بازدید1200 نفر از کتابخانه ملی در بهار امسال


2289 بازدید

بازدید1200 نفر از کتابخانه ملی در بهار امسال

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سه ماه نخست سال جاری بیش از یک هزار و 190 بازدید کننده داشت.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دانشجویان و دانش آموزان 54 درصد بازدیدکنندگان این سازمان را در سه ماه نخست ابتدای سال تشکیل دادند

این گزارش می‌افزاید: در این آمار، مهمانان خارجی با اختصاص 18 درصد از بازدید کنندگان،در رتبه بعدی قرار دارند.

همچنین اردیبهشت ماه امسال با 68 درصد بازدید کننده، پربازدید‌ترین ماه فصل بود. در این ماه 821 نفر از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند که 124 نفر از آن‌ها را مهمانان خارجی بودند.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی کشور، روزانه پذیرای بازدید کنندگان زیادی از قشرهای گوناگون است.


ایبنا