بازدید مردم از خرابیهای ناشی از حمله به منزل آیت الله گلپایگانی توسط کماندوهای رژیم پهلوی


2538 بازدید

بازدید مردم از خرابیهای ناشی از حمله به منزل آیت الله گلپایگانی توسط کماندوهای رژیم پهلوی


موضوع : آیت‏اله گلپایگانى

از: 21 ه تاریخ 16/3/57

به: 312 شماره : 5551/21

ساعت 1800 روز 10/3/37 مراجعه نمودم به منزل آیت‏اله گلپایگانى ایشان در اندرون منزل در اطاق شخصى خودش جلوس کرده و عیادت کنندگان در این اطاق با وى ملاقات میکنند زیرا بیرونى منزل را که وسیله مأمورین کماندوها خرابیهائى به آن وارد شده تعمیر نکرده‏اند و به همان شکل نگهداشته شیشه‏هاى درب و پنجره قورى و استکانها و کاغذها و کتابها که بهم ریخته به همان شکل نگهدارى شده دو عدد باطوم چوبى شکسته و یک عدد کپسول گاز اشک‏آور که مصرف شده و قالى سوخته شده را که در اثر گاز سوخته است در معرض دید و تماشاى مردم قرار داده‏اند و هر کس که از آقا عیادت میکند او را میبرند و این منظره را هم به او نشان میدهند ضمنا منزلى متعلق به منتظرى فرش فروش در مقابل بیرونى آقا قرار دارد که اجاره کرده‏اند و از آن به جاى بیرونى استفاده میکنند و به قرار معلوم قصد دارند خرابى‏هاى بیرونى را تا مدتى به همین شکل نگهدارى کرده و به مردم نشان دهند. از سیدمهدى گلپایگانى که حضور داشت سئوال کردم آقا درباره 15 خرداد اعلامیه‏اى نمیدهد؟ گفت خیر زیرا چنانچه آقا اعلامیه صادر کند مردم نادان سوءاستفاده کرده و میترسم مجددا جوانهاى مردم کشته شوند و باید با آقاى شریعتمدارى هم در این باره گفتگو کنیم.

نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است منازل آیات گلپایگانى و شریعتمدارى هر دو مورد حمله کماندوها قرار گرفت و در جریان این حمله‏ها دولت نسبت به حمله به منزل شریعتمدارى اظهار تاسف کرد و ضمنا خبرنگاران خارجى نیز مرتبا به منزل وى آمده و با تهیه عکس و فیلم از منظره خرابى منزل وى موضوع را آگراندیسمان کردند ولى در این میان به گلپایگانى کسى اعتنائى نکرد لذا وى نیز براى اینکه از معرکه عقب ننماید به این شکل عمل کرده و مشغول تبلیغات این چنینى است و بعید است به این زودى دست بردارد. شراره

نظریه دوشنبه: صحت خبر و نظریه یکشنبه مورد تایید است. پارسا

نظریه سه شنبه: در مرخصى است

محترما باستحضار میرساند

در پرونده 9292 بایگانى شود