ارتباط نراقی با آمریکایی‌ها


1498 بازدید

ارتباط نراقی با آمریکایی‌ها

طبق اطلاع اخیراً دکتر جلال عبده که برای احراز مقام نخست‌وزیری فعالیت می‌نماید ارتباط بسیار نزدیکی با دکتر احسان نراقی مدیر مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه برقرار کرده است و برخی از افراد اظهار داشته چون دکتر نراقی با مقامات ا مریکایی در تهران روابط بسیار صمیمانه‌ای دارد به همین منظور با وی تماس برقرار نموده تا از کمک مشارالیه در به دست ‌آوردن این پست استفاده کند.
طی شماره 41395/332 ـ 9/12/43 به اداره کل هشتم و یک نسخه به کمیته فرهنگی ارسال گردید و در پرونده‌های مربوطه بایگانی شد اقدام دیگری ندارد و این اطلاعیه در پرونده، دولت ‌آقای هویدا ـ‌468 بایگانی شود. احمدی 10/125/43
رئیس‌بخش 322 رشیدی 12/12


ارتباط نراقی با آمریکایی‌ها