نژاد پرستی مشکل اکثریت جامعه صهیونیستی


1634 بازدید

نژاد پرستی مشکل اکثریت جامعه صهیونیستی

اکثریت پاسخ دهندگان در حدود 79 درصد اسراییلی ها می گویند اتیوپیایی ها بیش از هر گروه دیگری در اسراییل نژاد پرستی را تجربه کرده اند.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، طبق نتیجه پژوهش منتشر شده اسراییل هیوم در روز دوشنبه، حدود 95 درصد اسراییلی ها معتقدند که نژاد پرستی در جامعه صهیونیستی یک معضل است.

در این نظر سنجی پرسیده شده بود که کدام گروه در جامعه صهیونیستی بیش از بقیه مورد نژاد پرستی قرار گرفته اند و اکثریت آرا در حدود 79 درصد اتیوپیایی ها را معرفی کردند.

براساس این نظرسنجی، در همین حال 68 درصد به اعراب اسراییلی، 41.8 درصد به یهودی های حریدی و 34 درصد به یهودیان میزراهی و مهاجران از شوروی سابق رای دادند. تنها 4.4 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که هیچ کدام از گروه ها مورد تبعیض قرار نگرفته اند.

سوال دیگری از پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا حکومت به اندازه کافی در اسراییل با نگرش های نژاد پرستانه مقابله می کند یا خیر و تنها 10.3 درصد جواب مثبت دادند. در همین حال 70.2 درصد گفتند که حکومت به اندازه کافی تلاش نمی کند و 19.5 درصد نیز گفتند که مقامات در واقع نژاد پرستی را تشویق می کنند.


قدسنا