دکتر مخالف‌


2241 بازدید

دکتر مخالف‌
خانم ناشناسی تلفنی اظهار داشت شخصی به نام دکتر کریم بامداد که متخصص اطفال می‌باشد و مطب وی در خیابان محمد‌رضا شاه بالاتر از سینما گلدیس است در میهمانی‌ها و محافل برای خمینی تبلیغ می‌‌نماید و مطالب توهین‌آمیزی به شاهنشاه و شهبانو نسبت می‌دهد وی پدرش پینه‌دوز بوده ولی به یمن برخورداری از رژیم و با خرج دولت تحصیلات عالیه را در خارج از کشور گذرانیده و اکنون به جبران سپاس و حق‌شناسی به ناسزاگویی در محافل می‌پردازد و از خمینی و دار و دستة او تعریف و تمجید نموده واو را رهبر واقعی مردم مسلمان می‌داند و ذهن مردم را در این باره بر علیه رژیم و به نفع خمینی آماده می‌کند در یکی از میهمانی‌هایی که دکتر موصوف از خمینی تبلیغ می‌نمود یکی از کارمندان ساواک به نام سرهنگ برازنده حضور داشته است وی همچنین گفت که موضوع را به یکی از کارمندان ساواک گفته است و کارمند موصوف اظهار داشته که علاوه بر اینکه وی موضوع را گزارش خواهد کرد بهتر است با شماره 120 تماس حاصل و مراتب را گزارش کند خانم موصوف از گفتن نام خود امتناع نمود و اظهار داشت چون شوهرش سابقاً ارتشی بوده و خودش کارمند دولت (احتمالاً معلم) می‌باشد شاهدوستی در خون وی می‌باشد و هنگام گفتگو و اظهار مطالب به شدت متأثر بود و گریه می‌ کرد لذا ضمن سپاسگزاری از احساسات وی به وی گفته شد که موضوع پی‌گیری خواهد شد. 801 کردگاری