عیاشی اردشیر زاهدی


3441 بازدید

عیاشی اردشیر زاهدی
اسناد زیر قضاوتهایی راجع به علت جدایی شهناز پهلوی دختر محمدرضا پهلوی از اردشیر زاهدی است.
شرح اسناد:

گزارش اطلاعات داخلی
شماره: 7577/7/ه‍
تاریخ گزارش: 13/7/43 موضوع: اظهارات ستوان رضانیا افسر پلیس

در مورد خبر جدایی والاحضرت شهناز پهلوی و آقای اردشیر زاهدی ستوان رضانیا افسر شهربانی زاهدان که مرخصی به شیراز آمده است در روز 5/7/43 اظهار نموده است که «این موضوع تازگی ندارد. از دو سال قبل این جریان روشن بود چون آقای دکتر عالیخانی روی همین موضوع به وزارت اقتصاد رسید. اصولاً این موضوع برای این خاندان تازگی ندارد چون چندی قبل هم والاحضرت اشرف پهلوی عاشق آقای مهرزاد شدند و سپس نیز دخترشان را به عقد ایشان درآوردند و در ضمن وکیلشان نیز کردند.»
* * *

شماره 1974/326
تاریخ گزارش: 23/7/43
موضوع: افکار عمومی

موضوع جدایی بین والاحضرت شهناز پهلوی و آقای اردشیر زاهدی مورد گفتگو در بین طبقات مختلف مردم قرار دارد در هر طبقه‌ای از طبقات مختلف از نجابت و حسن خلق والاحضرت شهناز بحث و گفتگو می‌کنند و عقیده افکار عمومی بر این است که عیاشی‌های آقای اردشیر زاهدی که نتوانسته است خود را لایق همسری دختر شاهنشاه نشان دهد عامل اصلی این جدایی بوده است و روی این اصل ارزش و احترام اردشیر زاهدی حتی در بین دوستان او از بین رفته است.

اصل اطلاعیه در پرونده 493ــ الف و یک نسخه در پرونده 7 ــ‌ز ـ الف بایگانی گردید در پرونده خاندان جلیل سلطنت 4 ــ‌ح بایگانی شود.
رئیس بخش 322 رشیدی