شرح حال علی ابیوردی و دکتر عبدالله بهزادی به بهانه انتشار کتاب «رجال پارلمانی ایران»/ عبدالمحمد دانشور


1132 بازدید

شرح حال علی ابیوردی و دکتر عبدالله بهزادی به بهانه انتشار کتاب «رجال پارلمانی ایران»/ عبدالمحمد دانشور

کتاب رجال پارلمانی ایران از مشروطه تا انقلاب که به کوشش منوچهر نظری و توسط انتشارات فرهنگ معاصر تهران منتشر شده، به یقین برای پژوهندگان که در تاریخ معاصر ایران، به ویژه رجال شناسی به تحقیق و تفحص مشغولند، ازمنابع ارزشمند و قابل اعتناست.

در این کتاب ضمن معرفی همه نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا، به حوزه انتخابیه آنان نیز اشاره رفته است. البته طبیعی است که کاری بدین بزرگی و گستردگی از اشتباه و اشکال خالی نباشد؛ به عنوان مثال شرح زندگانی ابوالوردی، علی با زندگانی شیرازی‌، حاج آقا محمد خلط شده، هر دو به عنوان یک شخصیت معرفی شده‌اند. آنچه مؤلف محترم در شرح زندگانی حاج آقا محمد شیرازی نوشته، درست و مستند است؛ اما در شرح زندگانی علی ابوالوردی،‌دقت لازم به کار نرفته است.


ical.ir