یادگاری‌های ایرانی در شهر رم


1924 بازدید

یادگاری‌های ایرانی در شهر رم

 

یادگاری‌های ایرانی در شهر رم اثر آنجلو میکله پیه مونتسه منتشر شد.

پروفسور آنجلو میکله پیه مونتسه در نامه ای الکترونیکی انتشار کتاب خود را به آگاهی دوستان رساند.

ناشر درباره کتاب نوشته است: «این کتاب نتیجه پژوهشی اصیل، یادگاری‌های وقایع و مردم پرسیا (ایران) در شهر رم ادوار کهن، میانه و نو است که در آثار باستان‌شناسی، کلیساها، گورسنگ‌ها، نقاشی‌ها، کاخ‌ها، نمایشنامه ها و درام‌های موسیقی (مذهبی و عامیانه)، در قرون و اعصار یافته شده اند. کاری عالی از بیادمانده‌های رمی پارسی در مرکز تاریخی و یادبودی شهر.»

این کتاب را انتشارات کلیسای واتیکان منتشر کرده است.

آنجلو میکله پیه مونتسه: یادگاریهای ایرانی در شهر رم، شهر واتیکان: انتشارات کلیسای واتیکان، 2014، شابک 978-88-210-0910-5، 466صص+ 46 تصویر، 60 یورو

Piemontese, Angelo Michele: LA PERSIA ISTORIATA IN ROMA, Biblioteca Apostolica Vaticana ("STUDI E TESTI" 480), Città del Vaticano 2014 


ical.ir