چرا با روحانیت اینطور معامله میشود؟


2058 بازدید

 چرا با روحانیت اینطور معامله میشود؟
موضوع : سخنرانى آیت‏اله گلپایگانى پیرو 2957/21ـ 28/6/52از : 31 تاریخ 31/6/52

به : 312 شماره : 2472/21

صبح روز چهارشنبه 28/6/52 آیت‏اله گلپایگانى که بمنظور درس به مسجد اعظم آمده بود به منبر رفته و اظهار داشت چون ممکن است عده‏اى از آقایان روز شنبه و یکشنبه بمسافرت تبلیغات بروند لذا من مطالبى دارم که امروز بیان میکنم و ادامه داد که در این زمان که زمان غیبت امام زمان است ترقیات مادى به حد اعلا رسیده ولى. دین و معنویت و فضائل انسانى از بین رفته و روى این اصل کفار در صدد برآمدند تا نام دیانت را از دنیا بردارند نه فقط اسلام بلکه خدا را بخصوص اسلام و بالاخص شیعه که بیشتر با مقاصد آنان منافات دارد و لذا در تمام ممالک اسلامى در صدد برآمدند به عناوین مختلفه دین را تضعیف کنند و مهمترین عامل براى کوبیدن هر دینى روحانیت آن دین است و باین مناسبت آن عده از کفار که با هم اختلاف هم دارند متحد شدند در این جهت که دین اسلام بخصوص شیعه را باید از بین برد تا دنیا دنیاى مادى بشود و اسم آخرت را نبرند حالا براى مدافعه با تصمیمى که آنها گرفتند مدافع منحصر شما و امثال شما هستید و لذا در این زمان خیلى مدافع امام زمان و یاور دین خیلى کم شده و اسلام امروز غریب است و این مسئله بر ما و شما وظیفه سنگینى است و باید در مقابل قواى دنیا ما قیام کنیم. امروز در میان نفوس میدانید که چقدر با توحید مخالفند و چقدر با اسلام مخالفند و در بین مسلمین چقدر مخالف مذهب تشیع هست فقط این عده قلیل هستند که باید از اسلام و شیعه دفاع کنند لذا چه زمانى که در حوزه هستید و چه زمانى که بمسافرت تبلیغاتى میروید همیشه این موضوع منظور نظر شما باشد که میخواهم یارى خدا و دین و امام زمان را بکنم و مسلم بدانید که خدا هم یارى شما را خواهد کرد از زمانى که حوزه بدست مرحوم حاج شیخ عبدالکریم تشکیل شده تاکنون همیشه این مشکلات براى حوزه بوده و میخواستند که حوزه را از بین ببرند ولى بحمداله تاکنون موفق نشده‏اند و خداوند حفظ کرده و به مشکلات اعتنائى نکردند. کتک بوده. ضرب بوده. خرابى بوده. تبعید به ممالک خارجه بوده و هر چه پیش آمده خداوند حوزه را حفظ کرده چنانکه الآن هم جمعى از فضلا و مدرسین و طلاب یا در زندان هستند و یا در تبعید هستند در هواهاى صعب و بد بعضى‏ها نامه نوشتند بسیار در زحمت هستند از جهت هوا و یا آنها که در زندان هستند مسموع میشود که در شکنجه و زحمت هستند و اینها باعث نمیشود که خدا نکرده آنها در مرام و مسلک خودشان سست بشوند آخر کسى نمیپرسد چرا با روحانیت اینطور معامله میشود؟ بنده خیلى متأثر شدم راه مستقیم که نداشتم ناچار فرستادم خدمت بعضیها بلکه بتوانم آنها را نجات بدهم این چند وقت که صحبتى نکردم منتظر نتیجه بودم متأسفانه اثرى ندیدم امیدوارم بعد اثرش ظاهر شود در هر حال هیچکس نیست که بگوید شما چرا با روحانیون دین خودتان مبارزه میکنید آیا در این مملکتى که اینهمه توهین‏ها به روحانیت شیعه میشود به یک روحانى یهودى هم این اهانتها میشود؟ جرئت میکنند به یک ملاى یهودى تو بگویند چرا باید شیعه اینطور باشد. وقتى که شنیدم در مسجد شاه اصفهان خارجیها آمدند الاغ آوردند و در مسجد نمایش دادند و زنهاى لخت آوردند من گفتم جرئت میکنند در یک کلیسا یک الاغ ببرند چرا باید اینطور باشد کسى نیست که انسان باو تظلم بکند چرا باید با علما اینطور رفتار کنند و با طلاب آنطور در حالیکه اعتقاد من اینست که حفظ استقلال مملکت ما بدست همین علما و روحانیون است اگر خداى نخواسته این روحانیون نبودند الآن مملکت ما هم مثل سایر ممالک کمونیست شده بود. آنها یک دستگاه باز کردند دستگاه تهدید و یک دستگاه باز کردند دستگاه تطمیع و باین وسیله یکعده را تهدید میکنند و یکعده را تطمیع تا اختلاف بین روحانیون بیاندازند از حوزه مقدسه قم بلکه از خیلى از شهرها هم افرادى گرفتند جرم اینها چیست که گرفتند در کاغذ نوشتند که ما میپرسیم جرم ما چیست ما را تبعید کردید میگویند ما نمیدانیم از تهران دستور است آخر به چه جرمى؟ بهرحال اگر آنها گمان بکنند باین نیرنگ‏ها و باین نقشه‏ها اهل علم دست از کار بردارد و روحانیت تسلیم بشود خیر روحانیت از اول اعلام کرده که ما در احکام خلاف تسلیم نمى‏شویم و لذا در هر جایى که خواستند قانون جعل کنند به آنها تذکر داده شده و اعتراض شده که این قانون صحیح نیست و موافق دستور پیغمبر نیست. اینها خیال کردند میتوانند حوزه را مسخر کنند و مقهور خودشان کنند. اشتباه کردند.

