق است و بلاجمع.

 (196)

فتح‌آباد

مزرعه‌ایست اربابی جدیدالنسق و خراب، چند سال بود که در آن به هیچ وجه زراعت نمی‌شد. در هذه‌السنه که مستدرک تنگوزئیل است قلیل بذر شتوی در آن کشته شده است بلاجمع.

 (197)

قلعه ترکاه

مزرعه‌ایست کلاً اربابی خراب و بایر و بلاجمع.

 (198)

نورا

مزرعه‌ایست شش دانگ آن اربابی، خراب و بایر.

توضیحات

این کتابچه مشتمل است بر گزارشی دربارة اوضاع مالی و مالیاتی روستاهای پیرامون اصفهان و به خصوص آن‌ها که نزدیک زاینده‌رود یا چسبیده به آن است. روستاها اکثراً ناشناخته و گمنام‌اند. خوشبختانه در سال‌های اخیر کتابی شامل سه جلد موسوم به «فرهنگ جامع نام‌ها و آبادی‌های کهن اصفهان» نوشتة استاد محترم محمد مهریار به طبع رسیده است. نگارنده با جستجو در این اثر مشخصات نیمی از روستاها و دهات مندرج در این رساله را یافت و براساس آن یادداشت‌های مختصری پیرامون هر مکان تدوین کرد، امید است در چاپ دیگر این رساله همه مکان‌های جغرافیایی مندرج در آن شناسایی و معرفی شوند.

دیزی(۲)

دیزی یا دیزج، ده کوچکی است از دهستان زفرة اصفهان و در سال ۱۳۴۵ش فقط ۶ نفر جمعیت داشته است. این روستا از آب قنات بهره‌مند می‌شده است، چند روستای دیگر در اطراف اردستان و لنجان نیز نام‌های مشابه این روستا دارند.

رجان(۳)

روستای نسبتاً بزرگی است در دهستان جوشقان اصفهان که در سال 1345ش جمعیت آن ۱۱۰ نفر بوده است، رجان امروزه جزء شهرستان کاشان است.

سهران(۵)

سهران روستایی بزرگ واقع در ناحیه رودشت اصفهان و جمعیت آن طبق سرشماری سال 1345 بالغ بر 328 نفر بوده است، سهران روستایی کهن سال است اما فعلاً از آثار قدیمی در آنجا چیزی وجود ندارد.

فرچویز(۹)

از دهات کهن‌سال کوچک که در دهستان رویدشت اصفهان قرار گرفته است این ناحیه در شرق اصفهان است و از قدیم منطقه‌ای آباد و پرجمعیت بوده است. این روستا در سال 1345ش فقط ۳۲ نفر جمعیت داشته و البته امروزه ساکنین آن بیشتر است.

کَرِه(۱۱)

دهی از دهستان سمیرم اصفهان و در سال 1345ش 487 نفر جمعیت داشته آب آن از قنات تأمین می‌گردد.

کَفْران(۱۲)

روستایی بزرگ است که در دهستان رودشت بخش برزرود در شرق اصفهان واقع شده و صاحب اراضی وسیع و کشتزارهای عظیم است، از آب زاینده‌رود بهره می‌برد. جمعیت آن طبق سرشماری سال 1375 بالغ بر 499 خانوار، 1150 نفر مرد و ۱۱۳۲ نفر زن بوده است. مردم این روستا به گویش خاصی تکلم می‌کنند که با گویش یهودیان اصفهان تشابه بسیار دارد. محصول عمده کشاورزی آنجا گندم است و قالی‌بافی به سبک نائین نیز در آن رواج یافته است.

کَروِه (۱۳)

از روستاهای دهستان برا آن جنوبی و در ۲۷ کیلومتری مشرق اصفهان قرار دارد. در سال 1355ش فقط 238 نفر جمعیت داشته و در حال حاضر بزرگ‌تر و پررونق‌تر و جمعیت آن نیز افزایش یافته است.

لِیان(۱۴)

لیان از جمله دهات بخش برا آن جنوبی است و در سال 1345ش فقط ۸۹ نفر جمعیت داشته، روستایی آبادان و سرسبز است.

مَزان(۱۸)

از روستاهای دهستان پشتکوه موگویی شهرستان فریدون و روستایی کوچک است. در سال ۱۳۴۵ جمعیت آن ۶۱ نفر بوده است. در این روستا فرهنگ لری و گویش آن غالب است.

اسفهران(23ـ88)

اسفهران به کسر اول و سکون ثانی و فتح ف و در گویش امروز اصفهان «اسفرون» گفته می‌شود. امروزه، این روستا، مکانی معتبر است و جمعیت آن در سرشماری سال ۱۳۷۵ش بالغ بر 932 نفر بوده است، در این روستا عمارات و ابنیه کهن و قدیمی وجود دارد. و ساختمان‌های آن خشت و گلی است.

براآن(۲۴)

براآن دهستان بزرگی است واقع در شرق اصفهان و رودخانه زاینده‌رود از وسط آن عبور کرده و آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند، قسمت جنوبی آن حدود ۳۵ و قسمت شمالی حدود ۴۰ دیه و روستا و دهکده دارد.

