نمیتوانیم مانع جاسوسی آمریکا شویم


1629 بازدید

نمیتوانیم مانع جاسوسی آمریکا شویم

اسرائیل نمیتواند مانع جاسوسی های آمریکا شود چرا که دستگاه های امنیتی آمریکا بسیار پیشرفته وگسترده است.

بگزارش خبرگزای قدس(قدسنا) بنقل از پایگاه خبری "معا" "کوهن"معاون رئیس سابق سازمان ضداطلاعات ارتش اسرائیل(آمان) درپی افشای جاسوسی آمریکا از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی گفت:جاسوسیهای آمریکا از موسسات اسرائیل جدید نیست و ازسالها قبل آغاز شده است وهمچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود:زمانیکه مقامات اسرائیلی به آمریکا سفر میکردند از ترس جاسوسیهای آمریکا در خیابانها حرفهای خصوصی خود را باهم میزدند. وی تاکید کرد:با اینکه آمریکا نزدیک ترین همپیمان ما بشمار میرود ولی ما نمیتوانیم واقعیت را پنهان کنیم.

کوهن خاطرنشان کرد:آمریکا همیشه در مورد اموری که به امنیت اسرائیل ارتباط دارد جاسوسی کرده است. وی تصریح کرد:اسرائیل نمیتواند مانع جاسوسی های آمریکا شود چرا که دستگاه های امنیتی آمریکا بسیار پیشرفته وگسترده است.

پس از برملا شدن این موضوع تعدادی از وزرای کابینه ائتلافی نتانیاهو ازآمریکا بخاطر جاسوسی از اسرائیل بشدت انتقاد کردند.

 


قدسنا