350میلیون دلار بدهی تشکیلات به اسرائیل


1421 بازدید

350میلیون دلار بدهی تشکیلات به اسرائیل

بدهی تشکیلات خودگردان به شرکت برق رژیم اسرائیل به بیش از350میلیون دلار رسیده است.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از پایگاه خبری معا "یفتاح رون تال" مدیرکل شرکت برق رژیم صهیونیستی دیروز(سه شنبه) دررمله با اشاره به بدهیهای تشکیلات خودگردان فلسطین به این شرکت تصریح کرد:شرکت برق اسرائیل توانایی تحمل هزینه برق مناطق تحت سلطه تشکیلات خودگردان را ندارد چرا که بدهی رام الله به این شرکت به بیش از350 میلیون دلاررسیده است.

"رون تال" در ادامه با بیان اینکه تنها راه مجبور کردن تشکیلات خودگردان به پرداخت بدهیهایش قطع برق فلسطینی ها است، ازتل آویو خواست دراسرع وقت دستورقطع برق مناطق تحت سلطه تشکیلات خودگردان را صادر کند.

مدیرکل شرکت برق اسرائیل خاطرنشان کرد:اگرقدرت تصمیم گیری درباره قطع برق فلسطینی ها را داشتم از فردا نه تنها برق مناطق تحت سلطه تشکیلات خودگردان را قطع میکردم بلکه تمام شرکت های خصوصی اسرائیل که رفتاری اینگونه داشته باشند را قطع میکردم.

این مقام صهیونیست افزود: تشکیلات خودگردان باید در اسرع وقت تمام بدهی های خود را تا آخرین سنت پرداخت کند، در غیراین صورت شرکت برق اسرئیل، برق مناطق فلسطینی را قطع خواهد کرد. تال در پایان اعلام کرد که تصمیم قطع برق به شرکت اسرائیل مربوط نمیشود، بنابراین این شرکت منتظر صدور دستور قطع برق فلسطینی ها است.


قدسنا