این بلوک در زمرة مناطق کهن سال اصفهان و از ابنیه قدیمی که در آن قرار دارد برمی‌آید که از اوایل اسلام این منطقه آبادان بوده است. از روستاها و دهات نامی آن باید از برسیان، زیار، اندلان، ایچی، برکان، تیمیارت، فساران و کوهان نام برد.

جوزان یا جوزدان(۲۵ و ۱۵۹)

نام این روستا به دو صورت جوزان و جوزدان استعمال می‌شود اما عامه به اختصار آن را جوزان یا جوزون می‌نامند، در دفاتر جزء مالیاتی و مکاتبات دولتی وجه صحیح آن جوزدان ذکر شده است.

جوزان بزرگ در زمره روستاهای حومه نجف‌آباد به حساب می‌آید و روستایی بزرگ و معتبر است و در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۲۳۰۸ نفر در سال ۱۳۷۵ش ۵۹۷۴ نفر جمعیت داشته است. جوزان کوچک در زمره روستاهای دهستان برا آن شمالی و در سال ۱۳۴۵ تعداد ۲۳۶ نفر جمعیت داشته است.

جزین(۲۶)

از دهات متعلق به دهستان اشترجان اصفهان و در سال ۱۳۴۵ش تعداد ۲۹۰ نفر جمعیت داشته است، دهی سرسبز و خرم با درختستان بزرگ است.

دستجا(۲۸)

از روستاهای براآن شمالی که در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۲۸۲ نفر بوده است.

زیار(۳۰ـ۱۶۶)

روستایی بزرگ، وسیع و آبادان و پرجمعیت از دهستان براآن جنوبی است و جمعیت آن در سال ۱۳۴۵ش بالغ بر ۸۰۴ نفر بوده و امروزه افزایش یافته است. از زاینده‌رود مشروب می‌شود و کشاورزی آن رونق گرفته است.

شرودان(۳۲)

شرودان از روستاهای دهستان گلستان فلاورجان، دهی آباد و بزرگ است و در جنوب غربی اصفهان قرار گرفته و در سال 1355 ش بالغ بر 1587 نفر جمعیت داشته است. در سال‌های اخیر صنایع وابسته به کشاورزی و دامداری در آن رونق یافته است.

سیاه بوم (۴۰)

از روستاهای پیرامون اصفهان که در کتاب فهرست روستاهای اصفهان (طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ش) شرحی پیرامون آن درج شده است. سیاه بوم به جائی اطلاق می‌گردد که سرزمین‌ حاصلخیز سیاه داشته باشد.

زازران (۴۶)

زازران دهی سرسبز، وسیع و بزرگ و از دهات دهستان فلاورجان اصفهان است. بزرگ راه اصفهان ـ نجف‌آباد از نزدیک‌ آن می‌گذرد، طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ش این روستا ۷۴۳ نیز جمعیت داشته است. در این روستا باغستان‌های میوه و عمارات خوب وجود دارد. صنعت فرش‌بافی نیز در آن رونق گرفته است.

سُهر (47)

سُهر از دهات ناحیه برزاوند اردستان و در سال 1345ش فقط ۱۲ نفر جمعیت داشته است.

طاد(50ـ97)

طاد یا تاد، روستای بزرگی است از دهستان سهر و فیرزوان از شهرستان فلاورجان اصفهان و زاینده‌رود از جنوب آن می‌گذرد و در سال ۱۳۷۵ش جمعیت آن ۳۷۲۵ نفر بوده و در سال‌های اخیر رو به توسعه و آبادانی داشته است، ایجاد برخی کارخانه‌ها و صنایع منطقه‌ای که طاد در آن قرار گرفته آنجا را به یک ناحیه صنعتی تبدیل کرده است.

ارزنان(۵۱)

ارزنان به فتح اول و کسر سوم در لهجه اصفهانی «ارزنون» خوانده می‌شود، ارزنان در شمال شرقی اصفهان و هم اکنون روستایی است از دهستان قهاب اصفهان و جمعیت آن براساس سرشماری سال 1345 تنها ۳۴۰ نفر است، ارزنان بر سر راه اصفهان ـ حبیب‌آباد قرار گرفته، در آن از ابنیه قدیمی و کهن خبری نیست و اکنون به شهر نزدیک است.

اندآن(۵۴)

به فتح اول و الف ممدود بعد از واو روستایی بزرگ است در شمال غرب اصفهان نزدیک همایون شهر سابق. اندآن زمینی قابل و حاصل‌خیر دارد و مردم آن کوشا هستند و روستای خود را همواره آبادان نگه داشته‌اند. قنات پر آب آن که از حوالی نجف‌آباد سرچشمه گرفته امروزه با حفر چاه‌های عمیق خشکیده است.

بهاران (۵۶)

بهاران روستایی است در ناحیه قهاب شمالی و جمعیت آن در سال 1375ش تعداد ۴۵۵ نفر در ۱۰۰ خانوار بوده است. قهاب در قسمت شمال شرقی اصفهان قرار گرفته و از آب‌های فاضلاب اصفهان مشروب می‌شود. اما در سال‌های اخیر حفر چاه‌های عمیق نیز مرسوم شده است.

