50 فراماسون در مجلس شورای ملی‌


1833 بازدید

حزب ایران نوین
جناح فراماسون‌ مجلس شورای ملی که رهبر آنها مصطفی الموتی لیدر فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین است از هم اکنون برای گرفتن همه امتیازات در انتخابات هیئت اجرایی حزب ایران نوین که روز 24/9/50 انجام خواهد شد صف‌بندی و در نظر دارند با عضویت در هیئت مزبور نفوذ خود را بر حزب و مجلس شورای ملی تحکیم نمایند، اعضای نمایندگان فراماسون در مجلس شورای ملی بیش از 50 نفر بوده و برای انتخاب، اعضای هیئت مذکور رقم قابل ملاحظه‌ای می‌باشد.
ضمناً در حال حاضر فعالیت‌های فردی و اجتماعی اکثر اعضای حزب فقط در جهت تحصیل مشاغل و منافع بیشتر بوده و عده قلیلی بار سنگین اداره امور حزب را بر دوش دارند.
ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.


50 فراماسون در مجلس شورای ملی‌