چند تصویر از میدان بهارستان تهران در دوران انقلاب


2668 بازدید

چند تصویر از میدان بهارستان تهران در دوران انقلاب