دستگرد(۵۸)

بعدها به صورت دستجرد و دستگرده هم استعمال می‌شده، در حال حاضر دهستان بزرگی است که در حدود ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد و در شمال اصفهان قرار گرفته و شاهراه اصفهان ـ شاهین‌شهر از کنار آن می‌گذرد. دستگرد دیگری هم در جنوب غربی اصفهان وجود دارد که موسوم به دستگرد خیار است.

دینان(۶۱)

روستایی است واقع در دهستان قهاب اصفهان و طبق سرشماری سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۱۳۱ نفر بوده است، روستایی کوچک است و بنای قدیمی در آن وجود ندارد. ده دیگری به نام دینان در دهستان ماربین اصفهان وجود دارد که جمعیت آن طبق سرشماری سال ۱۳۴۵ بالغ بر ۱۹۴۸ نفر بوده است.

رادان(۶۲)

رادان روستایی نسبتاً بزرگ واقع در دهستان قهاب اصفهان و جمعیت آن در سال ۱۳۴۵ش ۴۳۶ نفر بوده است، روستای دیگری به نام ردان نیز در دهستان کراج اصفهان واقع شده و جمعیت آن در همان سال ۵۰۰ نفر بوده است.

زرندید(۶۳)

روستایی کوچک است که در سال ۱۳۷۵ش ۲۲ خانوار جمعیت مشتمل بر ۲۱ نفر مرد و یک نفر زن داشته است.

قهجاورستان(۶۵)

روستایی کهن‌سال در دهستان قهاب و در شمال شرقی اصفهان قرار دارد. در تداول عامه به این روستا قَحَبِرِسّون گفته می‌شود. در سال 1345 جمعیت آن بالغ بر 1861 نفر بوده است. در حال حاضر به سبب آنکه این روستا در کنار شاهراه‌های اصفهان ـ یزد و اصفهان تهران قرار گرفته رونق زیاد پیدا کرده است.

کچلی (۶۶)

ده کوچکی است از دهستان قهاب اصفهان و در آخرین بخش شمال شرقی آن قرار گرفته است. زمین آن برای کشاورزی چندان مناسب نیست اکنون بخش زیادی از اراضی آن در فرودگاه اصفهان قرار گرفته است.

کلارتان(۶۹)

کَلارتان یا کَلرتان روستایی است از دهستان براآن در شرق اصفهان که در سال ۱۳۵۵ش جمعیت آن ۲۱۹ نفر بود. و دهی بزرگ به شمار نمی‌آمد.

کاج (۶۷)

از دهات معتبر پیرامون اصفهان واقع در دهستان براآن شمالی و در کنار زاینده‌رود، آب کشاورزی آن از رودخانه تأمین می‌گردد اما در گذشته زراعت آنجا رونق چندانی نداشت. کاج در سال 1375ش جمعیتی معادل ۶۶ خانوار 178 نفر مرد و 168 نفر زن داشته است.

کلودان(۷۰)

روستایی کوچک واقع در دهستان براآن جنوبی، در آن از آب زاینده‌رود برای کشاورزی استفاده می‌شود. چاه‌های نیمه‌عمیق هم در سال‌های اخیر در آنجا حفر کرده‌اند. کلودان مطابق سرشماری سال ۱۳۷۵ش ۷ خانواده جمعیت داشته: ۱۹ نفر مرد و ۱۴ نفر زن، اکنون احتمالاً افزایش یافته است.

کُندلان(۷۲)

از روستاهای دهستان براآن شمالی در شرق اصفهان است و تا این شهر ۳۳ کیلومتر فاصله دارد، زاینده‌رود از جنوب این روستا می‌گذرد. کندلان روستایی آباد و سرسبز و مملو از باغ‌های میوه است. در سال ۱۳۵۵ش جمعیت آن ۴۳۹ نفر بوده است.

کوهان(۷۳)

از روستاهای براآن اصفهان و در شمال آنجا واقع شده است. این روستا در سال ۱۳۵۵ش تعداد ۵۷۸ نفر جمعیت داشته و از لحاظ موقعیت محلی نزدیک برسیان است و زاینده‌رود از جنوب آن می‌گذرد.

مار(۷۵)

از جمله دهات دهستان برزاوند اردستان است و در سال ۱۳۴۵ جمعیت آن ۱۸۲ نفر بوده و بعداً کاهش یافته است.

منشیان(۷۶)

روستایی نسبتاً بزرگ در شرق اصفهان و در شمار روستاهای براآن شمالی و کنار زاینده‌رود قرار دارد. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ش جمعیت آن ۱۱۳۸ نفر بوده است. کشاورزی آن پس از الحاق تونل کوهرنگ به زاینده‌رود رونق گرفته است.

واریان(۷۸)

از روستاهای حومه اردستان و در سال 1345 فقط یک نفر در آن ساکن بوده وظاهراً امروزه متروک است.

