استقبال برژنف از شاه و فرح


5105 بازدید

استقبال برژنف از شاه و فرح
31 خرداد 1344. لئونید برژنف رهبر شوروی از شاه و فرح در فرودگاه مسکو استقبال می‌کند.