تبریک تمسخرآمیز به  جمشید آموزگار


2026 بازدید

تبریک تمسخرآمیز به  جمشید آموزگار
نامه زیر به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 1357 برای جمشید آموزگار نخست‌وزیر ارسال شده است.