تغییر نام خیابان بهبودی تهران به خیابان شهید بهبودی


1481 بازدید

 اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز، طرح دو فوریت تغییر نام خیابان بهبودی را تصویب کردند و در ادامه این خیابان به نام شهید سرلشکر بدایار بهبودی تغییر یافت.

 شهید امیر سرلشکر بدایار بهبودی در سال ۶۲ به شهادت رسید. وی فرمانده تیپ لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه بود و محل شهادت وی میمک و در عملیات محرم بوده است.

 سه‌شنبه گذشته دبیر کمیته نامگذاری شورای شهر تهران درخواست کرد هرچه سریع‌تر نام خیابان بهبودی که یکی از نزدیکان خاندان پهلوی است، تغییر کند.

 مجتبی شاکری با اشاره به انتقادات شهروندان از نام خیابان بهبودی که یکی از نزدیکان خاندان پهلوی است، گفت: استعلام‌های لازم در این زمینه انجام شده، همچنین نام این فرد در خاطرات فردوست آمده است بنابراین باید این خیابان که به نام یکی از افراد خاندان پهلوی و رضاشاه است، تغییر کند. او ادامه داد: از این دست نام‌ها در تهران زیاد داریم و کمیسیون نامگذاری باید آن‌ها را شناسایی و تغییر دهد.

 شاکری از اعضای شورا خواست هرچه زود‌تر نامی مناسب برای این خیابان انتخاب و آن را به رای بگذارند.

 دبیر کمیته نامگذاری شورای شهر تهران گفت: برخی از اسامی انتخابی برای خیابان‌ها بر اساس پیشنهادهای مردم محله انتخاب می‌شود و شورا نیز بهتر است دغدغه مومنانه مردم این منطقه را پاسخ دهد.


به گزارش واحد مرکزی خبر