شکست اسراییل درمبارزه با رشوه خواری


913 بازدید

شکست اسراییل درمبارزه با رشوه خواری

"گالیا ساگی" در حاشیه کنفرانس مشترک با شرکت حقوقی "جی کا اچ" در رابطه با مبارزه با فساد گفت:اینکه هیچکس محکوم نشده به این منظور نیست که هیچ جرمی رخ نداده است. 

این حقیقت که هیچ اسراییلی برای پرداخت رشوه به مقامات خارجی در طول 4 سال گذشته در دادگاههای رژیم صهیونیستی محکوم نشده است به این معنی نیست که این اتفاق رخ نداده است.
بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)طبق بررسی نهاد های غیر دولتی که بر شرکت های بزرگ بین المللی و فساد سیاسی نظارت می کنند در طول 4 سال گذشته هیچ اسراییلی برای دادن رشوه به مقامات خارجی محکوم نشده است.
"گالیا ساگی" عضو "سی ای او"در حاشیه کنفرانس مشترک با شرکت حقوقی "جی کا اچ" در رابطه با مبارزه با فساد گفت:اینکه هیچکس محکوم نشده به این منظور نیست که هیچ جرمی رخ نداده است.
"ساگی" و"افرات بارزیلایی"وکیل جی کا اچ گفتند:به چند تن از اسراییلی ها که به مقامات خارجی رشوه داده اند مظنونند با این حال مقامات اسراییلی از انها چشم پوشی کرده اند. در گزارشی در این کنفرانس آمده است که ر‍ژیم صهیونیستی در سال 2009 به پیمان جلوگیری از رشوه خواری پیوسته است.
کشورهای امریکا،المان،بریتانیا، سوییس جز فعالترین کشورها در این معاهده هستند ولی اسراییل در این معاهده هیچ فعالیتی نداشته است. "بارزیلایی" و"ساگی" راجع به اسراییل اتفاق نظر دارند که قانون موجود کافیست ولی اجرای آن مشکل دارد.به گفته ی "ساگی" اقتصاد رژیم صهیونیستی از ناکارآمدی دولتمردان در حل کردن مسایل رنج می برد.

 


قدسنا