تشییع پیکر سه پاسدار شکنجه شده توسط منافقین


3069 بازدید
منافقین

تشییع پیکر سه پاسدار شکنجه شده توسط منافقین
مرداد 61 پیکر سه پاسدار کمیته که به طرز وحشیانه‌ای توسط منافقین شکنجه و به شهادت سیده بودند توسط مردم تشیع شد.