تفریح و عیاشی!


1683 بازدید

تفریح و عیاشی!
موضوع: اظهارات علی‌اکبر صفی‌پور نماینده مجلس شورا

روز پنجشنبه 21/2/46 صفی‌پور نماینده نهاوند و مدیر مجله امید ایران ضمن یک مذاکره خصوصی با حضور مهندس معینی‌زند نماینده رزن راجع به انتخابات می‌گفت در انتخابات آینده آنچه که مسلم است حزب ایران نوین و ‌آقایان هویدا و خسروانی و مهندس روحانی مؤثر هستند و در حزب مردم هم آقایان علم و پرفسور عدل اثر دارند. صفی‌پور ضمن انتقاد از عملیات مهندس ناصر بهبودی اضافه نمود که عده‌ای بی‌اطلاع خیال می‌کنند بهبودی هم داخل آدمهاست و پولهایی به او داده‌اند آنچه که فعلاً می‌دانم از چند جا پولهای هنگفتی گرفته و از جمله از مروتی کارخانه‌دار که می‌خواهد از نهاوند وکیل شود ملبغ پنج‌هزار تومان چک گرفته و شماره چک نزد اینجانب است و علاوه بر آن کثافت‌کاری‌های دیگری نیز نموده و اغلب روز شنبه خانم‌های عضو حزب مردم را به عنوان اینکه آنها را وکیل می‌کند فریب داده و برای تفریح و عیاشی با خود به مکان‌هایی برده است و همه می‌‌دانند که وی با خانم ... و خانم ... زن سابق .... و خانم دکتر .... و چند نفر دیگر که اسامی آنها را الان به خاطر ندارم ارتباط خصوصی دارد.
ضمناً روز مزبور محسن موقر نماینده مجلس و عبدالکریم عموئی عضو حزب مردم نیز جریان پول گرفتن مهندس بهبودی را از مروتی و کمال موسوی و ملک‌منصور باشتی تأیید کردند و عموئی اضافه کرد در اوایل خیابان شهرآرا نزدیک دریان نو ناصر بهبودی مشغول ساختن ساختمانی است که تاکنون سه میلیون تومان خرج آن کرده و تا ساختمان را تمام کند چند میلیون تومان دیگر نیز خرج دارد و باید رسیدگی شودکه این پولها را از کجا آورده است موقر و عموئی همچنین روابط بهبودی را با بانوان مذکور تأیید کردند. عموئی می‌گفت از وقتی که مدرسی عضو هیئت مدیره بانک رهنی شده بهبودی با او تبانی کرده و بیشتر پولهای بانک رهنی را که باید به اشخاص مستحق و موجه بدهند بالعکس به یک عده زن‌های ناباب و افراد حق و حساب بده داده‌اند و بهنیا چون بی‌عرضه و نالایق است کلیه کارها را مدرسی قبضه نموده است و این عملیات در خارج انعکاس بدی پیدا کرده است
نظریه 20/7 م: با توجه به انتقاداتی که از طرف سرتیپ حکیمیان، صفی‌پور و موقر نمایندگان مجلس علیه مهندس ناصر بهبودی عنوان می‌شود بایستی موضوع در خور بررسی قرار گیرد و معلوم شود که آیا واقعاً اظهارات نامبردگان صحت دارد و یا آنکه برای خراب کردن بهبودی این مطالب و آنهم در این روزها که انتخابات آینده نزدیک است بیان می‌شود.
بهره‌برداری گردید در پرونده دولت به کلاسه 225012 بایگانی شود.