اول گفتم و اعلام کردم که دخالت اوقاف در حوزه‏هاى علمیه نامشروع است. دخالت اوقاف در مساجد نامشروع است در موقوفات نامشروع است موقوفاتى که براى حضرت سیدالشهداء براى پیغمبر بوده اینها همه را فروختند و اسم آنرا گذاشتند تبدیل به احسن و طورى درست کردند که تا چند سال دیگر اسمى هم از آنها نیست موقوفاتى که مربوط به مذاهب باطله است و براى گمراه کردن است و براى نفاق بین مسلمین است هیچ جرئت میکنند دست بزنند ولى موقوفاتى که براى امام حسین بوده باید فروخته شود و تبدیل به احسن شود احسن آن چه چیز است؟ باشگاه درست کنند. مجامع فاسده درست کنند این معنى تبدیل به احسن است خیلى اشتباه میکنند. ما وظیفه و دین خود را ادا کردیم ولى این کار براى خودشان بیشتر از ما ضرر دارد. براى اینکه مملکت خودشان را خراب میکنند این قوانین توحش که درست کردند عده‏اى جوان شهوت‏پرست نشستند و دیگران هم تحت تأثیر آنها قرار گرفتند در این مملکت آدم عاقل نیست. آدم عاقل در این مملکت نیست که بگوید چرا فضائل انسانیت را از دست میدهید. چرا خودتان را شبیه حیوانات میکنید. چرا به آن چیزهایى که حتى حیوانات از آن متنفر هستند عمل میکنید. در هر حال آنچه وظیفه است گفتیم شما هم ثبات قدم داشته باشید با این وسائل دست از دینتان برندارید تقریبا این عرایضى که کردم حجت را بر شما و بر دیگران تمام کردم.

نظریه شنبه ـ مطالب فوق از روى نوار پیاده شده و نوار آن موجود است.

نظریه یکشنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه سه‏شنبه ـ باتوجه بطرح تضعیف گلپایگانى بنظر میرسد سخنرانى وى بطور مطلوب در روحانیون اثر نداشته است.

آذرخش

در این زمینه قبلاً اقدام شده است.

9292 بایگانى شود