سناتور محمود جم و شمس پهلوی


3772 بازدید

سناتور محمود جم و شمس پهلوی در محوطه یک نمایشگاه وابسته به صلیب سرخ. جم که طی 50 سال دارای مشاغلی چون وزارت، سفارت، استانداری، نخست‌وزیری، وزارت دربار و سناتوری بود در 19 مرداد سال 1348 در 90 سالگی درگذشت.


سناتور محمود جم و شمس پهلوی