زغمار (۸۰)

از دهات دهستان براآن و روستایی سرسبز و آبادان است که در شرق اصفهان قرار گرفته و قدمتی دارد، رودخانه زاینده‌رود از آن می‌گذرد و آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند، روستای زغمار در قسمت جنوبی آن قرار گرفته است.

شَوَردز(۸۱)

شَوَردز، دهی است از دهستان براآن اصفهان و رودخانة زاینده‌رود در جنوب آن جاری است، در سرشماری سال ۱۳۶5ش جمعیت آن ۴۱۰ نفر بوده است.

فساران(۸۲)

فساران دهی بزرگ است از دهات براآن شمالی، این روستا در سال ۱۳۴۵ش جمعیتش بالغ بر ۴۷۱ نفر و در سال ۱۳۷۵ش ۱۳۱۶ نفر بوده است.

فیلور(۸۳)

دهی است نسبتاً معتبر در جنوب شرقی جوزدان و آن را از روستاهای جوزدان به شمار می‌آورند. جمعیت آن در سال ۱۳۷۵ش بالغ بر ۸۱۶ نفر بوده و البته در حال حاضر بیشتر است.

لنجان(۸۴)

بلوک بزرگی است و از جمله دهات آن روستای لنج است، لنج در سال ۱۳۴۵ش بالغ بر ۱۶۱۰نفر جمعیت داشته. لنج در شمال روستای بزرگ خولنجان قرار گرفته است.

دارجان(۹۴)

رجوع شود به دارافشان.

دارافشان(۹۵)

دارافشان یا دارگان، روستایی در ناحیة لنجان اصفهان، دارافشان نام دو روستاست. اول بزرگ‌تر و در سال ۱۳۷۵ جمعیت آن بالغ بر ۲۶۴۶ نفر و دومی کوچک‌تر و جمعیت آن در این سال ۴۳۴ نفر بوده است.

دُرچه(۹۶)

نام سه روستای بزرگ در اطراف اصفهان است. ۱ـ درچه پیاز ۲ـ درچه عابد ۳ـ درچه کلماران.

درچه پیاز، روستایی بزرگ نزدیک گزین و از دهات ماربین در کرانة پردرخت زاینده‌رود است.

درچه عابد(آبه) در حال حاضر جزو دهستان اشترجان اصفهان و دهی آباد و پرجمعیت و پررونق است و در سال ۱۳۴۵ش ۳۲۵نفر جمعیت داشته است.

درچه کلماران در دهستان اُشیان قرار گرفته و در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۸۷۹نفر بوده است.

قُرون(۹۸)

نام دهی در دهستان میانکوه یزد و در سال 1345ش جمعیت آن ۱۹۹ نفر بوده است. قرون اصفهان ظاهراً نام جایی دیگر است.

فلاورجان(۹۹ـ۱۸۳)

تا چندین پیش روستایی از دهستان اشترجان لنجان به شمار می‌رفت. در سال ۱۳۵۰ش جمعیت آن ۴۵۰۰ خانوار بود و امروزه فلاورجان به صورت شهری بزرگ و پرجمعیت درآمده و ادارات دولتی متعدّد در آن استقرار یافته است. فلاورجان در کرانة باختری زاینده‌رود واقع شده است. این شهر فلاورجان سابقاً مرکز منطقه لنجان به شمار می‌رفت.

اردال(۱۰۱)

دهی است در جنوب غربی اصفهان که در تقسیمات جدید آن را جزو فلاورجان محسوب داشته‌اند. طبق سرشماری سال 1345 جمعیت این روستا بالغ بر ۲۸۰ نفر بوده است. اردال واژه‌ای قدیمی است و از دو جزء ارد+ ال تشکیل شده است.

نرگان(۱۰۲)

از دهات دهستان سهر فیروزان فلاورجان و در جنوب غربی اصفهان واقع شده است. روستایی سرسبز و آبادان و پرجمعیت است. در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن بالغ بر ۵۰۷ نفر بوده و امروزه افزایش یافته است.

گاونان(۱۰۴)

از روستاهای شهرستان فلاورجان اصفهان که در دهستان اشترجان واقع گردیده، اما پیش از آن در زمره، روستاهای دهستان اشیان قرار داشته است. گاونان روستایی سرسبز و خرم و شبیه روستاهای لنجان و محصول آن برنج و غلاّت است.

فوده (=پوده) (۱۰۶)

روستایی است از دهستان سمیرم سفلی و روستایی نسبتاً بزرگ است و در سال ۱۳۷۵ش بالغ بر ۲۲۷۳ نفر جمعیت داشته و در بین روستاهای آن منطقه نسبتاً مشهور بوده است.

آسنجران(۱۰۹)

روستایی است نزدیک اصفهان در سمت شرق، آسنجران دیگری در اراک و در ارومیه نیز روستایی به نام آسنگران وجود دارد.

سیان(۱۱۰)

روستایی است واقع در دهستان رودشت اصفهان، نیز نام روستایی دیگری است در دهستان جرقویه سفلی. سیان رودشت را بیشتر در تداول عامه سیان قلعه می‌گویند و در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۳۵۵ نفر بوده است. این سیان در کناره رودخانه زاینده‌رود قرار گرفته و نهر مستقلی آن را مشروب می‌سازد.

سیان جرقویه بیشتر به سیان نمکی معروف است و در حدود ۲۹۴ نفر جمعیت و قناتی پر آب دارد و نزدیک آن یک معدن نمک واقع شده است. اما قنات آن در سال‌های اخیر خشک شده و کشاورزان دچار کم‌آبی شده‌اند.

هِرمدان(۱۱۵)

از روستاهای ناحیه براآن جنوبی و نزدیک زاینده‌رود، روستایی سرسبز و آبادان و با کشاورزی پررونق، در سال ۱۳۵۵ش جمعیت آن ۲۵۳ نفر بوده است.

آسنجان (۱۱۹)

روستایی در شرق اصفهان که امروزه کاملاً به شهر متصل شده است، در لهجه عوامانه اصفهان به آن آسنجون یا آسنگون گفته می‌شود.

باغول(۱۲۰)

باغول مزرعه‌ای از دهستان امام‌زاده عبدالله واقع در جلگه کوهپایه اصفهان و در منتهی‌الیه شمال شرقی ناحیه رودشت است، این ده مجاور روستای قهی و نزدیک کوپا است. کم‌آب و کم درآمد و کم‌جمعیت است، گویش مردم آنجا از شاخه‌های زبان پهلوی است.

چریان(۱۲۳)

از روستاهای سرسبز و خرم واقع در شرق اصفهان و در جنوب رودخانه زاینده‌رود در محور جاده اصفهان ـ براآن و جرقویه قرار گرفته است. جمعیت آن بر طبق سرشماری سال ۱۳۴۵ بالغ بر ۵۸۱ نفر بوده، این روستا امروزه آبادان‌تر شده و جمعیت آن افزایش یافته است.

چوم(۱۲۴)

از روستاهای شرق اصفهان واقع در کرانة جنوبی رودخانه زاینده‌رود و نزدیک پلی به همین نام که تا شهر اصفهان حدود ۱۵ کیلومتر فاصله دارد، چوم در حال حاضر کم‌جمعیت است اما زمین آن حاصلخیز و آبش فراوان و روستایی سرسبز و خرم است. جمعیت آن در سال ۱۳۵۵ش بالغ بر ۴۸۰ نفر بوده است.

دشتی(۱۲۶)

روستایی نسبتاً بزرگ واقع در شرق اصفهان بر کناره زاینده‌رود که دور تا دور آن را درختستان‌ها و مزارع زیاد احاطه کرده است. در آن یک امامزاده با بنای کهن و مناره‌ای قدیمی وجود دارد.  این روستا اکنون ضمیمه دهستان کرارج است و ۱۲۱۶ نفر جمعیت دارد.

دنارت(۱۲۷)

دهی از روستاهای دهستان کرارج و جمعیت آن در سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۶۷۰ نفر بوده است. دنارت در کنار رودخانه زاینده‌رود و در جنوب جادة اصفهان به براآن قرار دارد و روستایی باصفا و خرم و سرسبز است. اما تا چندی پیش فاضلاب اصفهان در نزدیک این روستا به زاینده‌رود می‌ریخت و منظره نامناسب و کثیفی را پدید آورده بود.

راشنان (۱۲۸)

روستایی بزرگ واقع در شرق اصفهان از دهات دهستان کرارج به حساب می‌آید در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۵۹۱ نفر بوده و امروزه افزایش یافته است. راشنان روستایی سرسبز و از آب رودخانه زاینده بهره‌مند و درختستان‌های وسیع دارد. جاده اسفالته اصفهان به جرقویه و رودشت از آن‌جا می‌گذرد.

قوهک(۱۲۹)

دهی بزرگ است در دهستان ورزک فریدون و در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۵۵۹ نفر بوده قوهک از روستاهای دهستان ورزک است و ورزک دهستانی است حاصل‌خیز و پررونق و معتبر و روستاهای زیادی در آن واقع شده است.

ردان(۱۲۹)

¬ رادان

سِرشفادران(۱۳۰)

سرشفادران یا سروش آذران در شمار روستاهای دهستان جی اصفهان و جمعیت آن در حدود ۶۱۴ نفر است، گاه آن را جزو دهستان قهاب و گاه جزو براآن نیز محسوب داشته‌اند. این روستا در کنار رودخانه زاینده‌رود و سرسبز و آبادان است.

فودان(۱۳۱ـ۱۷۰)

فودان روستایی آباد و از روستاهای اشترجان به شمار می‌رود. جمعیت آن در سال ۱۳۴۵ش ۲۷۵ نفر بوده است. روستایی نسبتاً آباد است.

هتن آباد(۱۳۸)

دهی در ناحیه قهاب اصفهان و در کنار جاده منشعب از شاهراه اصفهان ـ یزد و نزدیک فرودگاه اصفهان. در سرشماری سال ۱۳۷۵ این روستا ۳۵۴ نفر جمعیت داشته است.

هسته(۱۳۹)

از روستاهای دهستان قهاب اصفهان و در سال ۱۳۵۵ش جمعیت آن بالغ بر ۳۰۰ نفر بوده و اکنون بیشتر است. روستایی حاصلخیز است و در شرق اصفهان واقع شده است.

هفشوییه(۱۴۰)

نام صحیح آن هفشویه و از روستاهای بزرگ دهستان قهاب است و سابقاً یکی از دهات معتبر و بزرگ اصفهان به شمار می‌رفته است، این روستا واقع در شمال شرق اصفهان در دشتی وسیع قرار دارد و از فاضلاب اصفهان نیز بهره می‌برد.

اِشکاوند(۱۴۱)

به کسر اول در اصفهان به صورت اِشکوند تلفظ می‌شود این روستا در شرق اصفهان و از روستاهای بلوک کرارج محسوب می‌شود. این روستا امروزه بر سر راه اصفهان جرقویه قرار گرفته، روستایی کوچک است و محصولات آن گندم و جو و چغندرقند است.

کراج(۱۴۱)

کراج یا کرارج در شرق اصفهان و دهستان بزرگ و سرسبز است که در کنار زاینده‌رود قرار گرفته است و جمعاً مشتمل بر ۲۵ ده کوچک و بزرگ است که هر کدام آباد و پررونق هستند، کرارج از نواحی کهنسال اصفهان به شمار می‌آید.

اُزوار و اُزوارچه(۱۴۲ـ۱۴۳)

دو روستای کوچک در بلوک براآن جنوبی، ازوار ۹۹ نفر و ازوارچه ۳۴ نفر در سال ۱۳۴۵ جمعیت داشته‌اند، این دو روستا حتی در سابق اهمیت زراعی و حتی دامداری نداشته‌اند.

اشکستان(۱۴۵)

در فرهنگ جامع آبادی‌های اصفهان نام دو روستا از حومه شهرستان نائین با نام اشکستان درج شده که یکی ۱۲نفر و دیگری ۵۸ نفر جمعیت دارد، طبعاً این اشکستان با روستاهای اطراف اصفهان تفاوت دارد.

ایچی(۱۴۸)

ایچی از دهات مربوط به بخش براآن جنوبی است و در سال ۱۳۷۵ش ۱۲۰۰ نفر جمعیت داشته است. محصولات آن گندم و جو و چغندر قند و شغل ساکنان عموماً زراعت و اندکی دامداری است.

برسیان(۱۴۹)

برسیان ده بزرگی است از بلوک براآن اصفهان، بر طبق سرشماری سال ۱۳۴۵ این روستا در آن وقت ۹۵ خانوار و ۵۶ نفر جمعیت داشته، روستایی آبادان است و مرکزیتی پیدا کرده است، کشاورزی توسعه پیدا کرده، در این روستا، مسجد جامع کهن‌سال وجود دارد که مناره آن در سال ۴۹۱ق ساخته شده است.

اُشترگان(۱۵۰)

به ضم اول، روستایی با اهمیت از منطقه لنجان بر ساحل زاینده رود و در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوب غرب اصفهان.

اشترگان آباد و حاصل‌خیز است و آب و هوایی خوش و دلنشین دارد، محصولاتش گندم و جو و برنج و حبوبات است. زندگی مردم، تا چندی پیش همانند زندگی در روستاهای کهن بوده است. جمعیت اشترگان در سال ۱۳۷۵ش بالغ بر ۶۰۰۰ نفر، و در حال حاضر شهرک صنعتی بزرگی در جنوب اشترگان تأسیس شده است.

مسجد جامع اشترگان قدیم‌ترین بنای این شهرک است و در سال ۷۱۵ق بنا شده است. این مسجد دارای گچ‌بری‌های زیبا و نفیس و در مناره آن در کنار سردر ورودی شمال اینک نیمه خراب است.

بُرکان(۱۵۰)

بُرکان از دهات دهستان براآن جنوبی و حومه شهر اصفهان است و رودخانه زاینده‌رود از شمال آن می‌گذرد، جمعیت آن طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر بوده است. بُرکان به احتمال مخفف بورکان است.

جاجا(۱۵۶)

نام دیگر آن شاجا و از روستاهای دهستان ورپشت نجف‌آباد به حساب می‌آید. طبق سرشماری سال ۱۳۴۵ جمعیت آن ۳۷۳ نفر، بیشتر بناهای آن خشت و گلی است، این روستا که در تلفظ عامه «شاجا» خوانده می‌شود، امروزه رونق سابق را ندارد.

جار(۱۵۷)

از روستاهای دهستان براآن جنوبی و روستائی آبادان و سرسبز است و در شرق اصفهان قرار گرفته است. تا چند دهه پیش این روستا عقب افتاده و بی‌رونق بوده و در زمرة فقیرترین نواحی اطراف اصفهان به شمار می‌رفت، اما امروزه روستایی آبادان و پرجمعیت است. نام روستای جار را حافظ ابونعیم اصفهانی نیز در کتاب خود وارد کرده است.

