نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی- باستانی


5384 بازدید

نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی- باستانی

نشست نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی- باستانی روز دوشنبه چهارم بهمن برگزار شد.

در این نشست به مفاهیمی مانند کتیبه نگاری تاریخی پربار در هنر ایرانی- اسلامی و کتیبه های پیکر مساجد، مقابر یا سر درها و صنایع دستی پرداخته شد که معمولاً حاوی پیام های فرهنگی و مذهبی بوده اند. همچنین توجه بر این امر که در صنایع دستی اسلامی کتیبه ها نه تنها باعث ایجاد ابعاد زیبایی شناسانه می شده اند بلکه باعث اتصال افراد به فرهنگ کلی می شده اند و نقش تعیین کننده ای در جهت دهی افراد، غنابخشی به زندگی معنایی آنها و ایجاد معانی مشترک برسازنده جامعه داشته اند در این گردهمایی مورد توجه ویژه قرارگرفت.

متاسفانه در دوران معاصر آنگونه که شایسته است از توانایی کتیبه نگاری استفاده نشده است و این مهم می طلبد که این ظرفیت احیا شود. احیای این ظرفیت صرفاً به بازگشت به سنت های هنری گذشته کمک نمی کند بلکه با توجه به اینکه کتیبه نگاری امکان خلق مازادهای معنایی در صنایع دستی را بسیار بیشتر می کند، این خود در نهایت باعث رونق بازار آن می شود.

این نشست که مقدمه ای برای برگزاری « مسابقه ملی کتیبه نگاری در صنایع دستی » است، چهارم بهمن  در سالن جلسات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واقع در ساختمان شماره 1 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.


ایرنا