ماجرای نامه‌ی کارتر که آیت‌الله خامنه‌ای به آن ارجاع داد


ماجرای نامه‌ی کارتر که آیت‌الله خامنه‌ای به آن ارجاع دادردیف جلو از چپ به راست: برژینسکی، کارتر و ونس

رهبر انقلاب 19 دی ماه 1401 در دیدار با مردم قم چنین گفتند: «یک سندی اخیراً منتشر شده که برای من فرستادند، آوردند همین چند هفته پیش ظاهراً از یک مرکز معتبر آمریکایی که اسناد مهمی را بعد از مثلاً گذشت سی چهل سال منتشر می‌کند، این سندی را منتشر کرده که میگوید که کارتر در دسامبر ۱۹۷۹، دسامبر ۷۹ یعنی حدود ده ماه بعد از پیروزی انقلاب ما، یک دستوری می‌دهد به سازمان سیا. دستور این است که جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کنید.»

اشاره ایشان به اسنادی است که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر می‌شود. اداره‌ی تاریخ، یکی از بخش‌های زیرمجموعه‌ی وزارت امور خارجه آمریکا است که انتشارات آن، اسناد وزارت امور خارجه را در قالب کتاب منتشر می‌کند. این کتاب‌ها، در واقع متن تایپ‌شده‌ی اسناد هستند و تصویر اصل اسناد منتشر نمی‌شود.

سندی که مورد اشاره آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته، مجموعه اسناد مربوط به سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ میلادی است که شامل ۳۵۹ سند است. سند مورد اشاره ایشان سند ۱۱۰ این مجموعه است که مربوط به جلسه آذرماه ۱۳۵۸ کارتر با کمیته هماهنگی ویژه اطلاعات است که مهمترین اعضایش ترنر، رئیس سازمان سیا، برژینسکی مشاور رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی، هارولد براون وزیر دفاع و سایروس ونس وزیر امور خارجه هستند. در این جلسه درباره چگونگی مواجهه آمریکا با انقلاب و ارتباط با  افراد ضدانقلاب مورد حمایت دولت آمریکا صحبت می‌شود. چند روز بعد، وقتی گزارش رسمی این جلسه به کارتر ارائه می‌شود او با یک یادداشت آن را جمع‌بندی کرده و دستوری عملیاتی می‌دهد که متن آن به شرح زیر است:

«واشنگتن، ۲۷ دسامبر ۱۹۷۹
من [جیمی کارتر] عملیات زیر در یک کشور خارجی را برای امنیت ملی ایالات متحده مهم درمی‌یابم و به رئیس اطلاعات مرکزی [استنسفیلد ترنر] یا نماینده وی دستور می‌دهم تا مطابق ماده ۶۶۲ [قانون کمک خارجی مصوب سال ۱۹۶۱،] این یافته را به کمیته‌های مربوطه در کنگره گزارش دهد و در صورت لزوم، جلسات توجیهی ارائه دهد.   
 محدوده: ایران
شرح: انجام عملیات تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی برای پشتیبانی از تاسیس یک رژیم مسئول و دموکراتیک در ایران؛ برقراری تماس با رهبران اپوزیسیون ایرانی و دولت‌های ذی‌نفع با هدف حمایت از تعاملاتی که بتواند به ایجاد جبهه گسترده غربگرا و قادر به تشکیل یک دولت جایگزین، منجر شود.
جیمی کارتر»