جَوَر(۱۵۸)

از دهات دهستان براآن شمالی و در حومه شرقی اصفهان قرار گرفته است، جمعیت آن طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ش تعداد ۵۱۵ نفر مشتمل بر ۱۱۹ خانوار بوده است.

چرمهین (۱۶۰)

نام دو ده در اطراف اصفهان است، یکی که بزرگ‌تر است متعلق به بلوک ایدغمیش و طبق آمارگیری سال ۱۳۷۵ جمعیت آن ۱۳۳۵ نفر بوده است، چرمهین در دامنه کوهسار واقع شده و آب فراوان دارد، جعفرقلی چرمهینی از یاغیان اواخر عصر قاجار که سراسر ناحیه لنجان را به آشوب کشاند از مردم این روستاست. چرمهین کوچک در زمره روستاهای حومه اردستان است و جمعیت آن در سال ۱۳۴۵ش بالغ بر ۷۰ نفر بوده است.

چم (۱۶۱)

در ناحیه اَیدغمیش لنجان اصفهان نام روستاهای بسیاری با کلمة «چم» آغاز می‌شود. مثل چم آسمان، چم پیر، چم گوساله و چم کاکا، چم ظاهراً به معنی خم و پیچ رودخانه است. در اصفهان ظاهراً به دیه‌های ساحل رودخانه زاینده‌رود چم می‌گفته‌اند. همچنین چم نام روستایی از دهات دهستان پیشکوه یزد است.

دولاب (۱۶۲)

ده بزرگی است جزو دهستان براآن شمالی و از روستاهای قدیمی پیرامون اصفهان است، مطابق سرشماری سال ۱۳۷۵ش جمعیت آن ۸۶ خانوار و ۴۰۰ نفر بوده است.

دیدجان (۱۶۳)

روستایی در دهستان کمه شهرستان سمیرم، روستایی کوچک است و در سال ۱۳۴۵ جمعیت آن بالغ بر ۵۵ نفر بوده است. در سال‌های اخیر این روستا از رونق اقتصادی خوبی برخوردار شده است.

روران(۱۶۵)

ده نسبتاً بزرگی است از دهات دهستان براآن جنوبی، روستایی حاصل‌خیز و از لحاظ اقتصادی رونق بسیار پیدا کرده است. جمعیت روران در سرشماری سال ۱۳۷۵ش ۲۶۹ خانوار و ۱۶۵۰ نفر بوده است.

موسیان(۱۶۷)

از دهات دهستان اشترجان شهرستان فلاورجان است و در سال ۱۳۷۵ جمعیت آن ۱۳۱۹ نفر بوده است. از محصولات آن غلات و بنشن است و دامداری هم رونق دارد.

وَلگان(۱۷۲)

از روستاهای کهن‌سال اصفهان و در جلگه با صفای ماربین واقع شده و مملو از انواع درختان میوه چون به و گیلاس است. کوه آتشگاه در کنار آن قرار گرفته است. وَلگان نزدیک به جاده اصفهان ـ نجف‌آباد واقع شده است.

هویه(۱۷۴)

دهی است از دهستان اشترجان واقع در لنجان اصفهان. در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۹۴۰نفر بوده و اکنون افزایش یافته است. هویه امروزه بزرگتر شده و مردم با تمدن جدید آشنائی کافی یافته‌اند.

زِفره(۱۷۵)

روستایی بزرگ و خوش آب و هوا از دهستان زفره استان اصفهان. زفره در راه سگزی به شمال قرار گرفته و درختستان‌ها و زراعت‌های خوب و باصفا و سرسبز دارد. در سال ۱۳۴۵ش جمعیت آن ۱۸۴۸ نفر بوده اتس، لهجه مردم آنجا خاص است و ظاهراً شعبه‌ای از زبان پهلوی قدیم است.

زفره دیگری نیز در دهستان لنجان اصفهان وجود دارد که از رودخانه زاینده‌رود مشروب می‌شود. و در جنوب اصفهان بر سر راه اصفهان به شهرکرد قرار گرفته و گاه آن را جفره تلفظ می‌کنند. این ده در سرشماری سال ۱۳۴۵ش بالغ بر ۱۴۳۵ نفر جمعیت داشته است.

کلیشاد(۱۸۵)

سابقاً روستا بوده و امروزه به شهری زیبا مبدل شده و در نزدیکی زاینده‌رود نرسیده به فلاورجان قرار دارد، تأسیسات شهری و اداری دارد، در سال ۱۳۴۵ در زمرة دهات اشترجان بوده و جمعیت آن در آن سال ۳۱۹۵نفر و در حال حاضر افزایش یافته است.

کروج(۱۸۶)

کروج روستایی است از دهستان اشترجان شهرستان لنجان اصفهان، رودخانه زاینده‌رود از کنار آن عبور می‌کند. این ده پس از الحاق آب کوهرنگ به زاینده‌رود آبادان شده است. در سال ۱۳۵۵ جمعیت آن ۶۳۰ و در سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۱۵۰۲ نفر بوده است.

