افزایش بازدید از موزه کتاب و میراث مستند


6617 بازدید

از هفته کتاب تا هفته پژوهش(حدود یک ماه) بیش از 6 هزار نفر از کتابخانه و آرشیو ملی دیدن کردند.
کتابخانه ملی ایران روزانه پذیرای بازدیدکنندگانی است که به منظور آشنایی با بخش های مختلف کتابخانه و بازدید از آثار موزه کتاب و میراث مستند ایران که مجموعه‌ای از شاخص‌ترین و با ارزش‌ترین اسناد و نسخ خطی را در معرض نمایش قرار داده است، مراجعه می‌کنند.
از آنجا که میزان بازدیدها از این مجموعه در طول سال بخصوص در هفته کتاب و هفته پژوهش به بالاترین حد خود می‌رسد، طی بررسی به عمل آمده، مشخص شد میزان بازدید از ساختمان کتابخانه ملی و آرشیو، در بازه زمانی یاد شده سال 95 نسبت به سال‌های گذشته، افزایش چشمگیری داشته که می‌تواند یکی از دلایل آن افتتاح موزه کتاب و میراث مستند ایران باشد.
از هفته کتاب تا آخر هفته پژوهش سه هزار و 340 نفر بازدید کننده داخلی از موزه کتاب و میراث مستند ایران و دو هزار و 979 نفر بازدید کننده داخلی از بخش‌های مختلف کتابخانه ملی بازدید کردند که در مجموع گردش بازدید ساختمان کتابخانه ملی را به شش هزار و 319 نفر رسانده‌اند.
در این آمار می‌توان گفت که 60 نفر بازدید کننده داخلی و خارجی به طور اختصاصی از بخش‌های تخصصی ساختمان آرشیو ملی بازدید کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، بیشترین میزان بازدید کنندگان را دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دهند که در کنار آن، بازدیدکنندگان آزاد، مدیران سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی، چهره های فرهنگی، اساتید دانشگاه‌ها و شخصیت‌های علمی و سیاسی نیز حضور و بازدیدی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی، داشتند.
همچنین آمار بازدیدکنندگان خارجی نیز در مدت یاد شده 60 نفر بوده که شامل کارشناسان مرتبط با کتابخانه و آرشیو اسناد می شود.


ایرنا