هویدا و جعفر شریف‌امامی


1678 بازدید

هویدا و جعفر شریف‌امامی
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر و جعفر شریف‌امامی