نامه درخواست گروگانها از دولت امریکا برای تحویل محمدرضا پهلوی


نامه درخواست گروگانها از دولت امریکا برای تحویل محمدرضا پهلوی
تصویر نامه ای که به امضاء 33 نفر از گروگانها رسیده و در آن از دولت امریکا خواسته شده است، محمدرضا پهلوی را به دولت ایران تحویل دهند:ما از ملتمان[=دولتمان] درخواست میکنیم که شاه را به دولت ایران تحویل دهند. در این صورت ما آزاد خواهیم شد

1-کاترین ال کوب، 2-لیلیان جانسون، 3-ویلیام ای بلک، 4-دانلد آر هوهمن، 5-پاول ای لویس، 6-ویلیام اف کیوف، 7-جان گریوس، 8-لدل میپلز، 9-هی چان سوک(اهل کره)، 10-ناخوانا، 11-جری جی میل، 12-ناخوانا، 13-فیلیپ آر وارد، 14-گری لی، 15-کوین هرمنینگ، 16-وزلی ویلیامز، 17-مایکل جی مترینکو، 18-جان دبلیو لینبرت، 19-ناخوانا، 20-جوزف ام هال، 21-ناخوانا، 22-ناخوانا، 23-ناخوانا، 24-فردریک کوپکه، 25-دیوید واکر، 26-ناخوانا، 27-چارلس جونز، 28-جان والش، 29-ناخوانا، 30-کیتی گراس، 31-الیزابت مونتاگن، 32-استیو کرتلی، 33-جری پلوتکین