خشم مردم نسبت به جشن هنر شیراز


1632 بازدید

خشم مردم نسبت به جشن هنر شیراز
گزارش زیر که در شهریور 1351 از سوی یکی از مأموران ساواک تهیه شده، خشم مردم نسبت به جشن هنر شیراز را به تصویر می‌کشد.