تشریح شاه دوستی !


1472 بازدید

تشریح شاه دوستی !
تاریخ 29/4/55

حزب رستاخیز ملت ایران

موضوعات مورد بحث به تفکیک محلى و حزبى با رعایت اختصار :ساعت 5/17 روز 29/4/2535 کانون 1730 بریاست جناب آموزگار حضور 93 نفر از اعضاء تشکیل گردید. برابر دستور جلسه ابتدا آقاى میرهاشمى نماینده حزب در مورد اساسنامه و مرامنامه حزب سخنرانى نمودند و سپس آقاى امین زاده در مورد وظایف انجمنهاى شهرستان و استان و نحوه انتخابات سخنرانى و تشریح کامل نمودند یکى از اعضاء در مورد سخنرانى‏هاى مکرر که در اطراف حزب و وظایف حزبى و پیشرفتهاى مملکت که از رادیو و تلویزیون براى آگاهى همگان تشریح میشود تقاضا داشته در این زمینه‏ها که همه مردم مطلع نیستند وقت کانون گرفته شود و بیشتر به مسائل اجتماعى رسیدگى شود جناب آموزگار در مورد وقت و نحوه سخنرانى اعضاء را ارشاد نمود و بیاناتى در قسمت آموزش سیاسى نیز ایراد فرمودند یکى از اعضاء در مورد شاه دوستى سخن گفتند و علاقه شدیدى نسبت به خاندان سلطنت ابراز داشتند... ریاست کانون در همین مورد بسیار زیبا و منطقى (شاه دوستى) را براى اعضاء تشریح نمودند که مورد تحسین قرار گرفتند.1 جلسه در ساعت 7 بعد از ظهر خاتمه یافت. ضمنا ضمیمه نامه از طرف اعضاء به هیئت رئیسه کانون تسلیم گردید چون وقت تمام شده بود رسیدگى و جواب نامه‏ها در جلسه آینده داده خواهد شد. و 15 نفر که تقاضاى ثبت نام در این کانون را داشته جهت اطلاع به پیوست ارسال گردید.1ـ نحوه اداره حزب رستاخیز در بالاترین سطح آن نشان مى‏دهد که جلسات حزبى بیشتر صرف سخنرانیهاى مهیج و توخالى در اطراف سلطنت دور مى‏زد و نه تنها شرکت کنندگان بلکه شخص جمشید آموزگار از درک تحزب و تشکیلات بى بهره بوده است.