امریکا قصد نخست وزیر کردن آموزگار را دارد


2364 بازدید

امریکا قصد نخست وزیر کردن آموزگار را دارد
سند زیر از اراده امریکا برای به نخست‌وزیری رساندن جمشید آموزگار حکایت دارد