تصاویری از محمد صادق اسلامی از شهدای حادثه هفتم تیر 1360


تصاویری از محمد صادق اسلامی از شهدای حادثه هفتم تیر 1360

شهید محمد صادق اسلامی در هغتم تیرماه سال 1360 به همراه جمعی دیگر از جمله شهید بهشتی در جریان بمب گذاری  در  حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی