نماینده شدن قبل از انتخابات!


1429 بازدید

اخذ وجه و صدور نمایندگی قبل از انتخابات تاریخ : 31/3/50
موضوع : اخذ وجه از کاندیداهای انتخابی
روز 30/3/50 بکتاش مدیرکل خدمات اظهار داشت‌: تعدادی از مقامات وزارت تعاون و امور روستاها که آرزوی وکیل شدن را داشتند خیلی ناراحت شده‌اند، سرهنگ نجفی مشاور وزیر علت را سؤال ]کرده‌[ نامبرده پاسخ داد به طور یقین تعداد پنج نفر از این وزارتخانه انتخاب می‌شود، به شرط این که هر کدام بیست هزار تومان به حزب بدهند. در صورتی که دفعات قبل ده هزار تومان بوده است و اضافه نمود چند روز قبل در اتاق انتظار وزیر تعاون و امور روستایی بودم وقتی آقای ولیان می‌خواستند به اتاقشان بروند گودرزی را که جزء کاندیداهاست ملاقات ]کرد[ و به وی اظهار داشت‌: «برو دنبال کارت مثل این که این کارگیری دارد» گودرزی به آقای وزیر پاسخ داد من از اینجا نمی‌روم و حرف شما این شکل را حل خواهد کرد. سپس اظهار نظر کرد که با این گفته وزیر مثل این که وضع گودرزی روبه‌راه نمی‌باشد. همچنین سلمان که قبلاً رئیس تعاون و امور روستایی شهرستان ایلام بوده و فعلاً در وزارتخانه مذکور شغلی ندارد، اظهار داشت‌: کاندیداهایی که نمایندگی آن‌ها محرز شده به طبقه دوم آپارتمان حزب ایران نوین واقع در خیابان سپند صندوق حزب ایران نوین‌» رفته پس از پرداخت حدود ده الی سی هزار تومان کارت نمایندگی خود را دریافت می‌دارند که این که یک نفر خانم که گویا نماینده شهرستان آبادان بوده و این پول را نداشته که پرداخت نماید و انتخاب نشده بود ضمن انتقاد شدید از دستگاه حزب ایران نوین به آن دستگاه فحاشی ]می‌کرد[ و بد و بیراه می‌گفت‌.


نماینده شدن قبل از انتخابات!