کاهش فروش کتاب آمریکا در سال 2013


1551 بازدید

کاهش فروش کتاب آمریکا در سال 2013

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ‌به نقل از پابلیشرز ویکلی، آمار فروش نسخه‌های کتاب در سال 2013 به میزان 2.5 درصد در مقایسه با سال 2012 کاهش یافت و به 501 میلیون و 600 هزار نسخه رسید. در همین سال میزان کتاب‌های چاپ شده 620 میلیون نسخه بود. از میان کتاب‌های منتشر شده 81 درصد آنها در طول سال به فروش رسیدند.

از آنجا که کتاب الکترونیک به عامل معناداری در بازار کتاب بدل شده باید گفت، میزان فروش کتاب الکترونیک در بخش آثار داستان بزرگسال، در سال 2013 به میزان 11.3 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در این سال کتاب پرفروشی که همه بازار را متوجه خود کند، وارد بازار کتاب نشد.

در میان چهار بخش اصلی فروش، کتاب نوجوانان نیز در مقایسه با سال 2012 آمار فروش کاهش داشت زیرا در آن سال سه گانه «بازی‌های گرسنگی» توجه اصلی را معطوف خود ساخته بود. با این حال برخلاف رمان بزرگسال، کتاب نوجوانان از این قدرت برخوردار بودند تا به مدد انتشار کتاب‌هایی چون قسمت هشتم «خاطرات یک بچه ریغو» بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند و حتی در راس کتاب‌های پرفروش سال جای بگیرند.

در میان نسخه‌های چاپی، کتاب‌های جلد سخت موقعیت خوبی داشتند و تنها یک درصد کاهش فروش را تجربه کردند. بازار کتاب‌های جلد کاغذی که همواره مخاطب انبوهی داشته‌اند، اما بیشترین کاهش را در سال 2013 تجربه و بخشی از مخاطبان خود را به بخش کتاب الکترونیک واگذار کردند.


ایبنا