گزارش ساواک از یکی از جلسات بهائی‌ها در شیراز

نگذارید کمر مسلمانان راست شود


تاریخ سند: ۱۹ مرداد ۱۳۵۰

 

خیلی محرمانه

موضوع: فعالیت بهائیان شیراز

جلسه‌ای با شرکت ۱۲ نفر از بهائیان ناحیه ۲ شیراز در منزل آقای هوشمند و زیر نظر آقای فرهنگی تشکیل گردید. پس از قرائت مناجاتِ شروع و خاتمه و قرائت صفحاتی از کتاب لوح احمد و ایقان، آقایان فرهنگی و محمدعلی هوشمند پیرامون وضع اقتصادی بهائیان در ایران صحبت کردند. فرهنگی اظهار داشت بهائیان در کشورهای اسلامی پیروز هستند و می‌توانند امتیاز هر چیزی را که می‌خواهند بگیرند؛ تمام سرمایه‌های بانکی و ادارات و رواج پول در اجتماع ایران، مربوط به بهائیان و کلیمیان می‌باشد؛ تمام آسمان‌خراش‌های تهران و شیراز و اصفهان مال بهائیان است؛ چرخ اقتصاد این مملکت به دست بهائیان و کلیمیان می‌چرخد. شخص هویدا بهائی‌زاده است؛ عده‌ای از مأمورین مخفی ایران که در دربار شاهنشاهی می‌باشند می‌خواهند هویدا را محکوم کنند، ولی او یکی از بهترین خادمین امراللّه است و امسال مبلغ ۱۵ هزار تومان به محفل ما کمک نموده است. آقایان بهائیان، نگذارید کمر مسلمانان راست شود. در این جلسه نامبردگان زیر شرکت داشتند:

فرهاد روحانی، دانیا روحانی، ثناءاللّه زارعیان، قاسم کریمیان، هدایت و مسیح‌اللّه و ناصر و ضیاءاللّه هوشمند، فرهنگی، قدرت‌اللّه کمالی، محمدعلی هوشمند.


نگذارید کمر مسلمانان راست شود