انگلستان، دستِ دوستی به سمت کودتاچیان دراز می‌کند


انگلستان، دستِ دوستی به سمت کودتاچیان دراز می‌کند
روزنامه اطلاعات؛ 29 مهر 1332آنتونی ایدن، وزیر امورخارجه انگلیس:

«دولت ایران واقف است که ما آماده برای برقراری روابط سیاسی با آن کشور می‌باشیم و در صورت تجدید روابط سیاسی بین انگلستان و ایران، این دو کشور با سهولت بیشتری خواهند توانست مسأله پیچیده و بغرنج نفت ایران را مورد بررسی قرار دهند...در حال حاضر دولت امریکا در این خصوص با دولت انگلستان همکاری نزدیک می‌کند».