شرکت مخابرات ایران


2035 بازدید

شرکت مخابرات ایران
از ساعت 1000 الى 1200 روز 2/11/57 عده‏اى حدود 500 نفر از کارمندان شرکت مخابرات در ساختمان شماره 2 سالن کتابخانه آنشرکت واقع در جاده قدیم شمیران جلسه‏اى تشکیل دادند که دکتر مدنى در مورد همبستگى مردم در نهضت و دکتر باغ هنر [شاید باهنر درست باشد] در زمینه نقش حکومت اسلامى بصحبت پرداختند و در پایان مهندس وحداد اعلام نمود که یکى از کارکنان شرکت مخابرات در اهواز مورد اصابت گلوله واقع شده از شرکت‏کنندگان خواسته شد که ضمن ادامه اعتصاب نشسته روزهاى دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در این محل جلسه‏اى ترتیب دهند ضمنا افراد محرک به گرداننده جلسات کارمندانى باسامى زیر میباشند.

1ـ مهندس [ناخوانا]

2ـ کیانمهر

3ـ [ناخوانا]

4ـ خانم [ناخوانا]نظریه سه‏شنبه : صحت خبر مورد تائید است و هر گونه اخبار مکتسبه در این باره بموقع بعرض خواهد رسید.

* برژینسکى مشاور امنیت ملى جیمى کارتر در کتاب خود با نام «اسرار سقوط شاه» از قول ژنرال هایزر که در ایران بسر مى‏برد نوشت که «شاپور بختیار براى رویارویى با آیت‏اللّه‏ خمینى به هنگام تلاش او براى بازگشت به ایران آمادگى دارد. [طرح بدین ترتیب است که] هواپیماى او روى آسمان ربوده شده و خود او دستگیر خواهد شد. مسأله این بود که آیا ما حاضریم بختیار را براى به عهده گرفتن این اقدام و قاطع کردن تصمیمش به منظور اجراى این عمل تشویق کنیم یا نه؟» برژینسکى این یادداشت را ذیل وقایع امروز (2/11/57) نوشت و ادامه داد : «این موضوع طى دو روز بعدى میان سایروس ونس، هارولد براون و من مورد بحث قرار گرفت.» (صص 101 و 102)