امام: زنها هم مانند مردها باید در انتخابات وامور اجتماعی و سیاسی شرکت فعال داشته باشند


268 بازدید

امام: زنها هم مانند مردها باید در انتخابات وامور اجتماعی و سیاسی شرکت فعال داشته باشند
روزنامه اطلاعات 20 فروردین 1363- زنها هم باید مثل مردها در انتخابات و در امور اجتماعی و سیاسی شرکت فعال داشته باشند.- نقش زنان در نهضت تنباکو، نهضت مشروطه و 15 خرداد اگر بالاتر از مردها نبود، کمتر هم نبود و در این انقلاب اسلامی نقش بانوان از مردها بالاتر بود.- همانطور که مردها برای انتخابات فعالیت می کنند خانمها هم باید فعالیت کنند برای اینکه فرقی ما بین آنها و مردها در تعیین سرنوشتشان نیست.


روزنامه «العراق»؛ 20 نوامبر 1978