قیام تاریخی 15 خرداد از شبکه جهانی صدا پخش می شود


1573 بازدید


ویژه برنامه «نیمه خرداد» به مناسبت قیام 15 خرداد از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می شود.
روابط عمومی رسانه ملی اعلام کرد برنامه «نیمه خرداد» در سه بخش، به بازخوانی قیام تاریخی 15 خرداد، بازنمایی نقش روحانیت و خاصه امام خمینی (ره) در شکل گیری این قیام، بررسی نتایج قیام 15 خرداد و امتداد تاریخی آن می پردازد. حسین یونسی سردبیر و تهیه کننده و راضیه طالب زاده گوینده، در این ویژه برنامه با شما هستند.
شایان ذکر است، برنامه «نیمه خرداد» را که در گروه فرهنگ و تمدن تولید شده است، چهارشنبه پانزدهم خرداد ساعت 16:00 به وقت تهران برابر با ساعت 11:30 به وقت گرینویچ، از کانال اروپای شبکه جهانی صدای آشنا پخش می شود.


منبع : خبرگزاری رسا