نگاهی به «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در یک کتاب


2170 بازدید

نگاهی به «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب در 6 بخش مجزا با عناوین «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «آیین نامه داخلی شورای نگهبان»، «آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «آیین نامه داخلی هیات دولت» و «سیاست‌های کلی نظام» تنظیم شده است که هر بخش خود به فصول متعددی تقسیم می‌شود.
 
«زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور»، «حقوق ملت»، «اقتصاد و امور مالی»،‌ «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، «قوه مقننه»، «شوراها»، «رهبر یا شورای رهبری»، «قوه مجریه»، «سیاست خارجی»، «قوه قضاییه»، «صدا و سیما»، «شورای عالی امنیت ملی» و «بازنگری در قانون اساسی» موضوع‌های بخش نخست این کتاب را تشکیل می‌دهند.

همچنین بخش دوم این کتاب با عنوان «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به موضوع‌هایی چون «تشکیل و افتتاح مجلس»، «تشکیلات قانون‌گذاری مجلس»، «تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس»، «وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی»، «مراحل بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح عادی»، «مراحل بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح فوری»، «استیضاح» و «تقاضای همه‌پرسی» می‌پردازد. 

«اعضای شورای نگهبان»، «جلسات و وظایف شورای نگهبان»، «دبیر و قایم مقام و سخنگوی شورای نگهبان و وظایف آنان» و «تعطیلات و مرخصی‌ها» موضوع‌هایی است که در بخش سوم این کتاب با عنوان «آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان» مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 

بخش بعدی و چهارم این کتاب با عنوان «آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیز به موضوع‌های «کمیسیون دایمی، کمیسیون‌های خاص: چگونگی تشکیل و طرز کار» و «شورای مجمع حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار» و «دبیر خانه مجمع» اشاره می‌کند.

همچنین در بخش پنجم که زیرعنوان «آیین‌نامه داخلی هیات دولت» مشخص شده است به مسایلی از جمله «ترتیب تشکیل هیات دولت و کمیسیون‌ها»، «دفتر هیات دولت و بررسی حقوقی» و «نحوه رسیدگی و تصویب پیشنهاد» می‌پردازد. 

در بخش «سیاست‌های کلی نظام» نویسنده سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران را در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی می‌آورد. از جمله سیاست‌هایی که در امور نظامی، اداری، اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص شده‌اند. 

در این بخش آمده است: «احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآ؛مد، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن، اجباری کردن استاندارهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن است.»

چاپ نخست کتاب «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تدوین حسام نقیبی‌فرد، در 360 صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و بهای 20 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی چاپ و وارد بازار کتاب شد.


ایبنا