اونیفورم سربازان در میدان جلالیه


1567 بازدید

اونیفورم سربازان در میدان جلالیه
سوم اسفند ۱۳۱۸