کَرَسگان(۱۸۸)

به فتح اول و دوم ده کوچک و سرسبزی است در کنار جاده اصفهان به شهرکرد و نزدیک فلاورجان، کرسگان از جمله دهات دهستان اشترجان محسوب می‌گردد و جمعیت آن در سال ۱۳۴۵ش بالغ بر ۲۸۶ نفر بود هاست. اما امروزه رونق بسیار یافته و بر تعداد جمعیت آن هم افزوده شده است.

گارماسه(۱۸۹)

از دهات دهستان اشترجان لنجان است. رودخانه زاینده‌رود در شرق آن جریان دارد و سراسر روستا را درختان میوه و مزارع برنج قرار گرفته است. گارماسه روستایی آباد و سرسبز و جمعیت آن در سال 1355 ش بالغ بر 3479 نفر بوده است.

کافشان(190)

امروزه در تداول عامه به آن کافشون گفته می شود. در برخی منابع مکتوب آن را به صورت کاه فشان نیز نوشته‌اند، کافشان از روستاهای دهستان زازران فلاورجان است و در سال 1345 جمعیت آن 529 نفر بوده و اینک بر تعداد آن افزوده شده است

 


[1] . برگ یا برگ‌هایی از اول نسخه ساقط شده است، نام این روستا به دست نیامد.

[2] . جای شرح ارقام سفید است.

[3] . جای یک کلمه، سفید مانده است.

[4] . به جای ارقام در نسخه اصل سفید است.

[5] . در اصل خالی مانده است.

[6] . جای ارقام سفید است.

[7] . جای ارقام سفید است.

[8] . جای ارقام سفید است.

[9] . جای ارقام سفید است.

[10] . جای ارقام سفید است.

[11] . جای ارقام سفید است.

[12] . جای ارقام سفید است.

[13] . جای ارقام سفید و مطلب ناتمام است.

[14] . در اصل به همین صورت است. احتمالاً قهدریجانی.

[15] . جای ارقام سفید است.

[16] . جای ارقام سفید است.

[17] . جای ارقام سفید است.

[18] . جای ارقام سفید است.

[19] . جای ارقام سفید است.

[20] . جای ارقام سفید است.

[21] . جای ارقام سفید است.

[22] . جای ارقام سفید است.

[23] . نام روستا نامعلوم، حداقل یک برگ ساقط شده است.

[24] . در اصل سفید است.

[25] . در اصل سفید است.

[26] . ترتیب کتاب در هنگام صحافی برهم ریخته واز این رو فصل ۷ قبل از فصل ۶ آمده است. منظم ساختن آن، ممکن نشد.

[27] . در اصل سفید است.

[28] . ظاهراً افتادگی دارد.

[29] . افتادگی دارد.

[30] . جای مساحت سفید مانده است.

[31] . احتمالاً: قهدریجانی.

[32] . جای یک کلمه سفید مانده است.

[33] . در اصل مطلب ناتمام است.

[34] . احتمالاً منظور فلاورجان است.

[35] . جای یک کلمه خالی است.

[36] . در اصل سفید است.

[37] . جای دو کلمه سفید مانده است.

[38] . جای دو کلمه سفید مانده است.

[39] . جای دو کلمه سفید مانده است.

[40] . در اصل سفید است.

[41] . در اصل سفید است.

[42] . افتادگی دارد. این مطلب دنباله معرفی روستای دیگری است.

[43] . نام روستا مشخص نیست. اوراقی قبل از این برگ ساقط شده است.

[44] . اوراقی ساقط شده و نام روستا نامشخص است.

[45] . برگ‌هایی ساقط شده، نام روستا مشخص نیست.

[46] . مطلب فوق ناقص است و جای بقیه مطالب مربوط به این روستا سفید مانده است.

[47] . یک کلمه ناخوانا.

[48] . یک کلمه ناخوانا.

[49] . سطوری افتاده، نام قریه معلوم نیست.

[50] . مربوط به روستای دیگری است.

[51] . افتادگی دارد.

[52] . آمار این روستا در برگ بعد بوده و ساقط شده است.

[53] . جای صورت عمل در اصل سفید است.

[54] . جای صورت عمل در اصل سفید است.

[55] . در اصل سفید است.

[56] . جای صورت عمل در اصل سفید است.

[57] . در اصل سفید است.

[58] . در اصل سفید است.

[59] . جای ارقام سفید است.

[60] . مطلب به همین صورت در متن ناتمام مانده است.

[61] . در اصل سفید است.

[62] . صورت عمل در اصل سفید است.

[63] . در اصل سفید است.

[64] . در اصل سفید است.

[65] . در اصل سفید است.

[66] . در اصل سفید است.

[67] . در اصل سفید است.

[68] . مطلب ناتمام و یک برگ از نسخة خطی افتاده است.

[69] . در اصل سفید است.

[70] . در اصل: قهدرنجان.

[71] . صورت عمل در اصل سفید است.

[72] . در اصل سفید است.

[73] . در اصل سفید است.

[74] . صورت عمل در اصل سفید است.

[75] . در اصل سفید است.

[76] . در اصل سفید است.

[77] . در اصل سفید است.


پیام بهارستان ویژه‌نامه مالیه و اقتصاد