ایرانیان 5هزارسال پیش سفال صادر می کردند


3337 بازدید

حسینعلی کاوش استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه زابل عنوان کرد : چهارمین فصل کاوش این محوطه به کشف کوره پخت سفال ، 5فضای معماری ،پیت باستان شناسی (زباله دانی )پیکرک های انسانی و حیوانی منحصر به فرد، مهر های مسطح، اثر حصیر ، اشیاءشمارشی منجر شد . این فصل از حفاری به مدت 35 روز و با حضور 25 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته باستان شناسی دانشگاه زابل در تپه طالبخان2 در دشت جنوبی سیستان انجام شد. در این فصل از کاوش یک گمانه با هدف لایه‌نگاری و آگاهی از توالی استقراری در این تپه باز شد که با ادامه حفاری شناخت نسبی از لایه‌های فرهنگی و دوره های استقراری تپه به دست آمد.

او با اشاره به کشف یک کوره پخت سفال در این گمانه تصریح کرد :این کوره بیانگر تولید سفال در محوطه است که نشان می دهد اهالی این منطقه علاوه بر تامین نیاز اولیه خود می توانستند تولیداتشان را به دیگر مناطق نیز صادر کنند .

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه زابل، هدف اصلی از حفاری در این محوطه را آموزش نیرو های جوان باستان شناسی اعلام کرد که در آینده وارد بازار کار خواهند شد . هدف بعدی گروه باستان شناسی فعالیت های پژوهشی و کسب اطلاعات جامع از زندگی انسانها وشیوه معیشت ساکنان دشت جنوبی سیستان در ادوار باستانی بود.

کاوش با اشاره به کشف یک پیت (زباله دانی) باستانی که نهشت های فرهنگی زیادی از قبیل زغال و خاکستر را در خود جای داده بود تصریح کرد :حجم زیادی از این مواد برای شناورسازی و یافتن گونه های گیاهی و حیوانی برداشت شد.

او خاطر نشان ساخت که با مطالعه بر روی این مواد از نوع رژیم غذایی ساکنان و شیوه معیشت آنها اطلاع خواهیم یافت .

کاوش با اشاره به حساسیت کار باستان شناسی ، زمان بر و دقیق بودن آن افزود: کاوش این فصل در 37 متر مربع صورت گرفت و با نهایت دقت وظرافت کار در زباله دانی باستانی ادامه پیدا کرد . این چاله باستانی به قطر دو و نیم متر (30/2) و به عمق 3 متر ادامه داشت که نهایتاً به خاک بکر رسید .


ایرنا