خبرنامه «جنبش»


1508 بازدید

خبرنامه «جنبش»
اشاره:

خبرنامه «جنبش» در اسفندماه سال 1356، همزمان با تشدید مبارزات ملت ایران، فعالیت خود را به صورت مخفیانه آغاز کرد. این خبرنامه به صورت زیراکسی تکثیر می‌شد و غالباً مطالب آن به قلم علی اصغر حاج سید جوادی بود. پس از پیروزی انقلاب، حاج سید جوادی و همفکرانش از جمله اسلام کاظمیه، گروهی تشکیل دادند به نام «جنبش برای آزادی» و این خبرنامه که حالا به صورت هفته‌نامه «جنبش» به سردبیری حاج سید جوادی منتشر می‌شد، ارگان آن بود. گروه سیاسی مزبور در انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی با سازمان مجاهدین خلق و جنبش مسلمانان مبارز ائتلاف کردند که این ائتلاف به جایی نرسید. نشریه «جنبش» و شخص حاج سید جوادی در ابتدا از نهضت امام خمینی و رهبری ایشان پشتیبانی می‌کردند، ولی پس از پیروزی انقلاب و در ادامه فعالیت‌های خود به تدریج از انقلاب فاصله گرفته و دست آخر به صف گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی پیوستند.