کشف باندقاچاق اعضاء بدن د فلسطین اشغالی


1463 بازدید

کشف باندقاچاق اعضاء بدن د فلسطین اشغالی

پلیس رژیم اشغالگر قدس اعضای یک باند قاچاق اعضاء بدن را دستگیر کرد.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از تایمزاسراییل اعضای این باند با گول زدن زنان جوان آنانرا متقاعد می کردند تا اعضای بدنشان را در ازای دریافت پول به آنها بفروشند. دراین تحقیقات که ازیک ماه پیش شروع شده دیروز ثمرداد و پلیس منطقه جنوبی فلسطین اشغالی بابازداشت اسرائیلی در "بیرشبا"و بازجویی از آن دو مرد دیگر را دستگیر کند.

طبق اطلاعات پلیس رژیم صهیونیستی این گروه به زنان بین سنین 18 تا 20 پول میدادند تا کلیه خود را به زنان ثروتمند پیر اهدا کنند.به هر یک از اهدا کنندگان برای اعضای بدنشان و روند جراحی که در ترکیه انجام می شد مبلغ 5700 دلار پرداخت شده است.

"پرتز عمر" رئیس پلیس یکی از بخش های شهر نقب می گوید:فریب خوردگان زنانی بودند که در مشکلات مالی دست وپا میزدند ودرازای دریافت مبالغ فوق اذکر اعضای بدنشان را اهدا میکردند. سایت روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارنوت" نیزدراین باره نوشت:مافیای قاچاق اعضای بدن انسان،زنان جوانی که مشکلات مالی داشتند را به دام میانداختند و فریب آنها را به اهدای اعضای بدن خود ترغیب میکردند.


قدسنا