تیراندازی پلیس به تظاهرکنندگان در مشهد


1558 بازدید

تیراندازی پلیس به تظاهرکنندگان در مشهد
از: استان هـ 1

به: 81

تاریخ: 21/10/36

کشف شده توسط: شیخ

وقتیکه مخابره شده: 21/10/36

تقدم: خیلی فوری

قسمت اقدام کننده: هـسری - خیلی فوریروز 19/10[/56] عده‌ای از طلاب حوزه علمیه قم و عناصر ماجراجو به پشتیبانی از روح الله خمینی و اعتراض بمقاله مطبوعات، تظاهراتی بر پا و ضمن شکستن شیشه های شعبات بانکها و دفتر حزب رستاخیز ملت ایران در قم قصد حمله به کلانتری محل را داشته که پلیس ناچار به مداخله و در نتیجه پنج نفر در اثر تیراندازی و یک بچه زیر پای تظاهر کنندگان کشته و 14 نفر از جمله چند نفر پلیس مجروح گردیده‌اند چون احتمال دارد عناصر متعصب مذهبی و گروههای برانداز این موضوع را نیز متمسک قرار داده و دست به تظاهرات احیاناً خرابکاری بزنند ضمن تشکیل شورای هماهنگی با همکاری مأمورین انتظامی پیش بینی های لازم را معمول و نتیجه را علام. بهرامیآقای صیرفی زاده منابع و همکاران توجیه نمایید، ضمناً با سرکار سرگرد ودودی تماس گرفته شود شورای هماهنگی تشکیل گردد. 22/10منابع و همکاران توجیه گردیدند. 21/10