اعمال نفوذ!


1769 بازدید

اعمال نفوذ!
موضوع: دربار شاهنشاهی

پیرو گزارش شماره فوق در مورد تظاهر هاشم بری به شرکت با والاحضرت شاهپور حمید‌رضا و محمود‌رضا پهلوی طبق اطلاع از چندی قبل شرکتی دارویی به نام B.K به مدیریت دکتر هاشم بری دانشیار دانشکده پزشکی با سرمایه 240 میلیون ریال با شرکت والاحضرت شاهپورها تشکیل شده است.
محل شرکت مزبور را خیابان خیام و نمایندگی داروهای کارخانه برک آمریکایی را بر عهده دارد و چون دکتر بری لیسانسیه حقوق قضایی است والاحضرت‌ها از وجود او در امور حقوقی نیز استفاده می‌نمایند از جمله والاحضرت شاهپور محمود‌رضا امور دعاوی اراضی واقع در ونک و سه‌راه مهر ‌آباد و والاحضرت شاپور غلامرضا پهلوی قسمتی از کارهای ملکی خود را در گرگان به عهده دکتر بری محول نموده‌اند و دکتر بری با آقای علی ایزدی رئیس دفتر والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی در ده ولنجک و سایر دهات اطراف تهران هم شریک است و اموردعاوی دهات مزبور را بر عهده دارد دکتر بری به عنوان شرکت با والاحضرت شاهپورها به منظور فروش داروهای خود به بنگاه دارویی نیز اعمال نفود فوق‌العاده می‌نماید.