کاریکاتور کیهان در مورد حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران


2769 بازدید

کاریکاتور کیهان در مورد حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران1367/4/13
کاریکاتور روزنامه کیهان در مورد حمله تجاوزکارانه ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران