حرکت انقلاب شتاب میگیرد...


319 بازدید

حرکت انقلاب شتاب میگیرد...
دانش آموزان و دانشجویان همگام با توده مردم و در مقابل سرنیزه‌های مزدوران رژیم پهلوی، سینه‌های خود را سپر انقلاب کرده اند...روزنامه اطلاعات؛ ششم آبان 1357- 14 نفر در تظاهراتِ 7 شهر کشته شدند

- در زنجان 26 ساختمان و 49 اتومبیل به آتش کشیده شد

- زدوخورد و تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان