هولوکاست بهانه ای برای سرکیسه کردن اروپایی ها


1223 بازدید

هولوکاست بهانه ای برای سرکیسه کردن اروپایی ها

بررسی ها نشان میدهد که رژیم صهیونیستی هر جا کم میاورد و یا درصدد باجگیری از کشورهای غربی بر می آید بلافاصله به سلاح هولوکاست غربی ها علیه یهودیان متوسل می شود و هولوکاست های اسرائیلی علیه فلسطینی ها را زیر آن پنهان نگه می دارد.

به همین منظوربنیامین نتانیاهو در سالگرد آنچه که به هولوکاست آلمان نازی علیه یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم معروف شده در سخنانی نه تنها بار دیگر رویکرد کشورهای غربی را- در قبال آنچه که به نادیده گرفتن هولوکاست هسته ای ایران در آینده تعبیر می کند -به باد انتقاد گرفت بلکه در ادعای جدید خود از هولوکاست حماس و همدستی محمود عباس به مشارکت در آن سخن گفت. هولوکاست به قدری برای رژیم صهیونیستی سود آور بوده که همواره به بازتولید آن اقدام می کند و به اقتضای فرصتهای بدست آمده نسخه های جدیدی از آن ارائه می دهد .

هر چند ممکن است درباره اصل و ماهیت وقوع پدیده " هولوکاست "اختلاف نظر و تردیدهایی وجود داشته باشد اما در اینکه صهیوینست هااین موضوع را به اهرمی برای باج گیری و سرکیسه کردن کشورهای غربی و بخصوص اروپایی تبدیل کرده اند هیچ تردیدی وجود ندارد و هنوز هم که هنوز است آلمان بابت عملکرد نازی ها در جریان جنگ جهانی دوم علیه یهودیان به رژیم صهیوینستی باج می دهد و ساخت و تحویل زیر دریایی های اتمی به این رژیم بخشی از این باج محسوب می شود .

همچنین بررسی عملکرد سیاست خاورمیانه ای آلمان نشان می دهد که دولت برلین برای اینکه باز در معرض باج خواهی ونبش قبر صهیونیست ها قرار نگیرد سعی می کند نهایت احتیاط را در قبال اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین از خود نشان دهد .

صهیونیست ها با تمسک به سلاح هولوکاست نه تنها از کشورهای اروپایی بخصوص آنهایی که به کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی متهم هستند همچنان باج می گیرند بلکه مانع از این می شوند که اتحادیه اروپا مواضع متناسب با منافع خود در فلسطین و خاورمیانه اتخاذ کندو یا بتواند به تعهداتی که در زمینه تشکیل دولت فلسطینی بر اساس قطعنامه های سازمان ملل پذیرفته است عمل کند .

از اینرو هر وقت اروپایی ها گام هایی هر چند جزئی در مسیر عمل به تعهدات خود در قبال بحران فلسطین بردارند بلافاصله با نبش قبر هولوکاست از سوی صهیونیست ها مواجه می شود .بر این اساس با توجه به اینکه اتحادیه اروپا به تازگی برخلاف امریکا و رژیم صهیونیستی از موافقتنامه آشتی فتح و حماس استقبال کرد لذا احتمال داده می شد که با برخوردی از سوی تل آویو مواجه شود بخصوص آنکه پیش از این نیز دو برخورد بین مقامات اروپایی و صهیونیستی صورت گرفته بود که در یک مورد آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه این رژیم اظهارات کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در خصوص لزوم توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی به سخره گرفت و یک مورد دیگر مانع از حضور هیات دیپلماتیک اروپا در مراسم عید پاک مسیحیان در کلیسای المهد واقع در بیت المقدس شد که گفته می شود زادگاه عیسی مسیح سلام الله علیه بوده است .

پیش از اینها نیز تحرکی در اروپا برای اعمال تحریم علیه کالاهای ساخته شده در شهرک های یهودی نشین اراضی اشغالی آغاز شده بود که بلافاصله بعد از واکنش تند رژیم صهیونیستی متوقف شد . همه این موارد نشان می دهد که نتانیاهو در ارائه نسخه های جدید از هولوکاست که به طور همزمان از هولوکاست هسته ای ایران در آینده و یا از هولوکاست حماس سخن به میان‌آورده است ، پیش از آنکه ایران و حماس را مورد هدف قرار دهد در اصل خود اروپایی ها را مورد هجمه قرار داده و در واقع از این طریق کوشیده است آنها را به همراهی مطلق با این رژیم در استمرار نقض حقوق فلسطینی ها و موافقت با طرح های یکجانبه آن در فلسطین وادار کند .


قدسنا