شاه ، پرهای قمار خواهر توأم خود را می‌چیند


1586 بازدید

شاه ، پرهای قمار خواهر توأم خود را می‌چیند


بولتن ویژه خبرگزاری پارس ـ چهارشنبه 20/7/2536 بولتن شماره 15

لندن ـ خبرگزاری پارس ـ 19/7/2536

روزنامه «دیلی میل» چاپ لندن در شماره امروز خود زیر عنوان : شاه پرهای قمار خواهر توأم خود را می‌چیند» چنین می‌نویسد:

کوشش برای قتل پرنسس اشرف یک ماه پیش، سبب شده است تا ایشان علاقه به قمار را که در سالهای اخیر به‌طور تخمین 15 میلیون لیره به او زیان زده است، کنار بگذارد. در چند سال اخیر شاه نسبت به قمارهای خواهر خود (که شوهر سومش دکتر مهدی بوشهری یک وکیل دادگستری 59 ساله‌ است) اظهار ناخرسندی کرده است. پرنسس و شوهرش به غیر از خانه خود در «ریویرا» یک آپارتمان 500 هزار لیره‌ای در پاریس دارند.

شایع است که اشرف در سال 1970 سی هزار لیره برای یک بورس تحصیلی در کالج سومرویل (اکسفورد) اختصاص داده است. در کازینو‌های (کوت دازور) یک شبه یک میلیون لیره باخته است.

روزنامه دیلی میل در پایان مقاله خود نوشته است که : «پس از سوءقصد نافرجام علیه پرنسس اشرف در جنوب فرانسه، ایشان در تهران سرگرم استراحت بود، در حالی که (ساواک) پلیس مخفی شاه در جستجوی سوءقصد‌کنندگان است. پرنسس در آینده دارای محافظین تنومند خواهد بود.

در پرونده کلاسه 477821 بایگانی شود.